h

Nieuws uit 2011

10 juli 2011

Grote zorgen brandweer over schaalvergroting en bezuinigingen


WIJK BIJ DUURSTEDE - De brandweerkorpsen van Cothen/Langbroek en Wijk bij Duurstede maken zich grote zorgen over bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Utrecht, VRU. De SP deed landelijk onderzoek naar de problemen. “In het rapport Brandweer aan het woord, staan de uitkomsten van de 3700 brandweermannen van wie we enquêtes hebben afgenomen. Daarnaast hebben we gekeken wat er lokaal speelt”, vertelt raadslid Gert de Heus, die namens de Wijkse SP-afdeling het rapport aan John Naber van de Wijkse brandweer overhandigde.

Lees verder
10 juli 2011

Wmo-loket zeer succesvol

WIJK BIJ DUURSTEDE - Steeds meer Wijkenaren weten het Wmo-loket in het Oude Postkantoor te vinden. Het aantal vragen om informatie, advies of ondersteuning is in 2010 fors gestegen (van 3396 vragen in 2009 naar 4375 vragen in 2010). Het aantal vragen om een voorziening is ook gestegen. In 2009 werden 767 aanvragen gedaan voor een Wmo-voorziening. In 2010 waren dat er 884. “Die cijfers tonen aan hoe succesvol ons loket opereert,” aldus SP-wethouder Jan Burger. Het Wijkse Wmo-loket dient inmiddels als voorbeeld voor andere gemeenten.

Lees verder
1 juli 2011

Bedrijfsleven moet meer doen voor mensen met arbeidsbeperking

WIJK BIJ DUURSTEDE - De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft unaniem ingestemd met een motie van de Socialistische Partij om er voor te zorgen dat bedrijven meer mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Bij grotere aanbestedingen, bijvoorbeeld in de bouw, wordt dat voortaan door de gemeente aan bedrijven opgelegd. SP-raadslid Hans Pouw is zeer verheugd: “Het zijn moeilijke tijden voor Wijkenaren met een arbeidsbeperking. Er wordt fors gekort op uitkeringen en veel minder mensen krijgen een WSW-uitkering. Wij willen dat het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheden neemt door deze mensen ook een baan aan te bieden.”

Lees verder
30 juni 2011

Provincie gaat meer werk gunnen aan BIGA

WIJK BIJ DUURSTEDE/UTRECHT - Het provinciebestuur van Utrecht gaat onderzoeken op welke wijze werkzaamheden van de provincie kunnen worden gedaan door de sociale werkvoorziening. De provincie treedt daarover in overleg met de regionale SW-bedrijven, waaronder BIGA, die in de regio van Wijk bij Duurstede actief is. Een motie van de staten fractie van de SP, die daartoe opriep, werd unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

Lees verder
30 juni 2011

Raad trekt gezamenlijk op bij bezuinigingen

WIJK BIJ DUURSTEDE - De Wijkse gemeenteraad heeft deze week de kadernota vastgesteld. Daarin vertelt het college hoe zij invulling wil geven aan de bezuinigingen. SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer zorgde er voor dat de raad een eensgezind geluid liet horen. “Er werd opgeroepen om bepaalde instellingen bij de bezuinigingen te ontzien. Tegelijkertijd is er de noodzaak om als gemeente ruim een miljoen euro structureel op te hoesten. We hebben afgesproken dat het voorwerk door het college goed en uitgebreid wordt gedaan en we als raad in het najaar de knopen doorhakken”, legt hij uit.

Lees verder
26 juni 2011

Huurcontract Bijna ThuisHuis is getekend

WIJK BIJ DUURSTEDE - De initiatiefnemers van het “Bijna ThuisHuis”, een hospice, kunnen een feestje vieren. Na een voorbereiding van drie jaar zijn deze week de handtekeningen gezet onder een huurcontract met Woonzorg Nederland. Eind 2012 komt in de woningen bij het nieuwe Ewoud & Elisabeth Gasthuis de Wijkse hospice. “Daarmee komt een waanzinnig idee uit,” aldus bestuurslid Conny van Tol.

Lees verder

Pagina's

U bent hier