h

Nieuws uit 2015

27 december 2015

Geen duidelijkheid over slibstort Bosscherwaarden

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - Er komt voorlopig geen Milieu Effectenrapportage, MER, over de zandafgraving en het storten van slib en bagger in de Bosscherwaarden. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van de SP. “Het is maar de vraag of er een dergelijk onderzoek gaat plaatsvinden. Volgens het college ligt een dergelijk rapport er op z’n vroegst in het eerste kwartaal 2017. Maar zelfs dat trekken wij ernstig in twijfel,” vertelt SP-raadslid Jan Oechies.

Lees verder
21 december 2015

Zoveel mogelijk mensen in de buurt aangepast werk bieden

Wijk bij Duurstede - “De BIGA-medewerkers hebben een Sociale Werkvoorziening-indicatie en worden op basis van de landelijke richtlijnen beloond. De betreffende CAO is sinds 1 januari 2014 verlopen en de VNG en de vakbonden hebben nog geen overeenkomst over een nieuwe CAO. Dat betreuren wij. Het klopt daarnaast dat er de afgelopen jaren is bezuinigd op onder andere de vervoersvoorzieningen,” antwoord wethouder Jan Burger op vragen van de SP.

Lees verder
21 december 2015

Nog geen akkoord over CAO SW-bedrijven

Wijk bij Duurstede - Afgelopen week is door FNV, CNV en VNG onderhandeld over de CAO voor medewerkers bij SW-bedrijven. Daarbij is voortgang geboekt. Het bleek echter niet mogelijk om een akkoord te sluiten. “Het is noodzakelijk dat het kabinet een toezegging doet over het toekennen van ruimte voor loonontwikkeling. Intussen moeten we hier aan de slag om de 70 mensen in Wijk bij Duurstede die gebruik maken van de SW, maar ook nieuwe mensen, werk te bieden,” vertelt SP-raadslid Hans Pouw.

Lees verder
13 december 2015

SP stelt vragen over arbeidsvoorwaarden BIGA-medewerkers

Wijk bij Duurstede - Medewerkers van sociale werkvoorzieningen voerden enkele weken geleden samen met de vakbond FNV actie. De bezetting van het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, die namens alle gemeenten als werkgeversorganisatie optreedt, moest zelfs door de politie ontruimd worden. “Ook lokaal vangen wij nare berichten op. Bijvoorbeeld over het feit dat de arbeidsvoorwaarden van de BIGA-medewerkers er op achteruit gaan,” meldt Hans Pouw namens de SP. Hij stelt hier vragen over aan het Wijkse college.

Lees verder
13 december 2015

Inwoners wordt gevraagd naar wensen over zwembad

Foto: Sabine de Groot

Wijk bij Duurstede - De SP houdt samen met de andere coalitiepartijen (GL, PCG en PvdA) een onderzoek over een nieuw zwembad in de gemeente. “We willen de mening van inwoners weten over een eventueel nieuw te bouwen zwembad. Dan kunnen we dat straks meenemen als er een besluit wordt genomen. Wat voor ons belangrijk is, is dat in iedere geval kinderen zwemlessen kunnen krijgen en ouderen en mensen met een beperking kunnen zwemmen,” vertelt fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Lees verder
12 december 2015

Eén jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18 jaar

Wijk bij Duurstede/Zeist - De jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4 jarigen in de regio’s Vallei, Zuidoost-Utrecht en Lekstroom wordt per 1 januari 2016 ondergebracht bij GGD regio Utrecht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier