h

Nieuws uit 2011

22 juni 2011

In Memoriam Rie Pouw-van Benschop

SP afdeling Wijk bij Duurstede heeft bedroefd kennisgenomen van het overlijden van Rie Pouw-van Benschop op 88 jarige leeftijd. Rie heeft zich in het voorjaar van 2005 aangesloten bij onze partij, in navolging van twee van haar kinderen, Hans en Jacqueline. Hans was als afdelingsvoorzitter een van de voortrekkers van de SP in Wijk en hij zit nu voor ons in de gemeenteraad. Jacqueline valt in de afdeling op als creatief talent dat acties en campagnes opfleurt met haar vondsten. Rie was ongetwijfeld apetrots. Wij wensen de kinderen en overige familieleden van Rie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Lees verder
22 juni 2011

SP steunt actie “Terug naar de bossen”

WIJK BIJ DUURSTEDE – SP-raadslid Hans Pouw roept een ieder op om de actie van oud-voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Jan Troost, te steunen. Volgens Troost kunnen mensen met een beperking zich beter terugtrekken in de bossen van Nederland en zich melden aan de poorten van een grote instelling. “De afgelopen jaren hebben veel mensen met een beperking instellingen verlaten. Zij hebben een plekje gevonden in de maatschappij, maar door bezuinigingen van het kabinet zijn ze straks terug bij af”, laat Pouw weten.

Lees verder
11 juni 2011

Plannen van kabinet voor WSW verworpen

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een groot deel van de gemeenten heeft tijdens de vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, tegen de plannen gestemd rond de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. “Het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is op dit onderdeel verworpen en dat is een prima zaak”, licht SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer als mede-indiener van de motie toe.

Lees verder
29 mei 2011

SP wil bestuursakkoord de prullenbak in

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse gemeenten, VNG, sloten onlangs een akkoord, ook wel bestuursakkoord genoemd. Hierin staat decentralisatie centraal. De gemeenten krijgen er meer taken. “Op zicht hoeft dat geen probleem te zijn. Maar er komt direct een bezuiniging overheen. Hierdoor krijgen wij wel te maken met meer problemen, zonder dat we daar geld voor krijgen. En dat is natuurlijk te gek voor woorden”, meent Hans Pouw namens de SP. Samen met GroenLinks, de PvdA en Burger Belangen Nú roepen de socialisten het college op tegen te stemmen.

Lees verder
8 mei 2011

Actie SP voor avondspreekuren huisartsen

WIJK BIJ DUURSTEDE - De SP heeft een actiesite geopend waarin zij een arts werft voor het houden van avondspreekuren in Wijk bij Duurstede. SP-raadslid Gert de Heus: “Het is een ludieke actie, maar met een serieuze ondertoon. We zijn al jaren bezig met het uitbreiden van de huisartsenzorg in onze gemeente. Er zijn handtekeningenacties verzameld, onafhankelijke onderzoeken gehouden en er is geld beschikbaar. Onze huisartsen twijfelen nu of ze het moeten doen. Wij maken hiermee duidelijk dat onze inwoners, die uiteindelijk de zorgpremies betalen, ook iets te zeggen hebben.”

Lees verder
1 mei 2011

Nieuwe koopwoningen met korting voor Wijkenaren

WIJK BIJ DUURSTEDE - De 18 koopappartementen die in De Geer II in opdracht van woningstichting Volksbelang worden gebouwd zijn bestemd voor inwoners uit Wijk bij Duurstede met een bruto jaarinkomen tussen de 33.614 en 45.000 euro. “Dat is de groep die door het nieuwe landelijke beleid niet meer in aanmerking komt voor een huurwoning in de sociale sector. Het is heel erg goed dat Volksbelang woningen speciaal voor deze inkomensgroep ter beschikking stelt”, vertelt SP-wethouder Jan Burger bij de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en de woningstichting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier