h

Nieuws uit 2006

23 december 2006

AD: Links college doorstaat “lakmoesproef”

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 23 december 2006 staat te lezen dat het linkse college in Wijk bij Duurstede haar “lakmoesproef” heeft doorstaan. Volgens AD-correspondent Wim van Amerongen heeft het college van Burgemeester en Wethouders in de kwestie Hoogstraat laten zien dat “anders besturen” daadwerkelijk mogelijk is.

Lees verder
22 december 2006

Henriëtte Sanders weer veilig terug

Henriette Sanders, raadslid voor de SP in Wijk bij Duurstede, is weer veilig terug in Nederland. Henriette is twee weken in Thailand geweest, ze heeft daar o.a vluchtelingenkampen bezocht. Lees hier haar verslag.

Lees verder
22 december 2006

Hogere tegemoetkoming in ziektekosten voor minima

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de bijdrage in de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een minimuminkomen verhogen van 15 tot 20 euro per maand. Daarmee komt het college tegemoet aan een verzoek van de cliëntenraad van de Sociale Dienst.

Lees verder
20 december 2006

Huidige plan jongerenwoningen Hoogstraat in de prullenbak!

Het college heeft op 19 december jl. besloten af te zien van het plan voor de realisatie van jongerenwoningen aan de Hoogstraat 75 –85 en daarom de planologische procedures niet te starten. Aan de hand van onder meer gesprekken, reacties, de resultaten van een door de SP in de buurt uitgevoerde enquête en het advies van de omwonenden concludeert het college dat er weinig draagvlak bestaat voor de bouw van de jongerenwoningen. De raad heeft bovendien bij motie aangegeven dat er ook naar alternatieven voor de plannen moet worden gezocht, waarbij de bewoners betrokken moeten worden. Tot op heden is dit onvoldoende gebeurd.

Lees verder
18 december 2006

Automatische kwijtschelding ingevoerd

De gemeenteraad heeft vorige week een CDA-motie aangenomen waarbij opgeroepen werd tot en beter minimabeleid. De SP heeft tegen de motie gestemd omdat zij vond dat er al een beter beleid ingevoerd wordt door het huidige college. ‘’Zo is er met ingang van belastingjaar 2007 een automatische kwijtschelding verleend van de gemeentelijke belastingen voor mensen met een minimuminkomen en geen eigen vermogen. Het betreft de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Omdat de motie dus onzinnig was, hebben we met de PvdA tegen gestemd‘’, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Lees verder
12 december 2006

SP wil duidelijkheid over plannen van Zoest terrein

De Delta Projectpartners zijn voornemens het van Zoest terrein (tussen de Singel en het Jolice terrein) te gaan aankopen zodat er een goede ontsluiting van het Jolice terrein gerealiseerd kan worden. Om dit financieel mogelijk te maken wil de projectontwikkelaar minimaal aan woningbouwontwikkeling op het van Zoest terrein gaan doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier