h

Nieuws uit 2013

8 december 2013

Sportverengingen moeten hun functie kunnen vervullen

Wijk bij Duurstede – Een raadmeerderheid van SP, VVD en GroenLinks wil dat de sportverengingen op wedstrijddagen en trainingsavonden tot 24.00 uur een glaasje mogen tappen. “In de nieuwe verordening werden de verenigingen teveel beperkt. Zij hebben het al moeilijk genoeg om financieel het hoofd boven water te houden. Het is bovendien mooi dat de verenigingen dit in overleg met de horeca overeen zijn gekomen. Vandaar dit amendement,” laat SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer weten.

Lees verder
8 december 2013

PCG en SP willen vingeroefening voor fruitteelt

Wijk bij Duurstede – De fruitteelt in het Kromme Rijngebied is door de eeuwen heen als het ware onderdeel geworden van het historisch erfgoed. Dat is veel partijen wel wat waard. DE PCG en SP richten zich met een motie op het behoud en vernieuwing van deze groene economie. Zij willen hierbij een bedrijfsplan van de familie Nell gebruiken als vingeroefening. “Van vele kanten staan agrarische bedrijven onder druk. We willen middels deze casus kijken waar voor de hele lokale agrarische sector de mogelijkheden ligt”, leggen Hans Marchal en Jan Oechies gezamenlijk uit.

Lees verder
4 december 2013

Jeroen Brouwer lijsttrekker SP

Wijk bij Duurstede - De leden van de SP hebben Jeroen Brouwer voor de derde keer als lijsttrekker aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vormt met de zittende raadsleden, Jan Oechies en Hans Pouw, en wethouder Jan Burger, nummer twee op de lijst, de top van de kandidatenlijst. Jet Bolhuis en Max van der Ham (op vijf en zes) zijn de eerste nieuwe leden die klaar staan om mee te doen met het raadswerk. “Er staat een hecht, ervaren team dat samen met de nieuwe mensen de inwoners weer goed van dienst zal zijn. Met bijna dertig mensen op de lijst en al die andere actieve leden gaat dat zeker lukken,” aldus Brouwer.

Lees verder
1 december 2013

Ledenvergadering stelt kandidatenlijst vast

Wijk bij Duurstede - Op dinsdag 3 december aanstaande houdt de SP-afdeling Wijk bij Duurstede een ledenvergadering als voorbereiding op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij worden de kandidatenlijst en het programma voor de komende periode vastgesteld. De bijeenkomst vindt plaats in het Feuniksgebouw aan het Walplantsoen en begint om 20.00 uur.

“We hebben de afgelopen periode met alle huidige raadsleden en de wethouder en met aangemelde nieuwe kandidaten gesproken. Daar is een prima conceptlijst uitgekomen. Verder is er hard gewerkt aan het programma. Het heeft als titel ‘Samen uit de crisis’ meegekregen. De verwachtingen voor de komende verkiezingen zijn bovendien uitstekend,” vertelt afdelingsvoorzitter Frans van der Tol.

Lees verder
19 november 2013

‘Zorg in natura’, een beter alternatief

Wijk bij Duurstede - Op 14 november was er een informatiebijeenkomst over de PGB-pool van het WMO-loket. Het actiecomité ‘Wij zijn de thuiszorg Wijk bij Duurstede’ was aanwezig. Mirjam van Echteld, Stefanie Luiten, Janet van Tongeren en Jet Bolhuis zijn allen thuiszorgmedewerkers bij een thuiszorgorganisatie. Zij deelden een flyer uit met eerlijke informatie over ‘Zorg in Natura’. “Dat blijft het beste alternatief voor mensen die thuiszorg nodig hebben en geen zin hebben in allerlei wettelijke en administratieve rompslomp,” aldus Mirjam van Echteld.

Lees verder
17 november 2013

GroenLinks en SP willen paracommercie bij verenigingen bespreken

Wijk bij Duurstede - De activiteiten op het gebied van paracommercie bij bedrijven, verenigingen en organisaties, met name als het om horeca gaat, zijn op verschillende manieren onderwerp van gesprek geweest de afgelopen maanden. Voor de gemeenteraadsvergadering stond de verordening, met de regels hierover, op de agenda als besluitpunt. “Maar wij hebben daar nog veel vragen over en willen het eerst in een voorbespreking hebben”, leggen Rob Willems (GroenLinks) en Jeroen Brouwer (SP) uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier