h

Nieuws uit 2011

19 november 2011

Teleurstelling college over besluit huisartsen

Het college van Burgemeester en Wethouders is teleurgesteld dat de plaatselijke huisartsen niet willen meedoen aan een proefproject van avondspreekuren. “Een gemiste kans om de lokale zorg te versterken en de zorg dichterbij de inwoners te brengen,” laat wethouder Jan Burger weten. De teleurstelling is groot omdat het project gesteund werd door de belangrijkste zorginstellingen, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraar Agis.

Lees verder
17 november 2011

Oude Haven zorgt voor vragen

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het bouwproject de Oude Haven, het pand dat op het oude van Soest terrein moet komen, is reeds enkele maanden geleden tijdens een voorbespreking met de gemeenteraad besproken. Nu de eindstreep van de procedure in zicht komt, heeft organisatie Schil met Pit met meer dan veertig bewoners een zienswijze ingediend. Voor de SP een reden om vragen te stellen aan het College. “Zo hopen we snel duidelijkheid te krijgen en te kijken of er nog iets gedaan kan worden voor de bewoners, maar ook de ontwikkelaars”, meent Gert de Heus.

Lees verder
10 november 2011

Begrotingsdebat chaotisch maar met resultaat

WIJK BIJ DUURSTEDE - Na een erg rommelige vergadering heeft de gemeenteraad afgelopen dinsdag de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. “We zijn tevreden met het resultaat, want de pijn van de bezuinigingen wordt eerlijk verdeeld. Bovendien worden verenigingen en voorzieningen zoveel mogelijk ontzien. Jammer genoeg was de begrotingsvergadering zelf was niet voor herhaling vatbaar,” vat SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer samen.

Lees verder
6 november 2011

Uitslagen enquête SP

Wijk bij Duurstede - Afgelopen woensdag presenteerde de Socialistische Partij de uitslagen van de enquête die zij de afgelopen weken over de bezuinigingen hield. Dat gebeurde in een goed gevuld muziektheater bij het Walplantsoen. Er werden interviews gehouden met vertegenwoordigers van muziekverenigingen en de kinderboerderij. Ook waren er gesprekken met mensen uit de zorg en woningzoekenden. En met bewoners werd gesproken over bezuinigingen in het onderhoud en op speelvoorzieningen.

Lees verder
6 november 2011

Miljarden om de euro te redden en hier bezuinigen op pensioenen..?

De SP Wijk bij Duurstede organiseert een Openbare Discussieavond “De eurocrisis en … onze Pensioenen”. Op 18 november in het Feuniksgebouw, Walplantsoen 14 3961 CA Wijk bij Duurstede, aanvang 20.00 uur. SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en SP Europarlementariër Dennis de Jong zullen deze discussieavond inleiden.

Lees verder
4 november 2011

Woningbouw in wijk De Engk op plek Wijngaard

Wijk bij Duurstede - De gemeente Wijk bij Duurstede verkoopt voor ruim een miljoen euro grond in de wijk De Engk aan M2 Groep BV uit Heemstede. Het gaat om de locatie aan de David van Bourgondiëweg (De Wijngaard) waar nu nog de dependance van het Revius Lyceum en kinderdagopvang De Rakkertjes zijn gehuisvest. De te verkopen grond is bedoeld voor woningbouw. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn de plannen daarvoor opgenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier