h

Nieuws uit 2018

15 december 2018

Oppositie tegen volgende lastenverhoging

Foto: Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – De volledige oppositie stemde afgelopen week tegen de eerste begrotingswijziging van het college van VVD, GroenLinks en PCG. Het coalitie verhoogde wederom de lasten van de inwoners. Dit keer gaan de leges voor bouwwerkzaamheden omhoog. ´Die waren de laatste jaren laag gehouden. Of  inwoners worden gemaand stukjes groen te kopen, terwijl bijvoorbeeld de nieuwe school in de Heul weer is uitgesteld. Gemeenten krijgen nog steeds geen extra geld krijgen voor tekorten en veel nieuwe maatregelen´, zucht Jeroen Brouwer, die namens de SP, en samen met D66, tevergeefs een amendement hiertegen indiende.

Lees verder
15 december 2018

SP en CDA oproep over economische agenda overgenomen

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 ingestemd met de Economische Agenda. Hierin heeft het college het raamwerk neergelegd voor de acties voor meer bedrijvigheid en banen. Ook de SP stemde voor. ´Het concept van deze agenda is al door het vorige college en een klankbordgroep samengesteld. Dat was dus geen nieuw verhaal voor ons. Wel jammer dat de uitvoeringsagenda, met de acties, nog niet klaar is. Gelukkig gaan we daar begin volgend jaar over praten´, meldt Jeroen Brouwer.

Lees verder
15 december 2018

Tenenkrommend gedrag coalitie bij bestemmingsplan

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De laatste reguliere raadsvergadering van het jaar was voor vele partijen niet de meest leuke. Bijna elk voorstel werd goedgekeurd, met de kleinst mogelijke meerderheid. Hierbij stemde de volledige oppositie steeds tegen. ´Nu kan dat wel eens gebeuren. Maar als de coalitie gezamenlijk moties indienen die het huidige beleid van hun eigen wethouders onderstrepen, is het niveau wel erg bedenkelijk´, aldus SP-er Jan Oechies, die zijn laatste volledige vergadering bijwoonde.

Lees verder
29 november 2018

Vuilnis zorgt voor grote ergenis in WIjkse binnenstad

Foto: Jeroen Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DURUSTEDE – De tribune in de raadszaal zat vorige week bij de behandeling van het bestemmingplan voor de binnenstad helemaal vol. Inwoners en ondernemers lieten zich massaal zien en van zich horen. ´Zij uitten naast de onvrede over het bestemmingsplan wellicht een breder levend gevoel van onbehagen. Een voorbeeld is het steeds terugkerende probleem met de vuilcontainers op de Markt. Dat moet toch juist een van de parels zijn?  We weten dat er al vaak aan de bel getrokken is hierover. Vandaar dat we er nu maar eens wat vragen over stellen´, meldt Jan Oechies namens de SP.

Lees verder
25 november 2018

Te weinig geld voor scholen

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – Gemeenten krijgen al jaren te weinig geld van het Rijk voor fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. ´We lazen dit besproken was bij de laatste bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle gemeenten willen dat dit veranderd. We krijgen wel meer taken, maar met minder geld. Of het nu gaat over Jeugdzorg, zorg en welzijn, milieuwetten, privacywetten, uitkeringen en dus al jaren bij het onderwijs. Schandalig`, bekijkt Jeroen Brouwer namens de socialisten.

Lees verder
10 november 2018

GroenLinks en SP willen gedragsregels voor raad

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Integriteit is al enige tijd onderwerp van gesprek in het politieke landschap. Integere bestuurders, wethouders en raadsleden, zijn immers een must voor een open samenleving. Ook in de Wijkse gemeente spelen er soms zaken waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Juist om transparant en open te zijn, willen GroenLinks en de SP dat er nieuwe gedragsregels komen voor de gemeenteraad. ´Als we meer eisen van de samenleving, moeten we ook naar onszelf kunnen kijken. Gedragsregels helpen ons hierbij´, bekijken Rob Willems, GroenLinks, en Jeroen Brouwer, SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier