h

Nieuws uit 2008

23 maart 2008

Bespreking gemeentelijk minimabeleid

Vorig jaar heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) het gemeentelijk minimabeleid nader bekeken. Uit dat onderzoek bleek dat de financiële positie van mensen met een laag inkomen in Wijk bij Duurstede vrijwel altijd beter is dan die van vergelijkbare huishoudens elders in het land. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn. Op donderdag 27 maart aanstaande wordt er met dat doel een bijeenkomst gehouden.

Lees verder
21 maart 2008

Meer bouwen voor starters

Om starters op de woningmarkt meer kansen te bieden dient meer gebouwd te worden. Voor alle doelgroepen. De totale bouwproductie moet in Wijk bij Duurstede omhoog naar 135 woningen. Daarnaast zijn maatregelen nodig zoals het verkopen van woningen met korting. Dat blijkt uit de nota ‘Kansen voor starters op de woningmarkt’ van het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
20 maart 2008

Horen, zien maar niet meer zwijgen

“Hoort u, of ziet u misstanden in de zorg, of dit nu in het ziekenhuis, verpleeghuis, of in uw omgeving thuis is? Betreft het uw dokter of een andere hulpverlener, de verpleegkundige, of de thuiszorg? Betreft het patiënten, cliënten of werkers in de zorg?” Van ons mag u niet meer zwijgen. Meldt deze misstanden, desnoods anoniem, bij de hulpdienst van de SP.

Lees verder
19 maart 2008

AED HartstikkeNodig

Woensdag 19 maart 2008, 21.00 uur. Twee dagen na de officiële aftrap in de raadszaal van het Gemeentehuis. De leden van de werkgroep worden na de radiouitzending op Radio M van dinsdag en het artikel in de Wijkse Courant van woensdag overstelpt met reacties en aanmeldingen.

Lees verder
16 maart 2008

Minimabeleid RSD naar WMO-loket

Vanaf maandag 7 april aanstaande wordt de functie van het WMO-loket in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede uitgebreid. Het gaat om informatie en advies over een aantal voorzieningen die nu door de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist worden aangeboden en uitgevoerd. Ook houdt een consulent van de RSD een wekelijks spreekuur op maandagmiddag.

Lees verder
15 maart 2008

Presentatie plannen Langbroek

Op woensdagavond 19 maart aanstaande presenteert het college de stedenbouwkundige visie Langbroek Noord. Het gaat om de verplaatsing van het sportcomplex van SVL, de bouw van een woonzorgcomplex met ruimten voor het dorpshuis, nieuwbouw voor de SPAR en woningen. Ook wordt er een ‘landgoedpark’ gerealiseerd met recreatieve wandelroutes.

Lees verder

Pagina's

U bent hier