h

Nieuws uit 2008

30 maart 2008

Reïntegratie voor 60-plussers?

De SP wil dat er kritisch wordt gekeken naar reïntegratietrajecten. De partij heeft via haar hulpdienst klachten ontvangen van 60-plussers die door de Regionale Sociale Dienst (RSD) gedwongen worden om aan projecten deel te nemen. Raadslid Henriëtte Sanders heeft hierover vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
30 maart 2008

Betere zorg door samenwerking

Er komt steeds meer samenhang en samenwerking bij de plaatselijke zorgaanbieders. Dat leidt tot een betere zorg, waar de inwoners en vooral mensen die zorg nodig hebben van profiteren. Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere het ontstaan van het WIEL, de opening van WMO-loketten in Cothen en Langbroek en het opstarten van het zogenoemde ‘signaleringsnetwerk’.

Lees verder
29 maart 2008

Bijeenkomst SP over integratievraagstuk

Geert Wilders heeft het landelijke debat over integratie met zijn film weer op doen laaien. De standpunten van de PVV over de integratie zijn bekend. De reacties van de andere politieke partijen ook. De SP is in het verhaal nog niet echt voorgekomen. Dat heeft deels te maken met een nieuwe notitie die juist op dit moment binnen de partij besproken word. Onder de naam 'Een Gedeelde Toekomst. Participatie, Emancipatie en Integratie', heeft ons wetenschappelijk bureau, in samenwerking met de Tweede Kamerfractie, een nota opgesteld, waarin zij de visie van de SP over het integratiebeleid, onderlinge samenwerking enzovoorts hebben ingevuld. Deze wordt op dit moment binnen de SP-afdelingen besproken’, begint de Wijkse SP-voorzitter Hans Pouw. Deze nota wordt aankomende vrijdag vanaf 20.00 uur besproken door de lokale SP-leden.

Lees verder
26 maart 2008

SP heropent Meldpunt Reïntegratiebedrijven

In het najaar van 2004 opende de SP een Meldpunt Reïntegratiebedrijven om de ervaringen van mensen met deze bedrijfstak te inventariseren. Dit leidde tot een rapportage met schokkende uitkomsten: reïntegratiebedrijven functioneren amper, maar strijken wel een half miljard euro per jaar op.

Lees verder
24 maart 2008

'SPelen 08': Leuke dag voor SP-leden

Het busje komt (zo) op 18 mei 2008. In één van de grootste pretparken van Nederland – Walibi World - nodigen we alle SP'ers en hun familie uit om 'SPELEN 08' mee te maken. Het afdelingsbestuur heeft 50 kaarten besteld en dus meld je aan want vol = vol! Sterker nog wij betalen zowel de kaarten als de busreis heen en terug.

Lees verder
23 maart 2008

Openbare fractievergadering SP Wijk bij Duurstede

De fractie van de Socialistische Partij bereidt vanavond, woensdag 25 maart, om 20.00 uur de komende gemeenteraadsvergadering voor. De fractieleden zullen de agenda van de raadsvergadering doornemen. Iedereen die over deze of andere zaken mee wilt praten kan langskomen in de leeskamer van het gemeentehuis, te bereiken via de zij-ingang aan de Steenstraat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier