h

Hogere tegemoetkoming in ziektekosten voor minima

22 december 2006

Hogere tegemoetkoming in ziektekosten voor minima

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de bijdrage in de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een minimuminkomen verhogen van 15 tot 20 euro per maand. Daarmee komt het college tegemoet aan een verzoek van de cliëntenraad van de Sociale Dienst.

Uit onderzoek is gebleken dat bijstandsgerechtigden en overige mensen met een minimuminkomen in veel gevallen onvoldoende verzekerd zijn tegen ziektekosten. De gemeenteraad heeft daarom eerder besloten de minima een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan te bieden. De gemeente betaalt een maandelijkse bijdrage van 15 euro in de kosten van die verzekering.

Het contract voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt volgend jaar (2007) door de Regionale Sociale Dienst verlengd. De premies van de zorgverzekeraar worden per 1 januari echter verhoogd. De totale verhoging van de premies voor de basis- en aanvullende ziektekostenverzekering bedraagt zo’n 10 euro per maand. Het college wil de huishoudens met de laagste inkomens daarom tegemoet komen door de gemeentelijke bijdrage te verhogen naar 20 euro per maand. Daardoor blijft het aantrekkelijk voor mensen met een minimuminkomen om zich aanvullend te verzekeren.

De cliëntenraad van de Sociale Dienst heeft het probleem van de verhoging van de ziektekostenverzekering begin december naar voren gebracht bij de verantwoordelijke SP-wethouder Jan Burger, die het probleem onmiddellijk heeft opgepakt. Het college heeft daarop deze week besloten om de gemeentelijke bijdrage in de kosten te verhogen.

De gemeenteraad wordt gevraagd om eveneens spoedig in te stemmen met de verhoging, zodat de betrokken inwoners vanaf 1 januari a.s. gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming die op jaarbasis 60 euro per volwassen persoon bedraagt.

U bent hier