h

SP wil duidelijkheid over plannen van Zoest terrein

12 december 2006

SP wil duidelijkheid over plannen van Zoest terrein

De Delta Projectpartners zijn voornemens het van Zoest terrein (tussen de Singel en het Jolice terrein) te gaan aankopen zodat er een goede ontsluiting van het Jolice terrein gerealiseerd kan worden. Om dit financieel mogelijk te maken wil de projectontwikkelaar minimaal aan woningbouwontwikkeling op het van Zoest terrein gaan doen.

De SP fractie heeft de volgende vragen gesteld aan het college.

Wat wordt er bedoeld met “minimale woningbouwontwikkeling”?

Kan het college al iets zeggen over het soort woningen dat er mogelijk gebouwd wordt, of aan welke doelgroep wordt gedacht?

Is het college voornemens dit verzoek te willigen?

De SP zou het van harte toejuichen als er op deze locatie dicht bij de binnenstad gedacht wordt aan betaalbare (huur/koop) jongerenhuisvesting.

U bent hier