h

Nieuws uit 2006

30 juni 2006

Jongeren welkom in de Hoogstraat

Op 3 juli organiseert de gemeente een informatieavond over de ontwikkeling op de Hoogstraat. Met name de ontwikkelingen t.a.v. de jongerenhuisvesting ten hoogte van nummer 75 tot 85, het gebied bij garage Van den Linden en de noordkant van de Hoogstraat zijn onderwerp van de bijeenkomst.

Lees verder
25 juni 2006

Enquête bouwplannen Hoogstraat Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 24 juni heeft de SP, in samenwerking met Actiegroep Hoogstraat een enquête gehouden over de bouwplannen ter hoogte van Hoogstraat 75 tot 85. Hier zijn appartementen voor jongeren gepland. Wij hebben deze enquête samen gedaan voorafgaand aan de informatieavond over dit onderwerp op 3 juli in Café de Gouden Leeuw. Voor dit onderzoek hebben we bewoners van de Hoogstraat, Zandweg, Singel, Mierlo en het begin van de Nieuweweg benaderd.

Lees verder
9 juni 2006

Steunt u ook SP Wijk bij Duurstede?

SP-Wijk bij Duurstede heeft op dit moment ruim 80 leden in onze gemeente. Dat is een verdubbeling met een jaar geleden. Hoe meer leden we hebben, hoe meer financiële middelen we van het partijbestuur in Rotterdam krijgen. Misschien weet u dat nog niet maar de raadsleden schenken ook 75% van hun “salaris” aan de partij. Dan kunnen meer we betekenen voor de partij en de gemeente.

Lees verder
9 juni 2006

Wijkse erfenis, financiële chaos

Hoe enthousiast politici ook zijn. Als ze op een nieuwe plaats komen te zitten, moeten zijn eerst kijken wat de oude hebben achtergelaten. Inmiddels is duidelijk dat de erfenis van het oude college niet meevalt. Met een tekort over 2005, van maar liefst 1,4 miljoen, en ongunstige cijfers voor de komende periode. Daar waar we dus met nieuw beleid van start wilden gaan, moet er eerst nog wat puin geruimd worden. Gelukkig hebben we hier met Jan Burger een goede man en de juiste plaats.

Lees verder
8 juni 2006

Motie luchtkwaliteit scholen aangenomen

We hadden het u al beloofd: een betere wereld begint in Wijk. Gisteravond heeft de SP-fractie haar eerste motie ingediend… En met succes. De raad heeft de motie unaniem aangenomen. Alle andere partijen in de gemeenteraad zijn het met de SP eens dat een goede luchtkwaliteit op scholen zeer belangrijk is.

Lees verder
5 juni 2006

Resultaten SP onderzoek naar binnenmilieu van Wijkse klaslokalen

Het is dramatisch gesteld met het binnenmilieu in veel schoolklassen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM. Soms ligt de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger dan de norm. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en in ernstige gevallen tot astma. De oplossing voor dit probleem is beter ventileren, zonder dat dit ten koste gaat van de energiekosten. Daarom roepen wij de raad op het energieverbruik en binnenmilieu in schoollokalen op de agenda te zetten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier