h

Nieuws uit 2006

17 mei 2006

Fractieberaad en voortgang

Het weer nodigt uit om lekker op een terrasje te zitten maar de SP in Wijk gaat gewoon door. Dinsdag, 9 mei, hebben we onze eerste openbare fractieberaad gehouden. Waarschijnlijk door het warme weer waren er helaas niet zoveel bezoekers maar we zullen u natuurlijk blijven uitnodigen (via de krant). De werkgroep gezondheidszorg is druk zich te verdiepen in de W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en alternatieven voor de huisartsenpost in Houten.

Lees verder
17 mei 2006

Motie asielzoekers.

Ook SP-Wijk wil een humanere regeling voor asielzoekers die vóór april 2001 in Nederland kwamen. Een grote groep asielzoekers wacht al meer dan 5 jaar op duidelijkheid over hun asielaanvraag. In Wijk bij Duurstede wonen 9 asielzoekers die onder de “oude wet” vallen. In veel gemeenten heeft de SP deze motie ingediend. In Wijk was het mogelijk de motie in gezamenlijkheid met 4 andere fracties (PvdA, Groen Links, CDA en PCG), in te dienen.

Lees verder
5 mei 2006

Eerste openbaar fractieberaad

Op dinsdag, 9 mei, houdt de Socialistische Partij openbaar fractieberaad. Wij zijn vanaf 19.30 uur te vinden in het Feuniks gebouw aan het Walplantsoen. Aan de orde komen de agendapunten van de ‘Avond van de Raad’ van 16 mei. Iedereen die hierover wil meepraten is van harte welkom. Ook kunt u over andere onderwerpen met de fractie van gedachten wisselen.

Lees verder
4 mei 2006

Eerste succesje voor bewoners Hoogstraat in Wijk bij Duurstede

Het omstreden bouwplan van een woonkolos van negen meter hoog met daarin zestien appartementen voor jongeren aan de Hoogstraat gaat de ijskast in. De hele procedure begint van voren af aan.

Lees verder
3 mei 2006

SP Vrouwenavond in SP Lokaal

Vrijdag 5 mei organiseert de SP Wijk bij Duurstede een vrouwenavond in het SP-Lokaal (lokaal 3) in het Feuniks gebouw aan het Walplantsoen. Vrouwen zijn welkom vanaf 19:00. Op de avond zullen enkele thema's worden besproken, maar het zal vooral een gezellige avond worden.

Lees verder
1 mei 2006

Wijk bij Duurstede telt negen ’oude’ asielzoekers

Asielzoekers, vallend onder de oude vreemdelingenwet, moeten een verblijfsvergunning krijgen. Wat raadslid Wil Kosterman (GroenLinks) betreft schaart Wijk bij Duurstede zich achter dit verzoek aan regering en parlement, gedaan door sommige gemeenteraden. In Wijk wonen negen asielzoekers die hun eerste asielverzoek al voor 1 april 2001 deden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier