h

Huidige plan jongerenwoningen Hoogstraat in de prullenbak!

20 december 2006

Huidige plan jongerenwoningen Hoogstraat in de prullenbak!

Het college heeft op 19 december jl. besloten af te zien van het plan voor de realisatie van jongerenwoningen aan de Hoogstraat 75 –85 en daarom de planologische procedures niet te starten. Aan de hand van onder meer gesprekken, reacties, de resultaten van een door de SP in de buurt uitgevoerde enquête en het advies van de omwonenden concludeert het college dat er weinig draagvlak bestaat voor de bouw van de jongerenwoningen. De raad heeft bovendien bij motie aangegeven dat er ook naar alternatieven voor de plannen moet worden gezocht, waarbij de bewoners betrokken moeten worden. Tot op heden is dit onvoldoende gebeurd.

Gezien het geringe draagvlak bij de raad en omwonenden heeft het college dus besloten niet aan het voorliggende plan mee te werken en daarom de planologische procedures niet te starten. Het college vraagt de woningstichting samen met de omwonenden alternatieve plannen voor de locatie te ontwikkelen.

Voorgeschiedenis

In 2005 heeft de woningstichting ‘Volksbelang’ een vrijstellingsverzoek ingediend voor de bouw van 16 jongerenwoningen aan de Hoogstraat 75-85. Dit plan vervangt de 6 in slechte staat verkerende woningen op deze locatie. Zodra het voornemen van de woningstichting bekend werd, hebben de omwonenden zich verenigd in een actiecomité. Het comité heeft een groot aantal bezwaren tegen de plannen van de woningstichting. De resultaten van een door de SP in de buurt uitgevoerde enquête bevestigt de bezwaren. Het actiecomité wil bovendien meer inspraak tijdens de ontwikkeling van de plannen voor deze locatie . Dit hebben zij in een advies aan het college kenbaar gemaakt.

Voor de SP geeft het besluit een goed gevoel. ''We hebben met de bewoners al voor de zomervakantie een goede enquete gelopen. Daar
kwamen we al tot de conclusie dat het anders moest. Die conclusie is nu dus overgenomen. De bewoners hebben dus eindelijk een stem gekregen, de luiken zijn al echt open. Dat is een groot winstpunt'', vindt fractieleider Jeroen Brouwer.

De SP vindt het wel jammer dat de bouw van jongerenwoningen nu vertraging oploopt. ''Als de gemeente nu bij de eerste planmaking van Volksbelang al de inwoners aan had laten schuiven, was het plan nu misschien wel klaargeweest. Omdat het college niet thuis gaf, heeft Volksbelang alles zelf opgestart. Jammer dat ze zelf daar nu de dupe van wordt. Jammer dat het vorige college zich dat niet gerealiseerd heeft. Gelukkig zijn wel alle partijen, ook de bewoners het er over eens dat er gebouwd kan worden voor jongeren'', eindigt Brouwer.

U bent hier