h

Nieuws van de afdeling

18 maart 2018

Vrijwilligersbeleid goed beoordeeld

WIJK BIJ DUURSTEDE - Uit vele onderzoeken van diverse landelijke organisaties is naar voren gekomen dat onze gemeente een goed stelsel heeft voor zorg en welzijn. Het bekendste rapport is dat van Sociaal Netwerk Nederland. Sinds 2015 is Wijk bij Duurstede door deze organisatie aangewezen tot een beperkt aantal Gouden Gemeenten. In het rapport dat is opgesteld in 2015 staat het volgende;

Lees verder
13 maart 2018

Zwembad feiten op een rij

Als er een ding de SP zwaar op de  maag ligt, dan is het wel de discussie rond het zwembad. Wat hadden we graag een bad gehad. Maar dat bleek lastig. Een zwembad is enorm duur. Er is geen meerderheid voor gevonden. Het kost de gemeente 260.000 euro. Dan moet de OZB met 7% omhoog, of voor 260.000 bezuinigd worden. Want dat geld is er niet. En dus moet je kiezen. En dan maken wij op dit moment andere keuzes; zorg voor ouderen en jongeren, huizen voor ouderen en jongeren, andere topsportvoorzieningen voor ouderen en jongeren, inzetten op werkgelegenheid voor ouderen en jongeren.

Foto: Sabine de Groot
Lees verder
6 maart 2018

FC Utrecht-spelers geven les over gezonde leefstijl

WIJK BIJ DUURSTEDE - FC Utrecht bezocht afgelopen week  basisschool de Wegwijzer om een les te geven over gezonde leefstijl. Dit in het kader van de samenwerking die de voetbalclub heeft met de gemeente. Na de theorieles mochten de kinderen naar buiten om zelf te sporten en bewegen onder leiding van Pieter Barte van CDW. ‘De samenwerking met FC Utrecht versterkt alle activiteiten die wij als gemeente met de lokale  partners organiseren op het gebied van sporten, bewegen en gezonde leefstijl. Dit project van FC Utrecht sluit geweldig aan bij het werk van buurtsportcoach Tobias Wijnmalen. Dubbel winst dus’, aldus wethouder Sport Jeroen Brouwer.

Lees verder
3 maart 2018

Kinderen genieten van vele sporten

Foto: Jeroen Brouwer / Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – Bijna tweeënhalf jaar geleden opende Jan Burger als wethouder sport de deuren van de nieuwe sporthal en turnhal op sportpark Marienhoeve. Tevens zette hij zich met het college in om de organisatie en de financiën van Stichting Wijksport te verbeteren.  Zijn opvolger, Jeroen Brouwer, ging afgelopen vrijdag met hem kijken hoe beide dingen bij de Wijkse Spelen samen kwamen.  ‘Buiten waren er mensen aan het schaatsen en binnen 85 kinderen aan het sporten. En dat in al die prachtige zalen en met behulp van de vrijwilligers van de verenigingen en de medewerkers van Wijksport’, vertelt Brouwer.

Lees verder
25 februari 2018

WMO en Jeugdzorg gaat om mensen

Foto: Jan Burger

WIJK BIJ DUURSTEDE – De verplaatsing van zorg en welzijn naar de gemeente heeft de afgelopen jaren vorm gekregen.  Uit vele onderzoeken blijkt dat Wijk deze bezuinigingen met de lokale organisaties goed oppakten. Er wordt maatwerk geleverd. ‘Helaas concluderen we dat nieuwe bezuinigingen nog steeds grote financiële risico’s opleveren in de WMO en jeugdzorg. Maar wij maken ons hard voor maatwerk voor diegene die hulp nodig hebben’, concludeert Jan Oechies, van de Wijkse SP fractie, na een presentatie aan de raadsleden.

Lees verder
20 februari 2018

Startersleningen komen terug

Foto: Jeroen Brouwer / E Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE - De gemeente begon in 2010 met startersleningen. Dit om inwoners die voor de eerste keer een huis kochten een extra steun te geven bij de financiering. Na de eerste uitgegeven leningen stokten de aanvragen. Toch pakt SP-wethouder Jeroen Brouwer deze leningen weer op. "Er kwamen al jaren geen vragen meer over binnen. Bij de avond voor jongeren die we enkele weken geleden wel. Omdat binnenkort bijvoorbeeld op de Dirk Fockstraat kleinere woningen verkocht gaan worden, leggen we weer geld klaar", vat hij samen. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel om hier 500.000 euro voor in te zetten, waarmee 14 tot 30 leningen kunnen worden verstrekt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier