h

SP geeft voorwaarden mee aan windmolenbesluit

3 juli 2024

SP geeft voorwaarden mee aan windmolenbesluit

‘Als je het mij vraagt, dan heb ik niet zo veel met die grote windmolens. Maar als ze zo opgedrongen worden vanuit Den Haag en de Provincie, is het verstandig om wel voorwaarden mee te geven.’ Aan het woord is Ron Meinema. De SP-er was afgelopen raadsvergadering woordvoerder bij het onderwerp windenergie. ‘Gezondheidsnormen, draagvlak zoeken en iedereen mee laten profiteren, zijn voor ons belangrijke voorwaarden, vat hij samen.

De discussie over windenergie kent een geschiedenis in de Wijkse raad. Al jaren gelden schoten partijen een onderzoek af. Dat begreep de SP toen al niet. ‘We zijn niet per se een voorstander van windmolens in Wijk. Maar zo’n groot besluit moet je wel nemen als alle informatie op een rij staat. Dat is altijd onze eerste stelling geweest, En dat zeggen we nu ook weer. Standvastig als we zijn’, begint Meinema.

De SP-er diende met andere partijen een extra motie in bij de vergadering. Voor de socialisten zijn gezondheid, draagvlak en het vergroten van de lokale lusten, de belangrijkste. ‘Die komen al terug in ons verkiezingsprogramma. Wij geloven dus niet in de hele grote windmolens. Sterker nog; als blijkt dat kleinere meer draagvlak opleveren, plaats deze dan tijdelijk. Dan maar wat minder winst. Als gemeente hebben we al zonnevelden. Dan hoef je verder niet voor de volle winst te gaan, als daar meer draagvlak voor is, legt de SP-er uit.

Gezondheidsonderzoek is een tweede kernpunt. Daar deed de SP al drie jaar geleden navraag over. ‘In de rechtspraak is het EU Hof het hoogste orgaan in Europa. Daar ligt gewoon een uitspraak dat gezondheidsonderzoek gedaan moet worden. Klip en klaar dat dit dus een belangrijk element is. Daar is al veel over aangedragen. Als de provincie ze in Wijk wil plaatsen moet dat ook voor onze locaties goed gedaan worden. Ook dit kan betekenen dat er geen grote molens kunnen komen.’

Ten slotte is het voor de SP essentieel dat iedereen kan profiteren. ‘Het liefst zetten we de lokale lusten op 100%. Alle opbrengsten niet naar grote cowboys, maar naar de gemeenschap. Om de lasten  in de omgeving te verminderen en om iedereen duurzaam te kunnen laten meedoen’, aldus de SP-er,  ‘Klimaatbeleid moet niet alleen voor de teslarijders zijn of de grote bedrijven. Want dat is en blijft wel een probleem. Vandaar dat wij als voorwaarde toegevoegd hebben dat ook de inwoners met minder budget moeten kunnen meedelen.’

Voor de SP is nee zeggen momenteel geen oplossing, ook al zegt Meinema dat graag. Hij ziet windmolens liever op zee staan.  Maar ook daar is er een gevecht om de ruimte gaande. ‘Vanuit de akkoorden van Parijs, de Klimaatwet en de wens van de Provincie, zitten we een beetje opgesloten. Dan moet de provincie wat ons betreft goed onderzoeken en alle voor en nadelen goed tegen elkaar afwegen. En daarbij voldoen aan de Wijkse voorwaarden’, eindigt Meinema.

Reacties

Nu NEE zeggen tegen windmolens is populair en gemakkelijk, maar bij voorbaat kansloos.

De provincie zal als bevoegd gezag de plaatsing af gaan dwingen, zodra ze geen andere plaats in de provincie kunnen vinden.

Ook al zien we ze liever niet, het is dan voorbereid te zijn op het moment dat de provincie tot plaatsing gaat besluiten. ALS ze dit al gaan besluiten.

En als ze dit gaan besluiten zeggen wij dat de gezondheid van de bewoners hier geen last van mogen krijgen. Als een onderzoek anders uitwijst, dan kan dat een reden zijn om alsnog te protesteren tegen de komst van de molens. Dat wordt een juridisch gevecht dat jaren gaat duren en tegen die tijd dat er uitspraak is zijn de molens niet meer nodig.

Dat er geen draagvlak is bij omwonenden mag duidelijk zijn, wie wil er nu van die grote gedrochten in de achtertuin? Wij geloven dan ook niet in die hele grote windmolens en willen richting de provincie de dialoog openhouden voor alternatieven. En sowieso dan een tijdelijke plaatsing om z.s.m. weer af te breken bij een structurele landelijke oplossing voor de schone energievoorziening.

De gemeente voldoet al aan de duurzaamheidsnorm van de provincie. Zodra met plaatsing van windmolens meer wordt gevraagd, dan mogen wij ook meer terug vragen van de provincie. Denk aan versneld meer mogen bouwen met voldoende lokaal eigendom.

Compensatie voor inwoners die worden getroffen en samen lokaal delen in de voordelen die de windmolens gaan brengen is natuurlijk vanzelfsprekend!

Reactie toevoegen

U bent hier