h

Nieuws van de afdeling

12 november 2017

Mantelzorgers in het zonnetje

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Met alle veranderingen in de zorg zijn mantelzorgers nog belangrijker geworden voor zorgbehoevenden. Om hen in het zonnetje te zetten, geeft de gemeente Wijk in samenwerking met Stichting Klantenspaarpas en Binding, hen dit jaar als dank een spaartegoed voor de Klantenpas ter waarde van 75 euro.  Hiermee kunnen ze bij lokale winkeliers inkopen doen. “Onze samenleving kon al niet zonder mantelzorgers, en kan in de toekomst nog minder zonder hen. We kunnen deze groep niet genoeg bedanken voor alle hulp”, meent SP-wethouder Jeroen Brouwer, die afgelopen zaterdag namens de gemeente de kaarten symbolisch overhandigde.

Lees verder
11 november 2017

Begroting unaniem aangenomen

WIJK BIJ DUURSTEDE – Hoewel er wat heikele punten op tafel leken te liggen, heeft de gehele gemeenteraad de laatste begroting van deze regeerperiode goedgekeurd. “We hebben met deze coalitie vier begrotingen gepresenteerd en daarvan zijn er drie unaniem aangenomen. Dat is uniek. Het geeft aan dat het gevoerde beleid breed gedragen wordt door de raad. Mooi dat we zo met alle partijen een stevig fundament hebben neergelegd voor de toekomst”, bekijkt SP-fractievoorzitter Jan Oechies.

Lees verder
5 november 2017

Ondertekening intentieverklaring voor 300 betaalbare woningen

WIJK BIJ DUURSTEDE - Verdeeld over de drie kernen, zijn er de afgelopen jaren honderden woningen aan de Wijkse woningvoorraad toegevoegd. Hoewel rond de dertig procent hiervan in de sociale huursector zat, willen Woningstichting Volksbelang en de gemeente Wijk bij Duurstede nog meer stappen zetten. Daarvoor tekenden zij een intentieovereenkomst om te komen tot 300 woningen binnen 5 a 10 jaar. “Het is voor ons de eerste stap om in de nabije toekomst gezamenlijk nog meer in te zetten op betaalbare huurwoningen”, leggen Batian Nieuwerth (directeur-bestuurder Volksbelang) en Jeroen Brouwer (SP-wethouder Volkshuisvesting) uit.

Lees verder
30 oktober 2017

Actie schoon de winter in goed idee

WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit de laatst gehouden Burgerpeiling kwam naar voren dat vele inwoners ontevreden zijn over het groenonderhoud. Het Wijkse college stelt daarom extra geld beschikbaar om het beheer van de buitenruimte te verbeteren. Hiermee worden op korte termijn enkele stuitende zaken in het groenbeheer opgelost. Deze eenmalige actie, Schoon de winter in, kost 26.500 euro. “Goed om te zien dat er in ieder geval op korte termijn actie wordt ondernomen. Maar het groen moet ook voor de toekomst beter worden”, aldus SP-raadslid Henk Huisman.

Lees verder
27 oktober 2017

Horden geeft woonomgeving dikke voldoende

WIJK BIJ DUURSTEDE - De leden van de SP trokken afgelopen zaterdag het eerste deel van de wijk de Horden in om de bewoners te vragen naar de sterke en zwakke punten van hun woonomgeving. Uit de eerste resultaten blijkt dat de mensen over het algemeen tevreden zijn over hun buurt. “Als sterke punten noemen de mensen het vele groen, de kindvriendelijke omgeving en de saamhorigheid in de straten. Parkeren en de snelheid van auto’s op de Amstel waren kritiekpunten. Maar het gemiddelde cijfer ligt met 7,7 toch redelijk hoog”, verwoordt Harold Hunneman, namens de SP de organisator van de SP-tour.

Lees verder
16 oktober 2017

Komende donderdag fractie overleg maar de SP komt ook naar u toe

Zaterdag 21 oktober, van 11:00 tot 13:00 uur, staat de tent van de SP aan de Hordenweg / hoek Amstel voor OBS de Horn. (voorheen het Baken) Leden van de SP gaan met een vragenformulier de wijk de Horden in. “Wij willen weten van welke dingen u in uw woonwijk tevreden bent maar ook willen wij graag van u weten wat in uw woonwijk beter kan gaan” vertelt fractie voorzitter Jan Oechies.

Lees verder

Pagina's

U bent hier