h

Nieuws van de afdeling

13 november 2017

Laatste kavel Langshaven verkocht

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – Marco de Bruin, (eigenaar bedrijf Moulds en More) en Jeroen Brouwer (SP-wethouder Economische Zaken) hebben vorige week een koopovereenkomst met een speciaal tintje ondertekend. ‘De stukje grond was de laatste nog beschikbare  gemeentelijke bedrijfsgrond op bedrijventerrein Langshaven. Alle kavels zijn hier nu verkocht’, meldt wethouder Brouwer. De nieuwe eigenaar, het bedrijf Moulds and More, gaat zo spoedig mogelijk de benodigde vergunningen aanvragen, waarmee de verhuizing naar het Molenvliet opgestart kan worden.

Lees verder
12 november 2017

Zorgen over hulpdiensten

WIJK BIJ DUURSTEDE - De SP sprak zich afgelopen raadsvergadering, waarin de begroting aan bod kwam, haar zorgen uit over de hulpdiensten. "Bij al deze diensten zien we kleine en grotere zaken ontstaan, waardoor en kinken in hun kabels komen. Zeker voor een gemeente die toch op afstand ligt, is dan een gevaar", haalde fractievoorzitter Jan Oechies met enkele voorbeelden aan.

Lees verder
12 november 2017

Mantelzorgers in het zonnetje

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Met alle veranderingen in de zorg zijn mantelzorgers nog belangrijker geworden voor zorgbehoevenden. Om hen in het zonnetje te zetten, geeft de gemeente Wijk in samenwerking met Stichting Klantenspaarpas en Binding, hen dit jaar als dank een spaartegoed voor de Klantenpas ter waarde van 75 euro.  Hiermee kunnen ze bij lokale winkeliers inkopen doen. “Onze samenleving kon al niet zonder mantelzorgers, en kan in de toekomst nog minder zonder hen. We kunnen deze groep niet genoeg bedanken voor alle hulp”, meent SP-wethouder Jeroen Brouwer, die afgelopen zaterdag namens de gemeente de kaarten symbolisch overhandigde.

Lees verder
11 november 2017

Begroting unaniem aangenomen

WIJK BIJ DUURSTEDE – Hoewel er wat heikele punten op tafel leken te liggen, heeft de gehele gemeenteraad de laatste begroting van deze regeerperiode goedgekeurd. “We hebben met deze coalitie vier begrotingen gepresenteerd en daarvan zijn er drie unaniem aangenomen. Dat is uniek. Het geeft aan dat het gevoerde beleid breed gedragen wordt door de raad. Mooi dat we zo met alle partijen een stevig fundament hebben neergelegd voor de toekomst”, bekijkt SP-fractievoorzitter Jan Oechies.

Lees verder
5 november 2017

Ondertekening intentieverklaring voor 300 betaalbare woningen

WIJK BIJ DUURSTEDE - Verdeeld over de drie kernen, zijn er de afgelopen jaren honderden woningen aan de Wijkse woningvoorraad toegevoegd. Hoewel rond de dertig procent hiervan in de sociale huursector zat, willen Woningstichting Volksbelang en de gemeente Wijk bij Duurstede nog meer stappen zetten. Daarvoor tekenden zij een intentieovereenkomst om te komen tot 300 woningen binnen 5 a 10 jaar. “Het is voor ons de eerste stap om in de nabije toekomst gezamenlijk nog meer in te zetten op betaalbare huurwoningen”, leggen Batian Nieuwerth (directeur-bestuurder Volksbelang) en Jeroen Brouwer (SP-wethouder Volkshuisvesting) uit.

Lees verder
30 oktober 2017

Actie schoon de winter in goed idee

WIJK BIJ DUURSTEDE – Uit de laatst gehouden Burgerpeiling kwam naar voren dat vele inwoners ontevreden zijn over het groenonderhoud. Het Wijkse college stelt daarom extra geld beschikbaar om het beheer van de buitenruimte te verbeteren. Hiermee worden op korte termijn enkele stuitende zaken in het groenbeheer opgelost. Deze eenmalige actie, Schoon de winter in, kost 26.500 euro. “Goed om te zien dat er in ieder geval op korte termijn actie wordt ondernomen. Maar het groen moet ook voor de toekomst beter worden”, aldus SP-raadslid Henk Huisman.

Lees verder

Pagina's

U bent hier