h

Nieuws uit 2013

20 juli 2013

Veel reacties over zwemmen in Kromme Rijn bij WenSPut

WIJK BIJ DUURSTEDE - “We gaan er van uit dat het zwemmen bij het stadsstrand aan de Kromme Rijn bij de Prins Hendrikweg gewoon wordt toegestaan. Zeker tijdens deze hete zomerdagen. Bij de ‘WenSPut’ op de Hordendag werden we daar veelvuldig op aangesproken,” laat afdelingsvoorzitter Frans van der Tol van de SP weten. De partij heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan het college, net als over het betaald parkeren op De Gravenbol.

Lees verder
19 juli 2013

SP op de bres voor lokale ondernemers

WIJK BIJ DUURSTEDE - De enorme uitbreiding van de supermarkt op Rijnvallei doet bij menig winkelier de wenkbrauwen fronzen. Ondernemers in de binnenstad en kleine kernen lijken de dupe te worden. “De angst voor onnodige concurrentie in een krimpende markt is groot. Het is mooi dat we met stadspromotie Wijk als bruisende stad neer willen zetten. Maar als veel winkels wegvallen, bereik je nog niets,” meent SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Lees verder
11 juli 2013

Werk wordt voortaan actief lokaal aangeboden

WIJK BIJ DUURSTEDE - Bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad diende de SP twee moties in. Beide moties zijn aangenomen. “Dat betekent dat de gemeente zelf aan de slag gaat met duurzame energiewinning en andere partijen terzijde staat. Bovendien krijgen bouwbedrijven en ZZP-ers uit Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede meer kansen bij het gunnen van werk. Daar ben ik heel gelukkig mee,” laat fractievoorzitter Jeroen Brouwer weten.

Lees verder
9 juli 2013

Eerste Wijkse Energie Café succesvol

Wijk bij Duurstede - Terwijl de SP in de gemeenteraad nadrukkelijk bezig is om concrete voorstellen te doen voor duurzame energiewinning, vond afgelopen woensdagavond ook het eerste Wijkse Energie Café in het Muziektheater plaats. Er was veel belangstelling. “Wij kijken terug op een succesvolle avond. Alle vijftig bezoekers waren met elkaar in gesprek om energie in Wijk duurzaam te maken. Zo hadden we gehoopt dat het Eerste Energie Café zou zijn”, aldus voorzitter Henk Muis.

Lees verder
7 juli 2013

Onderzoek plaatsing zonnepanelen op stadskantoor

Zonneenergie
Wijk bij Duurstede - De gemeente Wijk bij Duurstede gaat mogelijk zonnepanelen plaatsen op het dak van het stadskantoor. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de SP. “Een mooi resultaat. Er start binnenkort een onderzoek dat duidelijk moet maken of een en ander daadwerkelijk haalbaar is,” laat SP-raadslid Jan Oechies weten, die samen met zijn collega Hans Pouw het verzoek indiende.

Lees verder
7 juli 2013

Aan de slag met het parkeerbeleid

Wijk bij Duurstede - De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een nieuwe visie opstellen voor het parkeren in en rond het centrum. “Dat is hard nodig want het bestaande beleid is van flink wat jaren geleden. Intussen is het aantal auto’s toegenomen, wordt er volop gebouwd aan de randen van de binnenstad en willen we met stadspromotie het bezoeken van ons centrum aantrekkelijk maken,” laat SP-wethouder Jan Burger weten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier