h

Aan de slag met het parkeerbeleid

7 juli 2013

Aan de slag met het parkeerbeleid

Wijk bij Duurstede - De gemeente Wijk bij Duurstede gaat een nieuwe visie opstellen voor het parkeren in en rond het centrum. “Dat is hard nodig want het bestaande beleid is van flink wat jaren geleden. Intussen is het aantal auto’s toegenomen, wordt er volop gebouwd aan de randen van de binnenstad en willen we met stadspromotie het bezoeken van ons centrum aantrekkelijk maken,” laat SP-wethouder Jan Burger weten.

Volgens de wethouder is de discussie losgemaakt van de invoering van betaald parkeren of de bezuinigingen. Hij wijst er op dat daar vorig jaar al uitvoerig in de raad over is gesproken. “De uitkomst was duidelijk: een ruime raadsmeerderheid sprak zich uit tegen het invoeren van betaald parkeren als inkomstenbron voor de begroting.” Ook de SP-fractie was daar overigens tegenstander van.

Maar daarmee zijn volgens Burger de parkeerproblemen niet verholpen en is er nog steeds behoefte aan een goed samenhangend beleid. “De parkeerdruk neemt toe. We moeten nadenken hoe we het gebruik van de fiets kunnen versterken, wat we doen met de Markt, of we langs het Walplantsoen winkels en woningen kunnen toevoegen, hoe we de problemen in de schil rond de binnenstad kunnen aanpakken, bekijken waar we parkeerplekken kunnen toevoegen, het gebruik van bestaande plekken beter kunnen gebruiken en hoe we bij evenementen het parkeren beter kunnen regelen,” somt hij op.

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs ingestemd met de bestuursopdracht voor het ontwikkelen van het nieuwe parkeerbeleid. Bijzonder is dat dit gaat gebeuren in nauwe samenspraak met inwoners, ondernemers, organisatoren van evenementen en overige belanghebbenden, zowel vanuit de binnenstad als uit de schil daaromheen. “Met een mooi woord heet dat co-creatie. Het gaat er om dat we gebruik maken van de kennis en ervaring van alle betrokkenen en zorgen voor draagvlak voor het nieuwe beleid. En dat is terecht, want de binnenstad is van ons allemaal,” besluit de wethouder.

Na de vakantieperiode gaat de gemeente aan de slag met enquêtes, openbare bijeenkomsten en gesprekken met sleutelfiguren en belangenorganisaties. Ook wordt een ‘meedenkgroep’ geformeerd voor het opstellen van de beleidsnota.

U bent hier