h

Eerste Wijkse Energie Café succesvol

9 juli 2013

Eerste Wijkse Energie Café succesvol

Wijk bij Duurstede - Terwijl de SP in de gemeenteraad nadrukkelijk bezig is om concrete voorstellen te doen voor duurzame energiewinning, vond afgelopen woensdagavond ook het eerste Wijkse Energie Café in het Muziektheater plaats. Er was veel belangstelling. “Wij kijken terug op een succesvolle avond. Alle vijftig bezoekers waren met elkaar in gesprek om energie in Wijk duurzaam te maken. Zo hadden we gehoopt dat het Eerste Energie Café zou zijn”, aldus voorzitter Henk Muis.

Na een inleiding door voorzitter Henk Muis over het hoe en waarom van de EigenWijkse Energie Coöperatie werd wethouder Robbert Peek als eerst ondervraagd door Rob Willems, secretaris. Peek vertelde dat de gemeente blij is met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). De gemeente wil graag faciliteren, stimuleren en samenwerken met partijen met duurzame initiatieven.
Gerrit Nellestein, bestuurder van Woningstichting Volksbelang, kon concreter zijn. Volksbelang heeft 2.000 huurwoningen. Volgens Nellestein allemaal daken voor zonnepanelen. De huurders moeten daar wel mee in stemmen. Maar netto is het uiteindelijk voor iedere huurder goedkoper om zonnepanelen op het dak te hebben.

Na de pauze kwam Ruud de Bruijne aan de beurt. Ruud is secretaris van de landelijke organisatie E-decentraal en woont in Wijk. Hij vertelde over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.
Vervolgens kwam Theo Land, van ‘Heuvelrug Energie’, een soortgelijk initiatief als EWEC in de buurgemeente, vertellen waar zij aan werken. Heuvelrug Energie is een jaartje ouder dan EWEC. Zij hebben goed overleg gehad met installateurs van zonnepanelen in hun gemeente. “De ontwikkelingen bij zonne-energie gaan heel hard. Daarom is het voor de consument van belang dat installateurs samenwerken om de kwaliteit te bewaken. Er zijn nu vier installateurs in de Heuvelrug met een goed en betrouwbaar aanbod”, aldus Theo Land.

André van Zwieten legde tot slot uit hoe de huisstijl en het logo tot stand zijn gekomen. “De uitknip-letters van Max Kisman zijn geknipt voor deze club en het energieke en specifieke uitroepteken kan je overal kwijt.’ WE DOEN ‘T ZELF!’ is de slogan”, aldus André van Zwieten.

Zo werd door het gehele bestuur van de EigenWijkse Energie Coöperatie een succesvolle bijeenkomst georganiseerd. Het draaiboek was van Henriëtte Sanders, tevens actief SP-lid. Bob Zijderveld was de man achter de techniek. Er werden drie filmpjes getoond van ‘Hier-opgewekt’ (over andere initiatieven in de provincies), vier sprekers met bijzondere verhalen werden geïnterviewd door Rob Willems en vijf nieuwe leden konden worden ingeschreven door penningmeester Joost Vulto.

Henk Muis sloot de bijeenkomst af met de woorden “Wij gaan zeker een tweede energie café organiseren. Maar dit is geen praatclub, wij gaan concreet aan de slag”.

U bent hier