h

GroenLinks en SP willen paracommercie bij verenigingen bespreken

17 november 2013

GroenLinks en SP willen paracommercie bij verenigingen bespreken

Wijk bij Duurstede - De activiteiten op het gebied van paracommercie bij bedrijven, verenigingen en organisaties, met name als het om horeca gaat, zijn op verschillende manieren onderwerp van gesprek geweest de afgelopen maanden. Voor de gemeenteraadsvergadering stond de verordening, met de regels hierover, op de agenda als besluitpunt. “Maar wij hebben daar nog veel vragen over en willen het eerst in een voorbespreking hebben”, leggen Rob Willems (GroenLinks) en Jeroen Brouwer (SP) uit.

De extra activiteiten van de verschillende verenigingen zijn bij zaken als het bestemmingsplan voor het buitengebied, de horecanota en bij het onderwerp handhaving zijdelings aan de orde geweest. Voor aankomende dinsdag had de agendacommissie de regelgeving voor de paracommercie op de besluitenlijst gezet. “Als GroenLinks vragen wij ons af hoe de inspraak van verenigingen is verlopen. Er hebben namelijk een paar clubs aan de bel getrokken omdat zij het niet eens zijn met deze regels. En aangezien de portefeuillehouder een half jaar geleden had gemeld eerst met de clubs te praten, hebben wij schriftelijke vragen gesteld”, begint Willems.

De SP heeft soortgelijke kritiek. Ook zij heeft vragen over de communicatie met de verschillende partijen, maar ook over de invulling  van het geheel. “Nu kunnen we deze zaken met een motie aan de orde stellen. Maar we willen gewoon dat eventuele problemen met de verenigingen worden opgelost. Het is van groot belang dat er draagvlak is voor de nieuwe regels voor paracommercie. Veel sportverenigingen hebben het moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden. Als zij met de nieuwe regels niet uit de voeten kunnen, dan moeten we inzicht hebben in die problemen en weten of de verordening kan worden aangepast. Dan kunnen we nu dus nog geen besluit nemen”, meldt Brouwer.

De twee raadsleden willen het onderwerp dus eerst nogmaals in de raad bespreken. “Dat moet ook wel”, vinden zij, “De verenigingen krijgen al een bezuiniging van de subsidies over zich heen, terwijl sponsoren in deze tijd ook niet staan te springen. Dan moeten we goed kijken of ze op dit gebied genoeg ruimte krijgen, waarbij de sportkantines natuurlijk ook geen concurrent moeten worden van andere partijen zoals de horeca. Maar om dat goed af te wegen is die voorbespreking nodig.”

Reactie toevoegen

U bent hier