h

Tenenkrommend gedrag coalitie bij bestemmingsplan

15 december 2018

Tenenkrommend gedrag coalitie bij bestemmingsplan

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De laatste reguliere raadsvergadering van het jaar was voor vele partijen niet de meest leuke. Bijna elk voorstel werd goedgekeurd, met de kleinst mogelijke meerderheid. Hierbij stemde de volledige oppositie steeds tegen. ´Nu kan dat wel eens gebeuren. Maar als de coalitie gezamenlijk moties indienen die het huidige beleid van hun eigen wethouders onderstrepen, is het niveau wel erg bedenkelijk´, aldus SP-er Jan Oechies, die zijn laatste volledige vergadering bijwoonde.

Bij de behandeling van de begroting enkele weken geleden was de stemverhouding al duidelijk. De coalitie was voor en de oppositie tegen. Oechies legt uit dat dit vaker zo voorkomt bij een eerste cijferverhaal van een nieuw college. ´In zo´n eerste begroting zit vaak de net nieuwe plannen in die een nieuwe coalitie heeft bedacht. Als partijen het dan niet eens zijn met die ideeën en plannen , stemmen ze tegen. Wij vinden plannen voor minder sociale woningbouw, onzekerheid voor de zorg, geld voor één rotonde, maar niks voor andere verkeersplannen, enzovoorts nog niet goed genoeg.´

Tijdens de laatste vergadering van dit kalenderjaar was de verhouding veelal tien tegen negen. Zelf zag Oechies een amendement over het bestemmingsplan van de Wijkse binnenstad stranden. `Hier zat tot twee keer toe de tribune voor vol. Er zijn vragen genoeg. Of de historische uitzichten wel goed vaststaan of hoe om te gaan met het verkeer en over het Walplantsoen en of dit niet allemaal, integraal bekeken moet worden. We snappen best dat niet alles er al is. Maar snappen we waarom er dan nu al een bestemmingsplan aangenomen is. De VVD, GroenLinks en PCG vinden dat blijkbaar niet erg.´

Oechies vond genoeg goede argumenten om de zaak verder goed te bekijken. ´Nu staat in het plan dat in sommige straten alle nokhoogten omhoog mogen. Het excuus is dat de welstandscommissie onwenselijke verhoging wel tegen gaat. Maar we moeten het toch niet in zo´n positie willen brengen? Bij het parkeren en verkeer heeft zelfs de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van ons land, gezegd dat indien er door het bestemmingsplan meer verkeer in de omgeving komt dit meegenomen moet worden. Alleen voor het museum verwacht het college als 35 duizend man. Dan moet je dat dus toch meenemen?´, vraag hij zich hardop af.

De oppositie partijen vroegen om een pas op de plaats en om eerst met de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen die integraliteit eens beter te bekijken. Van het college hoefde dit niet. Zelfs de VVD, die in het verleden juist met andere partijen opriep om meer integraal te werken,  bekijkt nu alle plannen een voor een.

Oechies; ´Om de mensen tevreden te stellen dienden de coalitie wel een motie in opriep om plannen te maken met alle betrokken mensen. Hun eigen wethouders vertelden daarvoor nog dat ze dat al lang doen, en blijven doen. Blijkbaar vertrouwen ze hun eigen wethouders niet, of praten ze graag de tribune naar de mond. Niet gek dat het dan tien tegen negen blijft, oppositie tegen coalitie. Maar daar hoeven ze de oppositie de schuld niet van te geven. Helaas blijft het in de binnenstad zo wel onrustig´, eindigt Oechies.

Reactie toevoegen

U bent hier