h

SP en CDA oproep over economische agenda overgenomen

15 december 2018

SP en CDA oproep over economische agenda overgenomen

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 ingestemd met de Economische Agenda. Hierin heeft het college het raamwerk neergelegd voor de acties voor meer bedrijvigheid en banen. Ook de SP stemde voor. ´Het concept van deze agenda is al door het vorige college en een klankbordgroep samengesteld. Dat was dus geen nieuw verhaal voor ons. Wel jammer dat de uitvoeringsagenda, met de acties, nog niet klaar is. Gelukkig gaan we daar begin volgend jaar over praten´, meldt Jeroen Brouwer.

Brouwer nam zelf de handschoen op om met klankbordgroep te gaan werken. Als wethouder nodigde hij de vertegenwoordigende ondernemerspartijen en enkele andere ondernemers uit mee te praten. Uiteindelijk kwamen zo vijf directe focuspunten naar boven.  ´Kortgezegd willen we meer bedrijvigheid, meer banen. Dat willen we doen door meer samen te werken in de regio, maar ook onderling tussen bedrijven en gemeente. Met bijvoorbeeld lokaal inkopen hebben we daar al met ondernemers en de Stichting Brede Kijk op Werk een systeem voor bedacht. Dat zijn mooie al lang lopende voorbeelden´, begint hij.

Met de bespreking van de agenda in oktober en november was de SP wel enigszins teleurgesteld in de uitwerking van deze vijf punten, in een goede agenda. ´Aan de ene kant zien we dat lopende zaken wel doorgaan. Mooi, want de afspraken lagen daar al voor. Aan de andere kant zijn met de wisseling van de wacht, na de verkiezingen, ook zaken stil komen te liggen. Waaronder dus ook een goede uitvoeringsagenda. Wat ondernemers, en politieke partijen, willen graag weten we precies doen en wat niet? En wanneer?´, stelt Brouwer vast.

Juist omdat de betrokken ondernemers met veel vragen zitten, diende de SP met het CDA een motie in. Hierin riepen zij het college op om over twee maanden deze agenda af te hebben. ´Het college verstopte zich in eerste instantie achter het feit dat dit aan hen is, en niet aan de raad. De raad stelt dan de kaders vast en daarbinnen mag het college haar werk doen. Dat is prima´, aldus de SP-er, ´Maar we weten dat de klankboordgroep graag duidelijkheid wil hebben, en wilt werken aan heldere punten. En de raad vraagt keer op keer naar de acties. Vandaar dat wij met het CDA die agenda met de benen op tafel willen bespreken en bekijken.´

De twee oppositie partijen kregen van het college te horen dat zij over twee maanden de agenda klaar heeft. Begin volgend jaar komt er dus een bijeenkomst waarin de agenda besproken wordt. Brouwer is hier blij mee. ´We hopen dat de leden van de klankbordgroep aan tafel kunnen zitten. Dan bekijken we wat er nodig is om de doelen te halen. Tevens komt de agenda steeds terug bij de begroting, zodat we als raad goed blijven kijken of we niet meer moeten investeren om de kansen te pakken voor onze ondernemers en meer banen. Want daar doen we het voor´, eindigt Brouwer.

Reactie toevoegen

U bent hier