h

Nieuws uit 2014

9 juni 2014

Grote onduidelijkheid over financiën transities

Wijk bij Duurstede - De gemeente Wijk bij Duurstede ontvangt veel minder geld van het rijk voor de overgang van de AWBZ-taken en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De bijdrage gaat van 4,5 miljoen euro naar 2,7 miljoen euro. “Er is opnieuw grote onzekerheid, terwijl er nog slechts een half jaar te gaan is voor de overdracht van de nieuwe taken. Dit is zeer zorgwekkend,” aldus SP-wethouder Jan Burger.

Lees verder
8 juni 2014

Zonnepanelen bij Revius en Bosscherwaarden?

Wijk bij Duurstede - Op woensdagavond 18 juni is iedereen weer welkom bij het Wijkse Energie Café. Deze avond wordt georganiseerd door de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC).  “Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen over lokale duurzame energieopwekking te melden. Zo worden er presentaties gegeven over de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen bij het Reviuslyceum en de Bosscherwaarden”, vertelt Henriëtte Sanders.

Lees verder
8 juni 2014

SP wil meer dialoog bij handhaving

Wijk bij Duurstede - Tijdens de besprekingen van het handhavingsbeleid, enige maanden geleden, sprak de gemeenteraad af dat bij problemen in eerste instantie vooral de dialoog gezocht moest worden. “Ook in het coalitieakkoord hebben we dat afgesproken. Toch zien we dat nog steeds eerst stevige brieven het stadskantoor uitgaan en in dit geval een ondernemer bijna radeloos achterblijft”, legt Jan Oechies uit, die schriftelijke vragen over een kwestie rond café Oud Wijk heeft gesteld.

Lees verder
29 mei 2014

Max van der Ham gaat fractie ondersteunen

Wijk bij Duurstede – Afgelopen dinsdag is Max van der Ham geïnstalleerd als steunfractielid voor de SP. “Onze partij is met vijf zetels de grootste fractie in de raad. De komende jaren zullen bewoners, verenigingen, instellingen en bedrijven waarschijnlijk nog vaker een beroep op ons doen. En als verantwoordelijke coalitiepartij dienen we onze zaakjes goed op orde te hebben. Daar lever ik graag een bijdrage aan”, laat het kersverse steunlid van de fractie weten.

Lees verder
28 mei 2014

Openbaar fractieberaad SP

Wijk bij Duurstede - Donderdag 5 juni om 20.00 uur houdt de SP in de fractieleeskamer van het Wijkse gemeentehuis (ingang Steenstraat) een openbaar fractieberaad. De agenda van raadsvergadering van 10 juni komt aan de orde maar de fractie beraadt zich ook over de huidige situatie en de toekomst van recreatiegebied de Gravenbol. Op 27 mei besloot de gemeenteraad, op voorstel van de SP, de Gravenbol op de agenda te plaatsen.

Lees verder
25 mei 2014

Meer democratisch toezicht gevraagd bij Gravenbol

Wijk bij Duurstede - De SP wil dat de gemeente een beslissende rol krijgt bij de ontwikkelingen op recreatieterrein de Gravenbol. De partij heeft daarvoor een motie ingediend. “De Gravenbol is een belangrijke voorziening voor de Wijkse gemeenschap. We willen daarom dat er goed en democratisch toezicht is en blijft. Over het toekomstig beheer worden wat ons betreft op korte termijn afspraken gemaakt met het recreatieschap en andere betrokken partijen,” laten Jan Oechies en Jeroen Brouwer namens de SP-fractie weten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier