h

Nieuws uit 2014

19 januari 2014

Verkeersrapport aangeboden aan college

Wijk bij Duurstede - De afgelopen maanden heeft de SP inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede gevraagd naar de verkeerssituatie in hun omgeving. De SP-ers vroegen hen wat zij als onveilige plekken ervaren en wat zij daarbij als oplossing zien. “Vele tientallen vragenlijsten zijn telkens in de winkelcentra, de Dorpsstraat Cothen en bij het sportcomplex van SVL in Langbroek ingevuld. De reacties geven een goed beeld van de problemen die bij verkeersveiligheid spelen,” aldus bestuurslid Elton Wollenberg. Het rapport is aangeboden aan het college.

Lees verder
18 januari 2014

Tweede Kamerlid Renske Leijten bezoekt Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede - Er speelt veel op het gebied van de zorg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde afgelopen vrijdag vast dat er onvoldoende draagvlak is bij de gemeenten voor het zorgakkoord. De Tweede en de Eerste Kamer buigen zich binnenkort over de voorliggende plannen. Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP bezoekt deze periode een aantal gemeenten om te horen en te zien hoe de ontwikkelingen in de praktijk er aan toegaan. Aanstaande vrijdag bezoekt zij Wijk bij Duurstede.

Lees verder
12 januari 2014

Gemeenteraad zegt "Nee" tegen overeenkomst VNG met kabinet

Wijk bij Duurstede - De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede wil een fatsoenlijke overgangsregeling voor de transitie van AWBZ-taken naar de gemeenten. Een ruime meerderheid steunde een motie van de SP die daartoe een oproep deed. “Los van het feit hoe partijen over de overgang van de nieuwe taken en bezuinigingen denken, moet dat gewoon goed geregeld zijn. Nu draaien gemeenten, instellingen en zorgvragers voor de risico’s op,” legt SP-raadslid Jan Oechies uit.
Lees verder
6 januari 2014

Verkiezingsprogramma SP: “Samen uit de crisis”

Wijk bij Duurstede – “Samen uit de crisis” is de titel van het programma van de SP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Het programma is door en met de leden geschreven. Met inbreng vanuit de fractie en maatschappelijke organisaties.  Voor en door de gemeenschap. Daar gaat het om. Met onze kernwaarden gelijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit,” aldus afdelingsvoorzitter Frans van der Tol.

Lees verder
5 januari 2014

SP wijst op grote problemen bij transitie AWBZ

Wijk bij Duurstede - De SP maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op de AWBZ en de overdracht van taken op dat gebied. De partij wijst het voorstel dat onlangs is gesloten tussen de VNG en staatssecretaris af en heeft daarvoor een motie ingediend. “We lopen als gemeente enorme risico’s, van ruim een miljoen euro. En er is nog steeds geen duidelijkheid over een overgangsperiode en nauwelijks tijd om zorgvragers fatsoenlijk te her indiceren. Dat moet elke gemeenteraad wat ons betreft afwijzen,” aldus SP-raadslid Hans Pouw.
 
Ruim twee maanden geleden werden de gemeenten verrast door een brief van staatssecretaris Van Rijn waarin werd gemeld dat de persoonlijke verzorging niet zou worden overgeheveld naar de gemeenten. Daarmee werd het pakket van taken binnen de nieuwe Wmo fors kleiner. Bovendien werden extra bezuinigingen aangekondigd. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG, constateerde dat de overgang van AWBZ-taken naar de gemeenten inclusief de bezuinigingen daarmee niet haalbaar zou zijn. “Het pakket om bezuinigingen uit te smeren en de mogelijke winst om de activiteiten anders te organiseren worden immers ernstig beperkt,” legt Hans Pouw uit.
Lees verder
3 januari 2014

Een gelukkig, gezond en sociaal 2014!

Wijk bij Duurstede - De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het nieuwe jaar (2014) is begonnen. De SP-afdeling Wijk bij Duurstede wenst u en uw dierbaren een gezond, gelukkig en een 100%

Lees verder

Pagina's

U bent hier