h

Zorg en Werken

29 maart 2015

Problemen betalingen bij pgb moeten worden opgelost!

Wijk bij Duurstede - De SP heeft het college gevraagd om in actie te komen richting SVB (Sociale Verzekeringsbank) inzake het persoonsgebonden budget. “We horen regelmatig over problemen via ons meldpunt voor de zorg. Individuele vragen verwijzen we door naar de instantie die het antwoord weet. Maar we zien ook structurele problemen. Zo ontvingen we deze week een brief van iemand die al maanden wacht op zijn persoonsgebonden budget. Staatssecretaris Van Rijn roept dat het goed komt, maar dat is niet waar,” vertelt SP-raadslid Hans Pouw.

Foto: Elton Wollenberg
Lees verder
29 maart 2015

Eigen bijdrage jeugdzorg onder de loep

Wijk bij Duurstede – Het College gaat een brief sturen aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG en staatssecretaris Van Rijn. Zij zal daarbij aandringen op het stopzetten van de eigen bijdrageregeling in de jeugd-ggz.  Ook gaat zij bij het heffen van eigen bijdragen bij de gemeentelijke zorg goed kijken naar het stapelingseffect. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP. “Dat is goed, maar we zullen alles nauwkeurig blijven volgen,” vertelt raadslid Corrie de Groot.

Foto: Elton Wollenberg
Lees verder
15 maart 2015

Zorg in Wijk in goede handen maar ook afhankelijk van landelijke regels

Afgelopen week hebben we als partij uitvoerig gesproken over de veranderingen in de zorg. Onze conclusie is dat we trots mogen zijn op wat we in onze gemeente al gerealiseerd hebben en waar we allemaal mee bezig zijn. In Wijk is de zorg in goede handen maar er zijn ook zorgen door de landelijke regelgeving en bezuinigingen.

Foto: Elton Wollenberg
Lees verder
23 februari 2015

Extra budget hulp bij huishouden beschikbaar

Wijk bij Duurstede - Het college in Wijk bij Duurstede heeft besloten de bezuiniging op de hulp bij het huishouden voor een behoorlijk deel terug te draaien. “Vanwege een forse korting van het rijk moesten we bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Dat deden we met mate, omdat die zorg erg belangrijk is. En er is afgesproken om alle ontwikkelingen goed te volgen. Uit recente cliëntgegevens en cijfers blijkt dat we extra middelen beschikbaar hebben en dus kunnen we knelpunten oplossen,” aldus SP-wethouder Jan Burger.

Foto: Elton Wollenberg

Jan Burger in gesprek

Lees verder
8 februari 2015

SP wil meer werk aan lokale bedrijven gunnen

Wijk bij Duurstede - Het Wijkse college zoekt naar mogelijkheden om werkzaamheden meer lokaal aan te besteden. Plaatselijke bedrijven moeten zo meer kansen krijgen om werk van gemeente, en als het kan ook van partijen als de woningstichtingen en het onderwijs, aan te kunnen nemen. “We hebben ons als SP hier al een tijdje hard voor gemaakt. Vandaar dat we wel eens willen horen hoe dat nu loopt,” meldt SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Lees verder
5 januari 2015

Vragen over aanvullende collectieve ziektekostenverzekering

Wijk bij Duurstede - De SP heeft vragen gesteld over de tegemoetkoming op de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. “We hebben van meerdere mensen daarover vragen gekregen. Dat de gemeente de mogelijkheid biedt om een goede polis te krijgen is prima, maar men wil weten wat er gebeurt als men 65 jaar wordt en mogelijk in inkomen stijgt vanwege een pensioenvoorziening. Vandaar deze vragen,” vertelt raadslid Hans Pouw.

Foto: Elton Wollenberg

Raadslid Hans Pouw bij de manifestatie Red de zorg

Lees verder
10 december 2014

Raad achter oprichting Ondernemersfonds

Wijk bij Duurstede - De meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag voor de oprichting van een ondernemersfonds gestemd. Naast de coalitiepartijen stemde ook het CDA voor invoering. Deze partijen waren positief en zien deze stap als een meerwaarde voor de lokale economie, iets dat de VVD, BBNu en D66 niet zagen. “Best vreemd eigenlijk, aangezien het een vraag is vanuit ondernemersgroeperingen zelf en het fonds ook door ondernemers zelf gerund wordt,” bekijkt Jan Oechies.

Lees verder
7 december 2014

Ondernemersfonds is goed voor de lokale economie

Wijk bij Duurstede  - De Wijkse SP is voor het instellen van een ondernemersfonds. “Dat fonds is een mooi voorbeeld van een maatschappelijk initiatief dat door de gemeente wordt ondersteund. Het was en is de wens om dit te doen voor én door ondernemers, om de lokale economie te versterken. Wel willen we dat er een teruggaveregeling komt als blijkt dat er in een bepaald deelgebied toch te weinig goede plannen op tafel komen,” laat raadslid Jan Oechies weten. Samen met GroenLinks, de PCG en PvdA dient hij een motie over het laatste in.

Foto: Elton Wollenberg

Raadslid Jan Oechies met kamerlid Sharon Gesthuizen tijdens een MKB-avond georganiseerd door de SP eerder dit jaar

Lees verder
27 november 2014

Thuiszorgboegbeeld Jet Bolhuis in programma RTV Utrecht

Wijk bij Duurstede - De Wijkse thuiszorgmedewerker Jet Bolhuis was vandaag, op donderdag 27 november, met een cliënt  te zien in het programma U Vandaag bij RTV Utrecht. Tijdens het interview uit zij haar zorgen over de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg: “De meeste cliënten krijgen vanaf volgend jaar nog maar twee uur per week hulp in plaats van drie uur nu. Daardoor is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om een boodschap voor hen te doen bij winters weer.”

Jet Bolhuis tijdens de thuiszorgmanifestatie in Amsterdam op 8 juni 2013

Lees verder
15 november 2014

Gemeente wijst werkgevers op hun verantwoordelijkheid

Wijk bij Duurstede - De gemeente voert binnenkort overleg met de aanbieders van huishoudelijke zorg. Zij zal dan nogmaals aan de werkgevers verzoeken om goed overleg te voeren met de medewerkers over de effecten van de bezuinigingen. Overigens doet de gemeente er alles aan om zoveel mogelijk uren hulp te blijven geven en de werkgelegenheid in de thuiszorg zoveel mogelijk te behouden. Dat schrijft wethouder Jan Burger in antwoord op vragen van SP-raadslid Hans Pouw.

Lees verder

Pagina's

U bent hier