h

Zorg en Werken

5 juni 2016

SP wil vernieuwing bij het zoeken naar werk

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - De SP komt met een voorstel om te experimenteren met het doorleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. “De tijden zijn veranderd. Dat is bijna nergens zo merkbaar als bij het Sociale Domein. Ook bij de participatiewet willen we dat het anders gaat. Mensen moeten hun rechten behouden, bijvoorbeeld medewerkers van de sociale werkvoorziening. Maar er moet samengewerkt worden en iedereen die geschikt is, moet werkervaring op kunnen doen,” aldus SP-raadslid Gert de Heus.

Lees verder
2 juni 2016

Mooie opbrengst voor beleef- en beweegtuin

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - Vandaag was er een grote actie in het Ewoud & Elisabeth Gasthuis om geld in te zamelen voor de beleef- en beweegtuin aan de Gansfortstraat. Ook SP-wethouder Jan Burger was van de partij. Hij duwde een oudere dame in een rolstoel tien ronden voort en maakte het eindbedrag bekend. “Een mooie actie. Het was ook erg druk en de oudere bewoners, maar ook jongeren, kunnen binnenkort genieten van nieuwe vormen van beweging,” laat hij weten.

Lees verder
27 mei 2016

SP- wethouder Jan Burger te gast bij Support

Foto: Jan Burger

Utrecht/Wijk bij Duurstede – Van woensdag 25 mei tot en met zaterdag 28 mei wordt in de Jaarbeurs in Utrecht ‘Support 2016’ gehouden. Het is de grootste beurs voor mensen met een fysieke beperking, hun omgeving en iedereen die hiervoor met zijn werk mee te maken heeft. Wethouder Jan Burger uit Wijk bij Duurstede was samen met SP-raadslid Gert de Heus aanwezig. Jan Burger was uitgenodigd om in een grote tent te vertellen over de veranderingen in de zorg. Ook werden er veel vragen aan hem gesteld en werd er een interview afgenomen.

Lees verder
22 mei 2016

Raadslid Hans Pouw en zussen doen mee aan Samenloop voor Hoop

Foto: SP

Cothen - Op zaterdag 21 mei liepen enkele honderden mensen mee met de Samenloop voor Hoop om stil te staan bij kanker en actie te voeren voor genezing. Ook het Wijkse SP-raadslid Hans Pouw deed mee aan dit evenement. “Een prima actie. Bovendien werd geld ingezameld voor het kankeronderzoek van  het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds). Ik vond het erg leuk om mee te doen,” laat het raadslid weten.

Lees verder
15 mei 2016

Vlaggen laten aantrekkingskracht Wijk zien

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - Om de aantrekkingskracht van Wijk bij Duurstede te vergroten zijn er vlaggenmasten met banieren geplaatst op alle inkomende wegen. Wethouder Jan Burger was afgelopen zaterdag aanwezig om samen met de initiatiefnemers een mast van zo’n zes meter omhoog te drukken en vast te zetten: “Het zijn  mooie vlaggen geworden. Mensen van buiten Wijk zien daarmee in wat voor mooie stad ze terecht zijn gekomen. Overigens ook veel Wijkenaren vinden de vlaggen prachtig.”

Foto: Jan Burger
Lees verder
14 mei 2016

Wijk bij Duurstede volop aan de slag met vergrijzing

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de vergrijzing en de mogelijke problemen die dat kan geven. Uit de antwoorden van wethouder Jan Burger blijkt dat de gemeente hiermee volop aan de slag gaat. “De toenemende vergrijzing is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Goede zorg en wonen en goede samenwerking tussen de veiligheidsdiensten en hulpverleners zijn belangrijk,” laat hij zijn partijgenoten weten.

             

Lees verder
1 mei 2016

SP vraagt extra aandacht voor ouderen

Foto: Jan Oechies

Wijk bij Duurstede - De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de sterke vergrijzing in de gemeente en vraagt daarbij om een nota ‘Ouderenvisie in Wijk bij Duurstede’. “Het is tijd voor een specifiek op ouderen gericht beleid. Ook wij huldigen het standpunt dat de wens van de oudere en wat men nog wel kan centraal staat en de participatie wordt bevorderd. De komende jaren moeten we echter inzetten op extra ouderenzorg. Met elkaar en waar nodig moet zwaardere zorg snel worden ingezet,” laat raadslid Jan Oechies weten.

Lees verder
15 april 2016

SP-wethouder Jan Burger te gast in Den Haag

Foto: Hans Dirksen

Den Haag/Wijk bij Duurstede - Afgelopen dinsdagmiddag was SP-wethouder Jan Burger bij een bijeenkomst in Den Haag over ontwikkelingen in het sociaal domein. Er waren beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS, gemeenten, vertegenwoordigers van ouderenbonden, bestuursleden van de MO-groep, belangenbehartigers en beleidsmedewerkers vanuit het sociaal werk en vrijwilligersorganisaties aanwezig. Hamvraag was hoe professionals, samen met vrijwilligers, mensen uit de omgeving  en anderen de zorg aan mensen die dit nodig hebben kunnen verbeteren.

Lees verder
16 maart 2016

Start proefproject ‘Wijk Schoon Gewoon’

Foto: Jan Burger

Deze maand zijn de lokale zorgorganisaties Dit-is-Het en de Wijkse Loods begonnen met het project ‘Wijk Schoon Gewoon’. Vandaag, woensdag 16 maart, ging het project officieel van start in het bijzijn van de wethouders Jan Burger en Hans Marchal. SP-wethouder Jan Burger hield een korte inleiding. Hij wees nog eens op het belang van werk in de buurt voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt en wenste de deelnemers veel succes.

Lees verder
11 maart 2016

Anders werk aanbieden voor mensen met een beperking

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - Op vrijdagmiddag 11 maart was er voor de raadsleden, betrokken ambtenaren en organisaties een themamiddag over vernieuwing in het sociaal domein. “Het gaat om de veranderingen in de participatiewet en het sociaal ondernemerschap. Met een werkbezoek aan Reinaerde, uitleg over ontwikkelingen bij De Wijkse Loods, De Graanschuur en Arte Viva is duidelijk gemaakt hoe we in onze gemeente werken aan deze vernieuwing,” vertelt SP-wethouder Jan Burger.

Lees verder

Pagina's

U bent hier