h

Ondernemersfonds is goed voor de lokale economie

7 december 2014

Ondernemersfonds is goed voor de lokale economie

Wijk bij Duurstede  - De Wijkse SP is voor het instellen van een ondernemersfonds. “Dat fonds is een mooi voorbeeld van een maatschappelijk initiatief dat door de gemeente wordt ondersteund. Het was en is de wens om dit te doen voor én door ondernemers, om de lokale economie te versterken. Wel willen we dat er een teruggaveregeling komt als blijkt dat er in een bepaald deelgebied toch te weinig goede plannen op tafel komen,” laat raadslid Jan Oechies weten. Samen met GroenLinks, de PCG en PvdA dient hij een motie over het laatste in.

Foto: Elton Wollenberg

Raadslid Jan Oechies met kamerlid Sharon Gesthuizen tijdens een MKB-avond georganiseerd door de SP eerder dit jaar

Afgelopen voorjaar kwam vanuit de Ondernemerskring Wijk bij Duurstede, OKW, en de Stichting Parkbeheer, SPB, de beheerder van Broekweg-Langshaven, het initiatief om een ondernemersfonds in te stellen. De afgelopen maanden is gekeken hoe zo’n fonds vorm kan krijgen. Voorgesteld wordt om te werken in deelgebieden: het industrieterrein, het centrumgebied, overig Wijk bij Duurstede, de kernen Cothen en Langbroek en het buitengebied. “Daarnaast is een bedrag in de onroerend zaakbelasting voor niet-woningen de beste oplossing. Hieraan zijn geen kosten verbonden en alle bedrijven en winkeliers betalen mee. Daarmee komt er een einde aan freeridersproblematiek, waarbij bedrijven wel profiteren van acties maar niet meebetalen” legt Oechies uit.

Het OKW en SPB organiseerden meerdere bijeenkomsten. Daarbij bleek dat er verzet is in enkele gebieden omdat men verwacht dat er geen winst te halen valt met het fonds. “In het Wijkse centrum, de beide buurtcentra is men wel erg positief. Agrariërs in het buitengebied doen al veel samen, terwijl zij het door de economische omstandigheden soms al moeilijk genoeg hebben. In Cothen en Langbroek ligt de kracht juist in onderlinge betrokkenheid van ondernemers. Maar door bijvoorbeeld schaalvergroting zijn er ook flinke bedragen terug te verdienen. Bovendien gaat men ook kijken naar positieve ervaringen in gemeenten met een vergelijkbaar buitengebied en kleine kernen,” vertelt het SP-raadslid.

Daarom ziet zijn fractie het opzetten van het fonds zitten. “We geloven in de kracht van ondernemend Wijk, Cothen en Langbroek. We willen  iets doen aan de versnippering van beleid. Iets dat door ondernemers uit verschillende kernen ook tijdens de verkiezingen naar voren is gebracht: samenwerking is goed voor de lokale economie. En we moeten beseffen dat iemand de rekening moet betalen als we bijvoorbeeld de binnenstad willen versterken en het parkbeheer overeind willen houden. Of moeten alle inwoners daarvoor dan betalen? Dus zeggen wij: voor en door ondernemers met zeggenschap over het eigen deelgebied,” bekijkt Oechies.

De SP komt tijdens de raadsvergadering met een voorstel om aan de slag te gaan met de overeenkomsten en het vormen van een representatief bestuur voor het fonds. Ook wil de partij een regeling voor teruggave van het bedrag dat de ondernemers hebben betaald als er onvoldoende plannen zijn voor investeringen in het betreffende deelgebied. “Daarnaast moet er een goede regeling worden getroffen voor scholen en (sport)verenigingen. Want ook zij vallen hier straks onder”, besluit Oechies.

Reactie toevoegen

U bent hier