h

Grip op de knip gratis financiële hulp

28 januari 2018

Grip op de knip gratis financiële hulp

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE -  Bij Stichting Binding is vorige week het Wijkse inlooppunt Grip op de Knip gestart. Dit is een inlooppunt voor inwoners met een bepaalde financiële vraag of probleem. Zij kunnen elke dinsdag van 13.30 uur tot 15.30 uur gratis bij Binding terecht voor advies en hulp. “Het is een laagdrempelige voorziening waar verschillende organisaties met professionals en vrijwilligers klaar zitten. Deze hulp kost dus niks en is voor iedereen die het nodig denkt te hebben”, meldt SP-wethouder Jeroen Brouwer.

Het Wijkse college heeft in het begin van nieuwe kalenderjaar vele veranderingen doorgevoerd in het sociale beleid. Naast meer aandacht voor 50-plusser, nieuwe en ruimhartigere beleidsregels voor het minimabeleid is er nu met Grip op de Knip een nieuw loket. “Allemaal met het doel om de mogelijkheden om mee te doen te vergroten, financiële problemen voor te zijn en het gebruik van diverse zaken zo laagdrempelig mogelijk te maken”, legt Brouwer uit.

Bij Grip op de Knip komen verschillende organisaties samen, zoals Humanitas, de Formulierenbrigade van de RSD, Sociale Raadslieden en de medewerkers van Binding. “Er zit op deze middag een heel team van vrijwilligers en professionals bij elkaar die mensen ondersteunen bij vragen over hun financiën. Er is dus veel kennis aanwezig om de goede hulp te kunnen bieden, aan iedereen die het nodig heeft en dat gratis”, aldus Brouwer.

De wethouder ziet dat inwoners om allerlei redenen hulp nodig kunnen hebben. “De een vindt het lastig om de eigen administratie op orde te krijgen, de ander heeft schulden of heeft elke maand moeite om geld over te houden.  Daarvoor biedt Grip op de Knip de helpende hand, Maar ook voor problemen die wat minder ingrijpend zijn in het leven, kan men langskomen. Vaak is deze hulp belangrijk, omdat mensen bij geldgebrek vaak uit bijvoorbeeld schaamte geen hulp zoeken. Op deze manier hebben we de dienst zo laagdrempelig mogelijk gemaakt, met vele organisaties die samenwerken om iemand op tijd op te pakken en mee te laten doen."

Reactie toevoegen

U bent hier