h

Zorg en Werken

26 september 2015

Wijk bij Duurstede als voorbeeld voor veranderingen in de zorg

De Bilt/Wijk bij Duurstede - Afgelopen woensdag werd voor leden van Wmo-raden in de provincie Utrecht een bijeenkomst gehouden vanuit het programma ‘Aandacht voor Iedereen’. Ook leden van de Wmo-raad in Wijk bij Duurstede waren daarbij aanwezig. SP-wethouder Jan Burger was uitgenodigd om te vertellen over de wijze waarop in Wijk bij Duurstede de zorg vorm wordt gegeven. Eerder deed hij dat al in Arnhem.

Foto: Elton Wollenberg
Lees verder
13 september 2015

Wijkse SP'ers bij ‘Red de Zorg’ in Amsterdam

Wijk bij Duurstede/Amsterdam - Op zaterdag 12 september liepen ook flink wat de Wijkse SP'ers mee tijdens de FNV-demonstratie  ‘Red de Zorg’ in Amsterdam. Onder andere de raads- en bestuursleden Hans Pouw, Elton Wollenberg en Jet Bolhuis “De opkomst was erg hoog. Ruim vijftienduizend deelnemers,” vertelt raadslid Hans Pouw. “Het was ook erg goed om te zien dat voor aanvang het hele Damrak volstond met demonstranten,” vult afdelingsbestuurslid Elton Wollenberg aan.

Foto: SP Wijk bij Duurstede

Jet Bolhuis, Elton Wollenberg en Hans Pouw van de Wijkse SP bij ‘Red de Zorg’

Lees verder
6 september 2015

Fractievoorzitter Jeroen Brouwer spreekt op Wmo-dag SP

Wijk bij Duurstede/Utrecht - Op de landelijke Wmo-dag van de SP in Utrecht, op zaterdag 5 september, vertelde fractievoorzitter Jeroen Brouwer hoe de zorg In Wijk bij Duurstede georganiseerd is. “Het allerbelangrijkste is dat we het voor en samen met de mensen die het aangaat doen,” was de belangrijkste conclusie van de fractievoorzitter in de Wijkse gemeenteraad.

Foto: Elton Wollenberg

Jeroen Brouwer en kamerlid Renske Leijten

Lees verder
20 juli 2015

Gemeente plaatst eerste projecten op werkbijduurstede.nl

Wijk bij Duurstede - Zoals tijdens de haringparty van de ondernemerskring Wijk bij Duurstede (OKW) al door wethouder Burger is toegezegd, staan deze week de eerste projecten op www.werkbijduurstede.nl “We hopen dat Wijkse ondernemers ook zullen inschrijven. De komende periode volgen er meer projecten en na enkele maanden gaan we evalueren om te bezien hoe het is verlopen,” laat Jan Burger weten. Op de site kan men eveneens terecht voor banen, vakantiewerk, vrijwilligerswerk en stageplekken.

Lees verder
6 juli 2015

Reanimatiekanjers van de Wegwijzer.

Donderdag 2 juli werden de leerlingen van groep 8 van de CBS de Wegwijzer getraind in het reanimeren. Na de eerste schroom van de mond op mondbeademing te hebben overwonnen, slaagden uit eindelijk alle leerlingen voor het kanjercertificaat.  Het was voor de stichting AED HartstikkeNodig een memorabele dag. Secretaris Wil van Dam behaalde de afgelopen week het diploma reanimatiedocent. Samen met een ervaren docent schoolde zijn de leerlingen van de Wegwijzer. Voorzitter Jan Oechies, prees de inzet en het doorzettingsvermogen van Wil.

Foto: Elton Wollenberg
Lees verder
28 juni 2015

SP wil beleid voor horeca in buitengebied

Wijk bij Duurstede - De SP wil tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen om dit najaar een duidelijk beleid te ontwikkelen voor horeca-activiteiten in het buitengebied. “We hebben hier zowel het toerisme in de binnenstad als in het buitengebied hoog in het vaandel staan. Aan de andere kant worden ondernemers in het buitengebeid tegengewerkt en staat er niets op papier over bijvoorbeeld horeca als nevenfunctie. Dat moet anders,” laat SP-raadslid Hans Pouw weten.

Lees verder
3 juni 2015

Wijk bij Duurstede is ‘gouden gemeente’

Wijk bij Duurstede - De MO-groep, de landelijke koepelorganisatie voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en sociaal werk heeft tien gemeenten geselecteerd als ‘gouden gemeente’, waaronder Wijk. Voorzitter Marijke Vos: “Deze gemeenten grijpen de grote veranderingen in de zorg aan om op een slimme manier te vernieuwen, samen met bewoners en organisaties. Door laagdrempelige ondersteuning krijgen bewoners snel de hulp die ze nodig hebben en wordt dure, specialistische zorg voorkomen. Een win-win situatie.”

Lees verder
23 april 2015

Wijk bij Duurstede als voorbeeld hoe de zorg overeind kan blijven

Borculo/Wijk bij Duurstede - Wethouder Jan Burger heeft woensdagmiddag in Borculo, de gemeente Berkelland, in de Achterhoek gesproken op een manifestatie van bezorgde thuiszorgmedewerkers en cliënten. Hij was daar op uitnodiging van vakbond FNV.  Hij vertelde de 150 aanwezigen, waaronder ook een aantal raadsleden en de plaatsvervangend wethouder (omdat de direct verantwoordelijke wethouder is opgestapt) dat de zorg anders en slimmer georganiseerd kan worden.

Lees verder
12 april 2015

Lokaal aanbesteden krijgt vorm

Wijk bij Duurstede - Het meer en beter lokaal aanbesteden van gemeentelijke werkzaamheden krijgt de komende maanden vorm. Dat blijkt uit de antwoorden van schriftelijke vragen van de SP. “Het raamwerk staat er, maar nu worden deze uitgewerkt in goede procedures, die passen in de Europese aanbestedingsregels. In juni moet dan duidelijk zijn of er lokaal regels eventueel aangepast moeten worden,” meldt SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Lees verder
11 april 2015

Gemeente aan de slag met problemen persoonsgebonden budget

Wijk bij Duurstede - Ook in Wijk bij Duurstede ondervinden mensen problemen bij de betalingen van het persoonsgebonden budget (PGB) via de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de SP-fractie. “Het is goed dat onze gemeente zich inspant om betalingsproblemen hier aan te pakken. Meerdere PBG-houders of zorgverleners hebben er veel last van dat zorggelden door de Sociale Verzekeringsbank te laat worden uitgekeerd,” vertelt SP-raadslid Hans Pouw.

Foto: Elton Wollenberg

Staatsecretaris Van Rijn heeft de problemen met de PGB's nog niet opgelost

Wethouder Jan Burger laat in zijn antwoorden weten dat bij Loket Wijk de afgelopen weken mensen zich hebben gemeld die problemen hadden. “Daarover is contact geweest met de Sociale Verzekeringsbank. Met de SVB is de afspraak gemaakt dat casussen die zich nog voordoen, snel en accuraat door hen opgelost worden.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier