h

Zorg en Werken

12 november 2017

Zorgen over hulpdiensten

WIJK BIJ DUURSTEDE - De SP sprak zich afgelopen raadsvergadering, waarin de begroting aan bod kwam, haar zorgen uit over de hulpdiensten. "Bij al deze diensten zien we kleine en grotere zaken ontstaan, waardoor en kinken in hun kabels komen. Zeker voor een gemeente die toch op afstand ligt, is dan een gevaar", haalde fractievoorzitter Jan Oechies met enkele voorbeelden aan.

Lees verder
12 november 2017

Mantelzorgers in het zonnetje

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Met alle veranderingen in de zorg zijn mantelzorgers nog belangrijker geworden voor zorgbehoevenden. Om hen in het zonnetje te zetten, geeft de gemeente Wijk in samenwerking met Stichting Klantenspaarpas en Binding, hen dit jaar als dank een spaartegoed voor de Klantenpas ter waarde van 75 euro.  Hiermee kunnen ze bij lokale winkeliers inkopen doen. “Onze samenleving kon al niet zonder mantelzorgers, en kan in de toekomst nog minder zonder hen. We kunnen deze groep niet genoeg bedanken voor alle hulp”, meent SP-wethouder Jeroen Brouwer, die afgelopen zaterdag namens de gemeente de kaarten symbolisch overhandigde.

Lees verder
2 oktober 2017

SP ziet alarmerende berichten jeugdzorg

WIJK BIJ DUURSTEDE – In het voorjaar stelde de SP schriftelijke vragen over de jeugdzorg en de problemen die hierbij landelijk opgekomen zijn. “Uit de beantwoording bleek dat wij het regionaal goed doen. Maar nu lezen we dat uit een onderzoek van MediQuest blijkt dat in de regio waar Wijk in samenwerkt genoeg zaken spelen. Wat ons betreft alarmerend”, aldus SP-raadslid Gert de Heus, die nogmaals vragen heeft gesteld.

Lees verder
2 oktober 2017

Avond rond dementie succes

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het was vorige week een drukte van belang in theater Calypso. Het podium was aan Sara en David Blom, Lydia van den Heuvel en toetsenist Mischa Blom. “Lydia zette de dementie moeder neer, terwijl Sara de dochter voor haar rekening naam. David wierp zich op als verzorgende.  Allemaal om duidelijk te maken met welke zaken dementerende mensen en hun omgeving te maken krijgen. Dat is altijd confronterend. Het was dan ook een leerzame avond”, concludeert SP-fractievoorzitter Jan Oechies die ook een kijkje nam.Lees verder
13 september 2017

Penning van Verdienste voor Etske Muis

Wijk bij Duurstede – Burgemeester Tjapko Poppens heeft afgelopen maandag Etske Muis, afscheidnemend voorzitter van de OndernemersKring Wijk (OKW) de Penning van Verdienste van Wijk bij Duurstede opgespeld. Muis kreeg deze voor de inzet bij een veelvoud aan projecten op het gebied van economie en sociale zaken. “Etske is zo’n bezige bij die overal heen en weer vliegt om nieuwe ideeën te verspreiden. Zoals een bij voor bestuiving van struiken en planten zorgt, zorgde zij voor de kruisbestuiving van werkgevers, gemeente en welzijn en zorg”, bekijkt Jeroen Brouwer, die als wethouder Economische en Sociale Zaken ook aanwezig was bij de jaarlijkse barbecue van de OKW.

Lees verder
5 september 2017

Huisartsenpost te druk?

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - Het is al meer dan tien jaar geleden dat het toenmalige college van CDA, VVD en BBNu de huisartsen niet bij wilden staan bij hun vraag naar mogelijkheden voor een huisartsenpost. Zij kozen eieren voor hun geld en sloten zich aan bij de post in Houten. In de media kwamen berichten dat deze posten landelijk flink overbelast kunnen zijn.  Voor de SP een reden om daar informatie over te vragen. “Hoe zijn de wachttijden voor onze inwoners? Heeft Houten ook last van de genoemde problemen? Het college gaat er weliswaar niet over. Maar wellicht dat zij hier wel informatie over kunnen inwinnen”, meldt SP'er Gert de Heus.

Lees verder
18 augustus 2017

Unieke samenwerking voor gezond en veilig wonen

Foto: Elton Wollenberg

 

Wijk bij Duurstede - Mensen worden door nieuw rijksbeleid gedwongen langer thuis te blijven wonen ook als ze iets mankeren. Om een deel van de kwetsbare groepen goed te kunnen helpen, heeft de gemeente met zorgorganisaties, woningcorporaties en de VRU een unieke samenwerking opgezet. Verschillende organisaties in Wijk bij Duurstede ondersteunen hen daarbij. Deze organisaties gaan nu nog meer samenwerken. ‘Met alle veranderingen in de zorg en de vergrijzing, wordt de groep kwetsbare mensen steeds groter. Met deze samenwerking zorgen we er gezamenlijk voor dat de inwoners van onze gemeente zo lang mogelijk gezond en veilig thuis kunnen wonen’, vertellen de betrokken wethouders Wil Kosterman (Zorg en Welzijn) en Jeroen Brouwer (Wonen).  De laatste tekende afgelopen maandag met de woningcorporatie Volksbelang, woningbouwstichting Cothen en Woonzorg Nederland, de wijkverpleging van QuaRijn, Vitras en Buurtzorg, en Loket Wijk een samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder
28 juli 2017

Zijn noodbedden bij uitval mantelzorgers in Wijk bij Duurstede beschikbaar?

Foto: SP

Wijk bij Duurstede - De fractie van de SP staat achter het beleid dat ouderen, zieken en mensen met een participatiebeperking zo lang als mogelijk , mits het verantwoord is, zelfstandig en in hun eigen leefomgeving blijven wonen.  Een hecht team van zorgprofessionals is erg actief en verlenen ronduit fantastische zorg. In het zelfstandig blijven wonen speelt mantelzorg door familie als ook vrijwilligers een belangrijke rol.

Lees verder
28 juli 2017

De LIBRA-index (Lifestyle for Brain Health)

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - De fractie van de SP heeft begin deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de problematiek rond dementie. Dementie is een hot-item binnen de zorg. De SP bespeurt een wildgroei onder de zorgverleners. Zij hebben allemaal een erg herkenbaar verhaal voor de familie en beloven door hun aanpak de allerbeste effecten. Heel weinig van deze therapievormen, van een speciaal dieet tot het stimuleren van de schedel met stroom, hebben nauwelijks een wetenschappelijke bewijslast. Wij kennen een aantal gemeentes die vanuit de WMO veel geld besteden aan deze vorm van kwakzalverij

Lees verder
23 juli 2017

SP vraagt aandacht voor de problematiek rond dementie

Wijk bij Duurstede - Het aantal mensen met een vorm van dementie zal in de Wijkse samenleving de komende jaren sterk toenemen. Er zullen meer mensen komen die problemen hebben met het deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken door dementie. “Het is een ingewikkelde materie”, vertelt SP-raadslid Jan Oechies. Oechies was zelf ruim 25 jaar werkzaam in de ouderen revalidatie en volgt de ontwikkelingen nog op de voet. “Door betere levensgewoonten en een minder hoge bloeddruk zie je een afname van – nieuwe patiënten -. De uitstekende huisartsenzorg waarbij de huisarts met een praktijkondersteuner de patiënten met risicofactoren volgt en zo nodig een behandeling instelt of bijstelt, draagt daar aan bij. Ook worden er medicijnen ontwikkeld op dit gebied. Aan de andere kant blijven slechte levensgewoonten het proces versnellen. De Amsterdamse Neuropsycholoog Erik Scherder noemde zijn boek niet voor niets – Laat je hersenen niet zitten -. De levensverwachting van mensen stijgt waardoor ook mensen met dementie langer leven”, vervolgt Oechies.

Lees verder

Pagina's

U bent hier