h
13 maart 2022

SP start onderzoek woonwensen jongeren

Foto: Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad nam eind februari de woonvisie aan. Op initiatief van de SP werd hierbij het percentage sociale huurwoningen opgehoogd tot 35%. De gemeente kan aan de slag met bouwen, waarbij starters tot de doelgroepen behoren. ‘Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat zij willen. Vandaar dat wij het na gaan vragen. Tijd om met hen te praten, over hun woonwensen’, legt SP-er Jeroen Brouwer uit.

Lees verder
9 maart 2022

SP wil snelle compensatie

Foto: jeroen Brouwer / Carlo Brouwer SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE –  De energierekening stijgt al een tijdje. De oorlog in de Oekraïne maakt het nog erger. En ook veel andere prijzen schieten nu de lucht in. De koopkracht daalt en de vraag voor compensatie wordt steeds luider. De gemeente Utrecht maakt daarom vast 200 euro over naar de minima. Dat bedrag is in december 2021 al door het kabinet toegezegd. "Maar Den Haag loopt achter met het verstrekken van richtlijnen, wijziging van benodigde wetten en het overmaken van de benodigde budgetten. Utrecht wacht niet langer en maakt het geld vast over. Goed om dat hier ook te doen", meldt Jeroen Brouwer, die er namens de SP vragen over stelde.

Lees verder
7 maart 2022

Download hier de witte flat enquete

WIJK BIJ DUURSTEDE - De SP is momenteel bezig met een woonenquete voor de Witte Flats in Voorwijk. Wij hebben in de Witla- en Karolingerflat al vragenlijsten opgehaald en danken de huurders voor de op- en aanmerkingen die er gemaakt zijn.

Lees verder
6 maart 2022

SP actief voor lokale partijen

WIJK BIJ DUURSTEDE – Lokale partijen krijgen geen subsidie die landelijke partijen wel krijgen. Bij de gesprekken over de Wet wijzigingen financiering politieke partijen sprongen de SP en PvdA op de bres, tegen deze oneerlijke behandeling. Renske Leijten, bekend als actievoerder bij de Toeslagenaffaire, trok de kar. ‘Zij diende met de PvdA een wijziging in waarmee ook lokale partijen recht krijgen geld‘, vertelt Jeroen Brouwer, die de situatie lokaal volgde.

Lees verder
1 maart 2022

Schrikken bij rekening diftar

Foto: Jeroen Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE - De afrekening van de regionale Belastingdienst (BSR) is binnen. Menig inwoner keek ‘reikhalzend’ uit naar de afrekening van het restafval. Voor een groep viel deze zwaar tegen. ‘Die was best schrikbarend. We krijgen meldingen over 140 stortbeurten. Dat zijn extra rekeningen van over de tweehonderd euro. En dat terwijl mensen niet konden scheiden. Dat moet snel aangepakt worden’, bekijkt Frans van de Tol, die er namens de SP vragen over stelde.

Lees verder
28 februari 2022

SP doet navraag bij Witte Flats

Foto: Jeroen Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – De leden van de Wijkse SP trokken afgelopen weekeinde aan de bel bij de huurders van de Witla- en Karolingerflat. Zij haalden een enquete op over de staat van de woningen. Enkele weken geleden waren we hier al eens en toen kregen we wat opmerkingen over het onderhoud. Vervolgens zijn we bij enkele huurders gaan kijken, en hebben we kunnen constateren dat er nogal wat achterstalig ondehoud is. In de enquete hebben we aan de bewoners gevraag hoe het er bij hun voor staat, legt Jeroen Brouwer uit. De lijstrekker zette samen met nummer drie van de kandidatenlijst Ron Meinema een vragenlijst op.

Lees verder
25 februari 2022

Raad verbouwt woonvisie

Foto: J Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE -  De Wijkse gemeenteraad besprak in de allerlaatste bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen de woonvisie.  Uiteindelijk stemden een grote meerderheid van de partijen in met tien voorgestelde wijzigingen. ‘Zo is er meer ruimte gekomen voor creatieve oplossingen die snel voor nieuwe  woningen kunnen zorgen. Ook  is er meer ruimte gemaakt voor betaalbare huurwoningen en aandacht voor zorg en groen. Je kunt gerust zeggen dat de woonvisie veel breder is geworden’. De visie is dus socialer geworden, bekijkt SP-er Jeroen Brouwer.

Lees verder
25 februari 2022

Eerste opzet voor nieuwe scholen goedgekeurd

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad keurde afgelopen week unaniem de eerste opzet voor nieuwe scholen goed. Voor de Wegwijzer, Windroos en Werkschuit kunnen de plannen verder worden uitgewerkt  Wel zijn  er veel vragen over de financiële haalbaarheid. Volgens de eerste berekeningen is er ongeveer vijftien miljoen euro voor nodig.  De huidige gebouwen zijn slecht en voldoen niet meer aan de eisen. ‘Dan is het een wettelijke verplichting van  gemeente om nieuwe scholen te bouwen. Voor de leerlingen, leraren en ander onderwijspersoneel willen we natuurlijk fatsoenlijke, frisse en gezonde scholen’, bekijkt SP-er Jeroen Brouwer, die met D66 en de PCG al langer aandrong op dit plan.

Lees verder
20 februari 2022

Sp was weer op straat

Foto: J Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE -   De wind zorgde dit weekeinde op veel plekken in het land voor moeilijkheden. De SP was echter gewoon op straat te vinden. Zij stond met de WenSPut bij de Horden. Hier hoorden zij verhalen aan over afval, groen in wijken en andere zaken die bij inwoners leven. ‘En de verkiezingen leven nog niet echt. Zeker nu de borden er nog niet staan en andere partijen zich nog niet laten zien. Hopelijk gaat dat wel komen in de goede maand die er nog is. Want stemmen blijft belangrijk’, vertelt lijsttrekker Jeroen Brouwer. Aankomend woensdag, 23 februari, is de afdeling vanaf 10.30 uur aanwezig op de weekmarkt. Volgende week staan de socialisten in de Heul.

Lees verder
19 februari 2022

SP wil radicaal anders werken

Foto: Thierry Dumessie / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE - De Wijkse SP nam afgelopen week uit handen van Dennis ten Boske haar programma in braille in ontvangst. De vertaling die deze lokale ondernemer maakte, staat voor lijsttrekker Jeroen Brouwer symbool voor het motto van de SP; Echt voor iedereen. 'Het programma is omgezet door een lokale ondernemer die kansen pakt. Dat gaan we ook doen, samen met de inwoners voor jong en oud, ondernemers, sportclubs, zorgpartijen, voor woningen, veiligheid, duurzaamheid enzovoorts. Vol energie laten we betrokken echt meedoen’, vat Brouwer samen.

Lees verder

Pagina's