h

SP onderzoekt sociale woningen

5 maart 2023

SP onderzoekt sociale woningen

De Wijkse SP start een verdere inventarisatie op rondom de duurzaamheid van de sociale woningen in de gemeente. 

Foto: Jeroen / SP

De socialisten willen weten in hoeverre de huurwoningen voldoen aan de nieuwe eisen van de tijd. ‘Inwoners worden alsmaar geconfronteerd met stijgende prijzen voor energie en wellicht hogere huren. Ze zijn wel afhankelijk van de woningbouwcorporaties als het gaat om maatregelen. Deze beloven al jaren veel, maar komt het er ook van? Dat bekijken we steekproefsgewijs’, leggen Frans van der Tol en Ron Meinema uit.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de lasten van alle duurzaamheidsmaatregelen vooral bij de gewone Nederlander en het midden en klein bedrijf liggen. Grote bedrijven ontlopen via belastingkortingen veel en subsidies voor auto’s en isolatie komen vaak terecht bij mensen met betere inkomen en grote spaarrekeningen. ‘De lusten zijn dus voor een groep die het niet nodig heeft. Onderzoekers concluderen dat veel inwoners best wat willen doen aan duurzaamheid, maar dat de lasten en lusten wel evenredig verdeeld moeten worden’, begint Van der Tol.

Vorig jaar deed de SP al onderzoek bij de flats aan de Romeinenbaan. Hier is er sprake van veel energiearmoede. ‘In dit geval hebben we het dan over stijgende prijzen en relatief veel mensen met een lager inkomen. En woningen die soms slecht geïsoleerd zijn, terwijl huurders dankzij de blokverwarming buiten veel maatregelen vallen. Woonin is met een bewonerscomité bezig. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de actiepunten’, aldus Ron Meinema, die een enquete opzette.

Afgelopen weken kregen de socialisten ook geluiden te horen vanuit de Van Brederodestraat. Ook hier namen zij vervolgens een kijkje. Hoewel deze woningen enkele jaren geleden gerenoveerd zijn, kan ook hier de duurzaamheid een stuk beter. ‘Dat loopt van tochtpunten onder de vloer tot slechte ventilatie, en dat is juist zo belangrijk bij duurzaamheid. Maar ook elders in de gemeente horen we geluiden.’

De komende weken houdt de SP diverse steekproef acties, op verschillende plekken in de gemeente. Zo hoopt zij een beter beeld te krijgen van dat wat mensen rond energie meemaken in de huurwoningen. Van der Tol; ‘Voor koopwoningen blijkt het lastig om wat te doen. Maar bij sociale huurwoningen hebben we nog enige zeggenschap, via de prestatieafspraken. We willen dat dan ook ten volle benutten.’

Een gemeente maakt die afspraken elk jaar met woningbouwcorporaties. Het verduurzamen van woningen staat hierbij al jaren in de lijst. ‘Helaas werd bij het vorige college deze prestatieafspraken nooit met de raad besproken. Er werd door de wethouders nooit toegelicht waarom duurzaamheid niet opgepakt werd. Dat is in deze tijd voor huurders met een smalle beurs een groot nadeel. Wethouder Hans Buitelaar belooft nu wel naar de raad te komen. Vandaar dat we dan zelf willen uitzoeken wat de staat van woningen is’, eindigt Meinema.

Reactie toevoegen

U bent hier