h

Invalide parkeerkaart

4 maart 2023

Invalide parkeerkaart

De SP heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de kosten van een invalide parkeerkaart. De gemeente is de duurste in de hele provincie!
W.b.D. 213,70
Houten  117,95
Heuvelrug  119,00

De gestelde vragen:
Hoe zijn de afgiftekosten van een invalideparkeerkaart groot  € 73,70 opgebouwd ?
Hoe zijn de kosten voor een keuring groot € 140,00 opgebouwd ?

Hoe verklaart u de verschillen met de prijzen die b.v. de gemeente Houten hanteert ? 
Is het college bereid te onderzoeken of de kosten voor een dergelijke kaart verminderd kunnen worden ? Zo nee waarom niet ?
Hoeveel invalide parkeerkaarten zijn er momenteel uitgegeven ?
Wat zijn de baten voor de begroting ?

We zijn in afwachting van een antwoord.

Reactie toevoegen

U bent hier