h
29 maart 2023

Grote vraagtekens over Spreidingswet

Met een nieuwe wet, de Spreidingswet, hoopt het kabinet de problemen rond asielzoekers en opvang van statushouders aan te pakken. Enkele weken geleden praatte het college de raad bij over dit onderwerpen. Afgelopen week werd duidelijk dat Den Haag niet naar gemeenten heeft geluisterd. ‘Er zijn bijna geen opmerkingen over de uitvoerbaarheid opgenomen. En dus lijken wij weer met onmogelijke opgaven te komen staan. Zeer onwenselijk’, aldus SP-er Frans van der Tol, die er vragen over stelde aan het Wijkse college.

Lees verder
26 maart 2023

SP vraagt naar energietoeslagen

Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de inkomens van inwoners, maar moeten wel kwetsbare groepen helpen. Tijdens een crisis springen zij vaak bij om zo snel mogelijk getroffenen te kunnen helpen. Dat bleek wel bij energietoeslagen, die gemeenten moesten uitvoeren. Maar wat de VNG betreft gaat dat terug naar het Rijk. Gemeenten hebben al genoeg taken gehad en lopen over. ‘De kabinetten Rutte hebben genoeg bij ons neergelegd. Laat ze zit maar anders doen’, vindt Ron Meinema van de SP.

Lees verder
12 maart 2023

Renske Leijten in Calypso: Zeggenschap op Nutsbedrijven

Zaterdagmiddag 11 maart was Renske Leijten, tweede kamerlid van de SP in Calypso om over zeggenschap op de nutsbedrijven te spreken.

Lees verder
11 maart 2023

SP wil sneller bouwen bij het Wijkhuis

Het college is momenteel druk met het neerzetten van flexwoningen. Vele politieke partijen vinden het goed dat er snel meer woningen beschikbaar komen.

Lees verder
8 maart 2023

Renske Leijten in Calypso 11 maart 16.00 uur

Ze was jarenlang een belangrijke strijder voor zorg in de Tweede kamer. Ze is een van de grootste trekkers van de Toeslagenaffaire. En tegenwoordig is ze de trekker van het referendum.

Lees verder
5 maart 2023

SP onderzoekt sociale woningen

De Wijkse SP start een verdere inventarisatie op rondom de duurzaamheid van de sociale woningen in de gemeente. 

Foto: Jeroen / SP

De socialisten willen weten in hoeverre de huurwoningen voldoen aan de nieuwe eisen van de tijd. ‘Inwoners worden alsmaar geconfronteerd met stijgende prijzen voor energie en wellicht hogere huren. Ze zijn wel afhankelijk van de woningbouwcorporaties als het gaat om maatregelen. Deze beloven al jaren veel, maar komt het er ook van? Dat bekijken we steekproefsgewijs’, leggen Frans van der Tol en Ron Meinema uit.Lees verder
4 maart 2023

Invalide parkeerkaart

De SP heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de kosten van een invalide parkeerkaart. De gemeente is de duurste in de hele provincie!
W.b.D. 213,70
Houten  117,95
Heuvelrug  119,00

Lees verder
19 februari 2023

SP in de Engk

De leden van de SP stonden afgelopen zaterdag met de kraam aan de Van Brederodestraat in de Engk.

Lees verder
9 februari 2023

SP Wijk bij Duurstede gaat voor brede aanpak veiligheid

De veiligheid van fietsers en overlast van motorijders staan op de politieke agenda’s van verschillende gemeenten.

Lees verder
6 februari 2023

SP zichtbaar in de stad

Foto: Roel / prive

De actieve leden van de SP waren afgelopen zaterdag in de stad te vinden. Altijd goed herkenbaar aan hun rode jassen natuurlijk.

Lees verder

Pagina's