h

SP wil sneller bouwen bij het Wijkhuis

11 maart 2023

SP wil sneller bouwen bij het Wijkhuis

Het college is momenteel druk met het neerzetten van flexwoningen. Vele politieke partijen vinden het goed dat er snel meer woningen beschikbaar komen.

Voor de SP is het vreemd dat er bij het oude Wijkhuis nog steeds niet gebouwd wordt. Er zou geen tijd zijn voor omwonenden om mee te denken. Dat lukte echter wel. In oktober kregen we te horen dat het nog enkele weken ging duren. We zien nog steeds niks en dit duurt zo al jaren. Zonde want het gaat om 'permanente betaalbare woningen’, aldus Frans van der Tol, die er als fractivoorzitter van de SP vragen over stelde.

Foto: J. Brouwer / SPWijk bij Duurstede

Net voor de zomer van 2021 stond het bestemmingsplan voor het Wijkhuis terrein al op het agenda van de Wijkse gemeenteraad. Toen werd een motie van de SP aangenomen. Binnen de vastgestelde kaders konden omwonenden meedenken. Toen daar een half jaar later niks mee gebeurde dienden de socialisten een tweede oproep in. Deze werd toen afgewezen. Het toenmalige college vond dat het anders te lang ging duren. Maar er is nu anderhalf jaar verstreken en er ligt nog geen steen. 'De fundering moet nog gegraven worden’, begint Van der Tol. Hij stelde in oktober van vorig jaar al vragen en kreeg toen positieve antwoorden. Binnen enkele weken werd de vergunningsaanvraag verwacht, zodat er in augustus 2023 gebouwd kon worden en in 2024 alles klaar was. Maar we hebben nog geen aanvraag gezien. Waar zit dat dan in? Dit loopt nu al jaren.

De ruil was het Wijkhuis met de Dirk Fockstraat. Dat was al in 2017 en 2018.
We willen toch zo graag bouwen, bouwen, bouwen?’

De socialisten vroegen bij de omwonenden na of zij sinds oktober vorige jaar wat gehoord hadden. Ook hier is het stil. En dat terwijl zij juist wel met Woonin, de opvolger van Viveste, in goed overleg waren over enkele aanpassingen aan het pand. Iedereen leek dus in de startblokken te staan.

De gemeente is druk met al die flexwoningen. Dat is ook goed. Maar hier kunnen 45 structureel betaalbare woningen komen. En dat geldt ook voor het postkantoor. Hoe werken we daar aan?

Met alle stijgende kosten, zien we alleen maar meer problemen. En dat terwijl de bouwplekken al jaren bekend zijn.
Er altijd gezegd is dat er snel doorgepakt moest worden’ eindigt Van der Tol.

Reactie toevoegen

U bent hier