h
27 januari 2022

Extra beloning mantelzorgers

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad verhoogde bij de laatste vergadering de vergoeding van de mantelzorgers. Op initiatief van de SP herzagen partijen samen de bezuiniging op deze groep vrijwilligers. Het college stak ook haar hand uit, waarmee de beloning voor mantelzorgers verhoogd is. ‘We zijn allemaal trots op deze mantelwerkers en zouden het liefst nog meer aandacht geven. Zo lang het rechtse kabinet gemeenten te weinig geld geeft, is dat onmogelijk. Mooi dat we dit zo samen hebben kunnen doen’, vertelt initiatiefnemer SP-er Jeroen Brouwer.

Lees verder
26 januari 2022

Jeroen Brouwer gaat voor sociaal ColaWIjk

Foto: J Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – De kogel is door de SP-kerk. Jeroen Brouwer is voor de vijfde keer de SP-lijstrekker. De 47-jarige geboren en getogen Wijkenaar is trots dat hij opnieuw het sociale gezicht van de stad mag zijn. ‘De laatste jaren is op veel terreinen alles stilgevallen of achteruit gegaan. Ontwikkeling van woningen of scholen, of in de zorg en welzijn. Partijen dachten vooral aan zichzelf. Wij bewijzen al jaren dat we voor er iedereen kunnen zijn. En vooral dat we wel luisteren naar inwoners’, vindt Brouwer, die een groep vol ervaring en met nieuwe gezichten achter zich heeft.

Lees verder
24 januari 2022

SP wil omwonenden aan de tekentafel

Foto: J Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad stond in juli 2021 unaniem achter een SP-oproep over het bouwplan bij het oude Wijkhuis. Hierin riepen alle partijen het college op om met omwonenden en Viveste samen een bouwontwerp te maken voor het nieuw te bouwen complex. ‘Maar na een paar bijeenkomsten blijkt dat er al een tekening ligt en dat er totaal niet wordt geluisterd naar. Dat kan niet. Men moet echt terug naar de tekentafel’, vertelt Frans van der Tol, de SP-er die aankomende dinsdag een nieuwe oproep doet.

Lees verder
10 januari 2022

SP vraagt naar prestaties

Foto: Jan Burger

WIJK BIJ DUURSTEDE -  Sinds enkele jaren maken gemeenten en woningbouworganisaties afspraken over huisvesting. In deze prestatieafspraken noteren dat er voor sociale huurwoningen verwacht kan worden. De raad kreeg per memo de regelingen tussen de gemeente en Viveste voor 2022 te zien. ‘Net als vorig jaar is dit afgedaan met een briefje. Typisch voor dit college om het niet openlijk te bespreken. En dan doen als of wonen zo belangrijk is, terwijl er al drie jaar op woongebied weinig prestaties worden geleverd’, meldt SP-er Jeroen Brouwer, die vragen stelde over de afspraken.

Lees verder
10 januari 2022

BIGA draait goed

Foto: Jeroen Brouwer / E Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De sociale werkvoorzieningen werden met de invoering van de Participatiewet enkele jaren gleden afgeschaft. In 2016 besloten gemeenten hiervoor de BIGA in eigen hand te nemen. Dat heeft de inwoners geen windeieren gelegd, blijkt uit onderzoek. ‘Er staat een goed lopend bedrijf, waar meer veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden. En met al de geweldige krachten maakt de BIGA in lastige tijden wel winst. Iets om trots op te zijn’, bekijkt SP-er Jeroen Brouwer.

Lees verder
20 december 2021

Raad unaniem achter idee voor flexwoningen

WIJK BIJ DUURSTEDE – De SP diende afgelopen raadsvergadering samen met de PCG een voorstel in om te kijken naar flexwoningen op het voormalige Sint Jozefschoolterrein aan de Karolingersweg. Ondanks een negatief advies van het college stemde de raad unaniem in met het voorstel. ‘Het is een groot terrein. Het idee is om samen met betrokken partijen en omwonenden te kijken wat de mogelijkheden zijn’, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Lees verder
16 december 2021

SP staat op de Markt

Foto: Jeroen Brouwer / Frans van der Tol

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse SP-afdeling staat aankomende zaterdag, 18 december, van 10.30 uur tot 12.30 uur met haar WeSPput op de Wijkse Markt. De socialisten staan hier met hun nieuwe jaarkrant, over de roerige politieke periode van de afgelopen tijden. ‘We moesten veel opnieuw opbouwen. En dat in een lastige periode, zowel door Covid19 als de politieke onrust van deze coalitie. Iedereen kan voor vragen langskomen’, vertelt voorzitter Frans van der Tol.

Lees verder
12 december 2021

Flexwoningen op oude Sint Jozef terrein

Foto: Jeroen Brouwer / Thierry Dumessie

WIJK BIJ DUURSTEDE – De SP en PCG willen flexwoningen neerzetten op het terrein van de voormalige Sint-Jozefschool. Dit gebied zou gebruik worden voor nieuwe scholen. Maar het college geeft aan dat dit niet past. ‘In de raad zijn bijna alle partijen voor het snel neerzetten van flexwoningen. Dan is dit gebied een uitgelezen mogelijkheid om daar snel iets te doen’, vinden PCG-er Arie van Vliet en SP-er Jeroen Brouwer, die samen een voorstel indienden.

Lees verder
20 november 2021

Vragen over woning lobby

Foto: Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het Wijkse college toont deze dagen plannen voor de Geer III en de Woonvisie. Al eerder kwam naar buiten dat zij trots was dat er bij de provincie 280 extra woningen binnengehaald waren. SP-er Jeroen Brouwer hoorde vorige week met verbazing dat er een lobby opgezet was voor 400. ‘En dat terwijl het vorige college al in 2016 begon met minstens duizend extra woningen, om de vitaliteit, levendigheid te behouden. Waar zijn de andere 600 dan gebleven? Die zijn toch nodig?’, vraagt hij zich af.

Lees verder
16 november 2021

Hondenbelasting afgeschaft

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een van de grootste verrassingen van de bespreking van de begroting was dat de gemeenteraad de hondenbelasting afschafte. Aan de hand van een opmerking van PCG fractievoorzitter Jan-Dirk de Bruin pakte SP-er Jeroen Brouwer de handschoen op. ‘Als SP hebben we dit al jaren geleden een met de VVD geprobeerd. Nu gingen, zonder de VVD opeens alle partijen mee met het voorstel om deze belasting af te schaffen. Gelijk maar gedaan’, legt Jeroen Brouwer uit.

Lees verder

Pagina's