h
5 december 2019

Toetsingskader niet goed genoeg voor SP

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse SP heeft tijdens de laatste raadsvergadering het toetsingskader voor zonneweiden afgekeurd. Hierin staan de regels waaraan ondernemers moeten voldoen als zij een weiland vol willen leggen met zonnepanelen. ´We zijn echt voor duurzaamheid. Maar we wilden maximaal 45 hectare grond opofferen in plaats van 60, zoals in het plan staat. Er kan nog ingezet worden op daken van huizen en bedrijven om de doelen te halen. Met het CDA wilden we in 2021 kijken hoe de duurzaamheid loopt en of er extra ruimte nodig is. Zo kunnen we inspelen op toekomstige ontwikkelingen zonder dat er nu al landbouwgrond verloren gaat´, legt Frans van der Tol uit.

Lees verder
5 december 2019

Stappenplan voor vernieuwing Wijkse Werkplaats

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad heeft afgelopen week de nieuwe strategische kaders aangenomen voor het werk van de RSD. Lokaal de mensen bijstaan is hierbij het blijvende motto. De Wijkse raad nam unaniem drie SP-ideeën over. ´Ten eerste blijft de huidige werkwijze voor de benadering van de cliënten. Ten tweede komt er meer budget voor lokaal investeringen. En ten slotte gaat de Wijkse Werkplaats verder ontwikkeld worden. Zo moeten er binnen de gemeente meer werkplekken komen en krijgen lokale bedrijven en organisaties meer ruimte om mee te blijven helpen om mensen te laten deelnemen. Dat is goed voor de mensen die in de bijstand zitten. Want daar gaat het om´, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Lees verder
26 november 2019

Vragen over handelwijze college

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Parkeren rond de binnenstad staat al enige tijd op de agenda van de Wijkse gemeenteraad. In maart van dit jaar kwam het college naar de raad om enkele opties te bespreken voor het compenseren van het verlies van parkeerplekken op de Markt.  ´Wethouder Joustra vroeg hoe de raad dacht over enkele alternatieven. De raad bleek verdeeld te zijn. Maar het college beloofde terug te komen met een voorstel. Nu blijkt echter dat er een besluit ligt. Dat mag. Maar voor een college dat zo graag samenwerkt met partijen, is dat vreemd. Daar hebben we met Duurzaam Wijk vragen over gesteld´, legt Frans van der Tol uit, die samenwerkte met Jos Soons.

Lees verder
15 november 2019

Sp idee investeringen in samenleving meegenomen

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse college gaat bekijken hoe zij het SP-idee voor drie fondsen kan invullen. Fractievoorzitter Jeroen Brouwer vroeg via deze weg extra geld voor de jeugd, wonen en sociaal ondernemen. De socialisten wilden hier in eerste instantie de begroting voor wijzigen door minder te investeren in duurzaamheid, onderzoeken of camera´s. ´Daar bleek een meerderheid echter niet voor te vinden. Gelukkig stak het college bij monde van Hans Marchal wel zijn hand uit en gaat hij onderzoeken hoe dit wel ingevuld kan worden. Er is de laatste jaren vel bezuinigd op vele zaken. Onze keus is dan om het budget ook te investeren in de jeugd, de lokale economie en wonen´, bekijkt Brouwer, die bij de bespreking van de begroting de hele raad achter een SP-motie kreeg.

Lees verder
15 november 2019

Participatie integraal opgepakt

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het meedoen van inwoners, burgerparticipatie, staat hoog op de politieke agenda. Het Wijkse college trekt hier in de plannen voor komende jaren geld voor uit, waarmee het beleid van de vorige colleges wordt doorgezet. De SP roept hierbij wel op om dit vooral integraal op te pakken. ´Het is goed dat dit wordt verder loopt. Inwoners kunnen zo meer invloed krijgen over de inrichting van hun eigen buurt en straat. Juist omdat de bedragen bij verschillende afdelingen staan, willen we wel dat er steeds gekeken wordt naar de samenhang. Als de gemeente de wijk ingaat kunnen ze zodoende verschillende zaken in oppakken. En dat moet je dan ook direct goed oppakken. Vandaar dat we daar als politiek bij verdere besprekingen de vinger aan de pols willen houden´, legt Brouwer uit. Zijn oproep werd door de hele raad gesteund.

Lees verder
16 oktober 2019

Wijkse politiek wil einde aan verhuurdersheffing

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een overgrote meerderheid van de Wijkse politieke partijen roept de wethouders op om bij het kabinet en andere instanties op te roepen te stoppen met de verhuurdersheffing. De SP en GroenLinks namen hiervoor het initiatief. Op de VVD en D66 na steunden alle partijen de oproep. `In onze gemeente is duidelijk welke gevolgen deze zinloze belasting heeft. De huurders van Viveste en WS Cothen betalen honderden euro´s, terwijl de organisaties zelf nu geen geld hebben voor investeringen´, melden initiatiefnemers Rob Willems en Jeroen Brouwer.

Lees verder
7 oktober 2019

Partijen willen geen slib in de Bosscherwaarden

Foto: Jeroen Brouwer / Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – Wijkse politici zien geen heil in grootschalige zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. Het CDA, de PCG en SP willen ruimte voor andere ontwikkelingen maken, waarbij het betrokken partijen zoals omwonenden, agrariërs en grondeigenaren optimaal gehoord worden. De drie fracties dienen hier de komende raadsvergadering een motie over in. ´We willen hier geen jarenlange activiteiten met  onvoorziene risico´s’. We verliezen belangrijke agrarische gronden, terwijl we met slib grote risico´s lopen. Zeker met de huidige plannen van het kabinet is het tijd om natuur en landbouw hier op een andere manier in evenwicht te brengen´, leggen de drie partijen gezamenlijk uit.

Lees verder
6 oktober 2019

SP actief voor betaalbare woningen

Foto: SP

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse SP staat aankomende zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur op de Markt. De dag staat in het teken van woningbouw. Inwoners kunnen ook vragen stellen aan de fractieleden. ´Aedes, de landelijke vereniging van de woningbouworganisaties roept het kabinet op om te stoppen met de verhuurdersheffing. Door deze extra belasting gaan miljoenen euro´s van WS Cothen en Viveste naar Den Haag, geld dat zo niet lokaal geïnvesteerd kan worden. We doen mee aan acties tegen deze zinloze belasting´, aldus organisator Jeroen Brouwer. Hij is zaterdag 12 oktober tussen 10.00 uur en 12.00 uur ook aanwezig op de Markt.

Lees verder
18 juli 2019

GVVP niet voldoende voor SP

Foto: Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – De grote ontevreden over het gebruik van de klankbordgroep,  te weinig duidelijke acties en het feit dat er geen structureel bedrag voor is vrijgemaakt. Dat waren voor de SP, en het CDA, redenen om tegen het nieuwe gemeentelijke verkeer en vervoersplan te stemmen. ´Het is als visie geen slecht stuk. Maar we missen nog concrete voorstellen om het verkeer veiliger te  maken voor alle gebruikers in de dorpen en wijken. Er ligt voor tienduizenden euro´s klaar voor onderzoeken, maar er is geen budget voor maatregelen. Zonde´, vertelt SP-er Frans van der Tol.

Lees verder
18 juli 2019

Geen commissie Stiekem meer

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE - Meer transparantie en openheid zijn onderwerpen die veel politieke partijen naar voren brengen. SP-er Jeroen Brouwer vond het dan ook vreemd dat hij met zijn collega fractievoorzitters nog steeds achter gesloten deuren vergaderde. ´Als een commissie Stiekem. En dat terwijl zijn vergaderen over onderwerpen die helemaal niet zo geheim horen te zijn. Soms ontkom je er niet aan, maar vaak hoeft het helemaal niet´. bekijkt hij. Het SP idee voor een openbare overleg werd door de meerderheid van de raad goedgekeurd.

Lees verder

Pagina's