h
23 januari 2017

Plannen hernieuwd Hordencentrum goed ontvangen

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede – SP-wethouder Jeroen Brouwer maakte in een week tijd drie keer zijn debuut, waarbij steeds het plan voor een hernieuwd Hordencentrum centraal stond. Eerst zat hij om de tafel met winkeliers, vervolgens met de gemeenteraad, waarna afgelopen donderdag omwonenden en geïnteresseerden in de raadszaal zaten. “En tot drie keer toe zijn de plannen van ontwikkelaar AKM Reales goed ontvangen.  Dat is als beginner altijd mooi om te zien”, glimlacht Brouwer tevreden. “Na afloop hoorden we ook veel enthousiasme terug”, vult raadslid Gert de Heus aan.

Lees verder
22 januari 2017

Pak de macht terug in de zorg!

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede- Ruim 80 personen bezochten afgelopen zaterdag de zorgmarkt in de foyer van Calypso aan de markt in Wijk bij Duurstede. Verschillende zorgverleners hadden een informatiestand waarbij de bezoekers  met de zorgverleners in gesprek gingen over het huidige zorgstelsel.

De Wijkse SP had deze zorgmarkt georganiseerd om het Nationaal Zorgfonds onder de aandacht te brengen van de Wijkse samenleving. SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven, die vroeger huisarts is geweest in Oss, was door de organisatoren uitgenodigd om het doel van het Nationaal Zorgfonds uit te leggen en vragen te beantwoorden.

Lees verder
20 januari 2017

Harold Hunneman geïnstalleerd

Foto: DitisWijk

Wijk bij Duurstede - Harold Hunneman, docent aan het ROC, maakt de fractie van SP Wijk bij Duurstede weer compleet. Harold is  bij de Wijkse SP'ers een vertrouwd gezicht. “In 2006 werkte hij namens de SP mee aan het coalitie programma ‘de Luiken open’ van Pvda, GroenLinks en de SP. Een SP'er van het eerste uur,” aldus Wethouder Jeroen Brouwer.

Lees verder
18 januari 2017

Weblog: Poepfabriek Cothen stapje dichterbij

Als raadslid krijg je nog wel een iets bijzonders op de agenda, maar Cothenaren die een poepfabriek willen beginnen? Daar zit vast een luchtje aan. Als je dan vervolgens de achterliggende stukken opzoekt, blijkt er meer dan 600 pagina’s geschreven. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan ‘Bedrijf – Co-vergistingsinstallatie’, Milieueffectrapportage (MER), landschappelijke inpassing en bouwtekeningen. Ook is er veel onderzoek gedaan, archeologisch-, akoestisch-, depositie-, geur- en luchtkwaliteitsonderzoek. Al die onderzoeken zijn nodig om uiteindelijk vergunningen te krijgen om te mogen bouwen, denk aan omgevingsvergunning, bouwvergunning en waterwetvergunning.

Foto: Elton Wollenberg
Lees verder
14 januari 2017

Tweede Kamerlid Henk van Gerven op zorgmarkt

Foto: Gert de Heus

Wijk bij Duurstede –  Enkele lokale zorgaanbieders presenteren zich op 21 januari vanaf 13.00 uur in het Calypso Theater, aan de Markt in Wijk bij
Duurstede.  SP-Tweede Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven zal hierbij ook aanwezig zijn.  Vanaf 15.00 uur zal hij een forumdiscussie leiden.
’Aanwezigen kunnen met hem in de gesprek over het huidige zorgstelsel en de bemoeienis van de politiek en de zorgverzekeraars en over het Nationale Zorgfonds,” verteld organisator en SP-raadslid Gert de Heus.

Lees verder
12 januari 2017

SP-fractie is weer volledig.

 

Wijk bij Duurstede -  Door de ziekte van Jan Burger is Jeroen Brouwer binnen de Wijkse SP doorgeschoven naar de post van wethouder. Hierdoor was er een vacature binnen de fractie. Deze plek zal ingevuld gaan worden door Harold Hunneman.  Hij wordt op dinsdag 17 januari geïnstalleerd.  

Lees verder
10 januari 2017

Jan Burger kandidaat beste wethouder in kleine gemeente

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - Wethouder Jan Burger is kandidaat voor de verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente 2016. Dit wordt jaarlijks georganiseerd door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor bestuurlijk Nederland. Samen met wethouder Ilse Saris uit Winterswijk en wethouder Frits Alberts uit Borger-Odoorn is hij in de race voor de titel. “ Uit de eerste ronde, waaraan ruim 1.500 lokale en regionale bestuurders en politici deelnamen, is wethouder Jan als één van de drie genomineerden uit de bus gekomen. Op de website www.bestebestuurder.nl kunnen mensen hun stem uitbrengen,“ meldt huidige fractievoorzitter Jan Oechies.

Lees verder
8 januari 2017

Fractieberaad SP

Wijk bij Duurstede - Donderdag 12 januari bespreekt de fractie van de SP in de fractieleeskamer in het huis van de gemeente (ingang Steenstraat), de agendapunten van de komende raadsvergadering.

Lees verder
17 december 2016

Blog: Doorbelasting Precario Vitens

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft 12 november 2013 besloten om over te gaan tot het heffen van precario voor de aanwezigheid van waterleidingen van Vitens in gemeentegrond. De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag unaniem besloten om het college de opdracht te geven terug te komen op dit besluit, en de mogelijkheden tot afschaffing te onderzoeken. De SP is hier blij mee. Destijds is het ingevoerd omdat er door Rijksbezuinigingen een tekort was. Nu er wellicht extra geld vanuit Den Haag komt, is het goed om te kijken of er ook iets aan de lasten gedaan kan worden.

Foto: Elton Wollenberg

Wel kan het verhaal dat Vitens u per brief vertelt wat nuance gebruiken.

Lees verder
16 december 2016

Jeroen Brouwer geïnstalleerd als tijdelijk wethouder

Foto: Gert de Heus

 

Wijk bij Duurstede – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 december is Jeroen Brouwer voor de komende 16 weken geïnstalleerd als wethouder. In deze periode vervangt hij Jan Burger, die helaas wegens ziekte zijn functie niet kan uitvoeren. Bij monde van raadslid Gert de Heus deed de SP haar voordracht. De raad steunde zijn voordracht unaniem. “We zijn zo in ieder geval in het college weer op volle oorlogssterkte”, meldt De Heus.

Lees verder

Pagina's