h
23 juli 2017

SP vraagt aandacht voor de problematiek rond dementie

Wijk bij Duurstede - Het aantal mensen met een vorm van dementie zal in de Wijkse samenleving de komende jaren sterk toenemen. Er zullen meer mensen komen die problemen hebben met het deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken door dementie. “Het is een ingewikkelde materie”, vertelt SP-raadslid Jan Oechies. Oechies was zelf ruim 25 jaar werkzaam in de ouderen revalidatie en volgt de ontwikkelingen nog op de voet. “Door betere levensgewoonten en een minder hoge bloeddruk zie je een afname van – nieuwe patiënten -. De uitstekende huisartsenzorg waarbij de huisarts met een praktijkondersteuner de patiënten met risicofactoren volgt en zo nodig een behandeling instelt of bijstelt, draagt daar aan bij. Ook worden er medicijnen ontwikkeld op dit gebied. Aan de andere kant blijven slechte levensgewoonten het proces versnellen. De Amsterdamse Neuropsycholoog Erik Scherder noemde zijn boek niet voor niets – Laat je hersenen niet zitten -. De levensverwachting van mensen stijgt waardoor ook mensen met dementie langer leven”, vervolgt Oechies.

Lees verder
16 juli 2017

Bouwactiviteiten Hof van Wijk herstart.

Foto: Jan Oechies

 

Wijk bij Duurstede - Het was het eerste bericht dat de kersverse wethouder na zijn aantreden kreeg, was dat van der Maazen Bouwbedrijf B.V.  de aannemer die het project Hof van Wijk zou gaan bouwen, failliet was verklaard. De Hof van Wijk, aan het einde van de Middelweg Oost naast de nieuwe brede school het Anker, omvat 29 koopwoningen voor eenentweepersoons huishoudens. Op die dag zouden de eerste heipalen worden geslagen.

Lees verder
14 juli 2017

Gemeente loopt voorop met fondsen voor jeugd

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede – Staatssecretaris Klijnsma maakte extra geld vrij om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te kunnen laten meedoen aan diverse activiteiten. Het Wijkse college heeft deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen om de regelingen voor deelname aan sport en cultuur en andere zaken nog beter te regelen. “We hebben nu een unieke situatie dat we een lokaal kinderfonds hebben én één jeugdfonds voor zowel cultuur als sport. Kinderen kunnen zo altijd meedoen”, bekijkt SP-wethouder Jeroen Brouwer.

Lees verder
9 juli 2017

Samenwerking Houten van de baan

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede – Het college bracht de gemeenteraad afgelopen week op de hoogte van het feit dat de gemeentelijke samenwerking tussen Houten en Wijk niet doorgaat. Na uitgebreid en diepgaand onderzoek blijkt dat de eenmalige kosten te hoog zijn en de structurele opbrengsten lager dan ingeschat. De SP was vanaf dag een kritisch op het proces. “Hoewel we allemaal de kwetsbaarheid van de Wijkse organisatie zien. Daar moet nu wel aan gewerkt worden”, stelt Jan Oechies vast.

Lees verder
9 juli 2017

Gemeenteraad stelt kadernota vast

Foto: Elly Oechies

Wijk bij Duurstede - Bij de behandeling van de Kadernota, de opmaat voor de begroting, werd een ding duidelijk; de verkiezingsstrijd is al aan het losgebarsten. Daar waar de coalitie de inzet van het college prees, wees de oppositie deze af. De kadernota zelf werd in de coalitie en door D66 in ieder geval goedgekeurd. De SP wees de maatschappelijke agenda als topprioriteit aan. “We hebben een geweldig sociaal beleid, met goede voorzieningen. Daar moeten we blijvend aandacht voor hebben en houden. Verenigingen en organisaties en mensen die voorzieningen nodig hebben,. Vragen daarom”, meent fractievoorzitter Jan Oechies.

Lees verder
9 juli 2017

"Laten we Wijk nog beter maken"

Foto: Jan Oechies

Wijk bij Duurstede – SP-wethouder Jeroen Brouwer maakte vanuit zijn functie de afgelopen week zijn eerste OKW haringparty mee. Meer dan honderd lokale ondernemers kwamen af op het jaarlijkse feestje van ondernemersvereniging. Brouwer vertelde uit te kijken naar de toekomst. “ Een bekende president zegt altijd dat hij zijn land weer groot wil maken. Ik stel vast dat de Wijkse ondernemers het al goed doen. Laten we met zijn allen Wijk nog groter maken”, lacht hij.

Lees verder
4 juli 2017

Speech Jan Oechies in de gemeenteraad

Wij zijn fier op onze coalitie met PCG, GroenLinks en PvdA.  Ideologisch zijn wij verschillend. Vasthouden aan hetgeen ons bindt en respect voor elkaars eigenheden. Binnen alle domeinen is het huishoudboekje op orde. Er is bezuinigd daar waar het kon. Het deed pijn binnen de Wijkse samenleving en binnen het ambtelijk apparaat. Kijken wij  naar gemeenten om ons heen dan staat Wijk bij Duurstede er financieel uitstekend voor. Het ambtelijk apparaat is mede door de doorgevoerde bezuinigingen kwetsbaar en heeft aan menskracht ingeboet.  Met te weinig ambtenaren maar met een enorme ambitie en productiviteit hebben zij hun taakstelling uitstekend gehaald.

 

Foto: SP
Lees verder
4 juli 2017

SP verbolgen over tegenstem oppositiepartijen

Foto: SP

Wijk bij Duurstede – “ In de lokale democratie kan elke raadslid stemmen naar eigen inzicht. Tegen een plan stemmen is dus helemaal niet erg. Maar dan moeten wel de argumenten kloppen. En we concluderen dat in dit geval dat niet zo was.” Aan het woord is SP-fractievoorzitter Jan Oechies. Hij legt uit, waarom zijn fractie verbolgen is over het stemgedrag van de VVD en BBNu, die tegen de huisvestingsverordening stemden.

Lees verder
25 juni 2017

Kanjersdiploma voor leerlingen Wegwijzer

Foto: Jan Oechies

Wijk bij Duurstede  - De leerlingen van groep acht van de Wegwijzer kregen vorige week een speciaal diploma aangereikt. Uit handen van SP-wethouder Jeroen Brouwer en Wil van Dam, secretaris van Stichting AED Hartsikke Nodig kregen zij een getuigenschrift voor het feit dat zij de eerste beginselen van het reanimeren is bijgebracht. “We hebben lessen in het reanimeren, het beademen en het bedienen van een AED gegeven en de kinderen hebben hier de eerste vaardigheden voor aangeleerd”, aldus Van Dam.

Lees verder
13 juni 2017

Avondvierdaagse wederom groot succes

Wijk bij Duurstede – Met rond de 1500 deelnemers kende de DrieKernenAvondvierdaagse een zeer succesvol jaar. Dinsdag begonnen de lopers weliswaar in de regen. Maar het plezier en wandelgenot was er, verdeeld over vier dagen, niet minder om. Daarbij had de organisatie ook dit jaar weer vier prachtige routes uitgetekend door zowel Langbroek, Cothen, als Wijk bij Duurstede. “Prachtig om al die ouderen en kinderen zo het defilé te mogen afnemen”, meldt SP-wethouder Jeroen Brouwer die samen met Wil Kosterman (GroenLinks) en burgemeester Tjapko Poppens het defilé afnam.

Lees verder

Pagina's