h
15 december 2018

Tenenkrommend gedrag coalitie bij bestemmingsplan

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De laatste reguliere raadsvergadering van het jaar was voor vele partijen niet de meest leuke. Bijna elk voorstel werd goedgekeurd, met de kleinst mogelijke meerderheid. Hierbij stemde de volledige oppositie steeds tegen. ´Nu kan dat wel eens gebeuren. Maar als de coalitie gezamenlijk moties indienen die het huidige beleid van hun eigen wethouders onderstrepen, is het niveau wel erg bedenkelijk´, aldus SP-er Jan Oechies, die zijn laatste volledige vergadering bijwoonde.

Lees verder
29 november 2018

Vuilnis zorgt voor grote ergenis in WIjkse binnenstad

Foto: Jeroen Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DURUSTEDE – De tribune in de raadszaal zat vorige week bij de behandeling van het bestemmingplan voor de binnenstad helemaal vol. Inwoners en ondernemers lieten zich massaal zien en van zich horen. ´Zij uitten naast de onvrede over het bestemmingsplan wellicht een breder levend gevoel van onbehagen. Een voorbeeld is het steeds terugkerende probleem met de vuilcontainers op de Markt. Dat moet toch juist een van de parels zijn?  We weten dat er al vaak aan de bel getrokken is hierover. Vandaar dat we er nu maar eens wat vragen over stellen´, meldt Jan Oechies namens de SP.

Lees verder
25 november 2018

Te weinig geld voor scholen

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – Gemeenten krijgen al jaren te weinig geld van het Rijk voor fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. ´We lazen dit besproken was bij de laatste bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle gemeenten willen dat dit veranderd. We krijgen wel meer taken, maar met minder geld. Of het nu gaat over Jeugdzorg, zorg en welzijn, milieuwetten, privacywetten, uitkeringen en dus al jaren bij het onderwijs. Schandalig`, bekijkt Jeroen Brouwer namens de socialisten.

Lees verder
10 november 2018

GroenLinks en SP willen gedragsregels voor raad

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Integriteit is al enige tijd onderwerp van gesprek in het politieke landschap. Integere bestuurders, wethouders en raadsleden, zijn immers een must voor een open samenleving. Ook in de Wijkse gemeente spelen er soms zaken waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Juist om transparant en open te zijn, willen GroenLinks en de SP dat er nieuwe gedragsregels komen voor de gemeenteraad. ´Als we meer eisen van de samenleving, moeten we ook naar onszelf kunnen kijken. Gedragsregels helpen ons hierbij´, bekijken Rob Willems, GroenLinks, en Jeroen Brouwer, SP.

Lees verder
7 november 2018

Onbegrijpelijke keuzes in begroting

WIJK BIJ DUURSTEDE – Voor het eerst sinds twaalf jaar stemt de SP tegen de begroting van de VVD, GroenLinks en de PCG. Zelden zagen de socialisten zo veel risico´s in een verhaal zitten. ´De tekorten lopen al op tot enkele tonnen. Dat komt door het kabinet Rutte en door keuze van de coalitie zelf. Daarbij liggen er ook andere risico´s op de loer, waar nog helemaal geen rekening mee is gehouden. Dan kan eigenlijk niemand instemmen´, aldus Jan Oechies en Jeroen Brouwer, die namens de SP het woord voerden.

Lees verder
22 oktober 2018

SP vreest voor negatieve cijfers gemeente

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Socialistische Partij heeft voor de tweede keer aan het college vragen gesteld over de financiële positie van de gemeente. De socialisten willen weten hoe de Wijkse bestuurders omgaan met de nieuwe doelstellingen die het Rijk in het Interbestuurlijk programma, kortweg IBP, gesteld heeft. ´De gemeenten hebben gezegd dat zij alleen werken aan dat nieuwe programma als er geld bij komt. Nu het kabinet Rutte dat weer niet doet, willen we weten wat dat betekent´, aldus Jan Oechies en Jeroen Brouwer.

Lees verder
22 oktober 2018

SP steunt particuliere huurders

WIJK BIJ DUURSTEDE – Diverse kabinetten hebben vanaf 2011 stappen gezet om de huurwoningmarkt aan de vrije markt over te laten. Het huidige kabinet Rutte gaat hier mee door. De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms, GPHP, zet hier vraagtekens bij. Zij doet een oproep aan de landelijke en lokale bestuurders om meer grip terug te nemen. `Deze belangengroep praat al voor tachtigduizend huurders. De Vereniging van Nederlandse Gemeente staat achter hun oproep. Wij zijn benieuwd wat het Wijkse college hiervan vindt´, vat SP-er Jeroen Brouwer samen.

Lees verder
22 oktober 2018

SP baalt van gemiste kans

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad steunde vorige week het college voorstel voor subsidie bij  het verwijderen van asbest, dat door nieuwe wetgeving verplicht weggehaald moet worden. Ook de SP was voor.  Toch vinden de socialisten, net als het CDA, dat het een druppel op een gloeiende plaat is. ´Schadelijke daken weghalen is goed. Het is weer zo´n nieuwe wet die veel geld kosten. Ook dat lijkt bij de hardwerkende Nederlander terecht te komen. Jammer dat het college dit dan ook niet eerst met de raad heeft besproken´, vindt Jan Oechies. Om toch informatie te krijgen stelde zijn partij vragen aan wethouder Hans Marchal.

Lees verder
2 oktober 2018

Jan Burger

Toen de Wijkse SP in 2006, als een van de winnaars van de verkiezingen, gevraagd werd om deel te nemen aan de college onderhandelingen met PVDA en Groen Links, zaten we met een probleem. Wie is er een goede wethouder? Wij wisten dat in Culemborg de SP buiten de coalitieonderhandelingen was gevallen. Jan Burger had hier, net als in de Provinciale Staten van Gelderland zijn sporen ruimschoots verdiend. Gelukkig zag hij de post in deze coalitie, Havanna aan de Lek, best zitten. Hij schoof aan, nam de regie en we weten wat er daarna allemaal gekomen is.

Lees verder
16 september 2018

SP Hulpdienst over Rechtvaardigheid

WIJK BIJ DUURSTEDE Elke derde woensdag van de maand organiseert de SP in samenwerking met Wijk Helpt een inloopavond van de Hulpdienst. Deze dienst helpt mensen bij het vinden van de juiste hulp als er problemen zijn met financiën, werk, wonen of zorg. Aankomende woensdag kan iedereen die wat extra nodig heeft van 19:00 tot 20:00 binnenlopen bij zaal in het E&E Gasthuis en uw probleem bespreken. ´Na 20.00 uur kunnen mensen komen meepraten over het thema Rechtvaardigheid. Daar is iedereen ook welkom´, vertelt Gert de Heus, een van de organisatoren binnen de SP-Hulpdienst.

Lees verder

Pagina's