h
19 september 2017

SP blij met burgerpeiling

WIJK BIJ DUURSTEDE – Voor het eerst sinds jaren heeft het college weer een burgerpeiling gehouden. Liefst 953 inwoners van de gemeente namen de moeite om aan te geven wat zij van de dienstverlening vinden. De scores waren net onder het landelijke gemiddelde. “We moeten dus echt aan de slag met de dienstverlening naar onze inwoners. Dat moet simpelweg een stuk beter kunnen”, bekijkt Jan Oechies.

Lees verder
13 september 2017

Penning van Verdienste voor Etske Muis

Wijk bij Duurstede – Burgemeester Tjapko Poppens heeft afgelopen maandag Etske Muis, afscheidnemend voorzitter van de OndernemersKring Wijk (OKW) de Penning van Verdienste van Wijk bij Duurstede opgespeld. Muis kreeg deze voor de inzet bij een veelvoud aan projecten op het gebied van economie en sociale zaken. “Etske is zo’n bezige bij die overal heen en weer vliegt om nieuwe ideeën te verspreiden. Zoals een bij voor bestuiving van struiken en planten zorgt, zorgde zij voor de kruisbestuiving van werkgevers, gemeente en welzijn en zorg”, bekijkt Jeroen Brouwer, die als wethouder Economische en Sociale Zaken ook aanwezig was bij de jaarlijkse barbecue van de OKW.

Lees verder
5 september 2017

Huisartsenpost te druk?

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - Het is al meer dan tien jaar geleden dat het toenmalige college van CDA, VVD en BBNu de huisartsen niet bij wilden staan bij hun vraag naar mogelijkheden voor een huisartsenpost. Zij kozen eieren voor hun geld en sloten zich aan bij de post in Houten. In de media kwamen berichten dat deze posten landelijk flink overbelast kunnen zijn.  Voor de SP een reden om daar informatie over te vragen. “Hoe zijn de wachttijden voor onze inwoners? Heeft Houten ook last van de genoemde problemen? Het college gaat er weliswaar niet over. Maar wellicht dat zij hier wel informatie over kunnen inwinnen”, meldt SP'er Gert de Heus.

Lees verder
26 augustus 2017

Met bouwproject De Horden loopt Wijk opnieuw voorop

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede – De komende vergadering vergadert de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan voor het project De Horden. Vooruitlopend op instemming startte ontwikkelaar, AKM-Reales, zaterdag 26 augustus met de verkoop van de woningen. “Maar het mooie van het project is dat er hier woningen komen die Nul-op-de-meter zijn. Duurzamer kan niet. Dat was tot nu toe enkel haalbaar bij grote projecten. Maar we lopen qua woningbouw landelijk nog steeds voorop in deze gemeente”, stelt SP-wethouder Jeroen Brouwer vast.

Lees verder
26 augustus 2017

Bijeenkomst voor woningzoekende jongeren

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede  – Woningen bouwen voor jongeren is al jaren een wens voor vele lokale politieke partijen. De crisis maakte dit op veel vlakken onmogelijk. Nu deze voorbij is, trok SP-wethouder Jeroen Brouwer gelijk te veld. “We zijn vol op met plannen bezig. Voor flexibele woningen en jongeren. Maar om ook goed de vraag te inventariseren, gaan we met woningcorporatie Volksbelang en Cothen op 12 oktober een bijeenkomst speciaal voor jongeren die een woning zoeken, organiseren,” legt Brouwer uit.

Lees verder
18 augustus 2017

Unieke samenwerking voor gezond en veilig wonen

Foto: Elton Wollenberg

 

Wijk bij Duurstede - Mensen worden door nieuw rijksbeleid gedwongen langer thuis te blijven wonen ook als ze iets mankeren. Om een deel van de kwetsbare groepen goed te kunnen helpen, heeft de gemeente met zorgorganisaties, woningcorporaties en de VRU een unieke samenwerking opgezet. Verschillende organisaties in Wijk bij Duurstede ondersteunen hen daarbij. Deze organisaties gaan nu nog meer samenwerken. ‘Met alle veranderingen in de zorg en de vergrijzing, wordt de groep kwetsbare mensen steeds groter. Met deze samenwerking zorgen we er gezamenlijk voor dat de inwoners van onze gemeente zo lang mogelijk gezond en veilig thuis kunnen wonen’, vertellen de betrokken wethouders Wil Kosterman (Zorg en Welzijn) en Jeroen Brouwer (Wonen).  De laatste tekende afgelopen maandag met de woningcorporatie Volksbelang, woningbouwstichting Cothen en Woonzorg Nederland, de wijkverpleging van QuaRijn, Vitras en Buurtzorg, en Loket Wijk een samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder
28 juli 2017

Zijn noodbedden bij uitval mantelzorgers in Wijk bij Duurstede beschikbaar?

Foto: SP

Wijk bij Duurstede - De fractie van de SP staat achter het beleid dat ouderen, zieken en mensen met een participatiebeperking zo lang als mogelijk , mits het verantwoord is, zelfstandig en in hun eigen leefomgeving blijven wonen.  Een hecht team van zorgprofessionals is erg actief en verlenen ronduit fantastische zorg. In het zelfstandig blijven wonen speelt mantelzorg door familie als ook vrijwilligers een belangrijke rol.

Lees verder
28 juli 2017

De LIBRA-index (Lifestyle for Brain Health)

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - De fractie van de SP heeft begin deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de problematiek rond dementie. Dementie is een hot-item binnen de zorg. De SP bespeurt een wildgroei onder de zorgverleners. Zij hebben allemaal een erg herkenbaar verhaal voor de familie en beloven door hun aanpak de allerbeste effecten. Heel weinig van deze therapievormen, van een speciaal dieet tot het stimuleren van de schedel met stroom, hebben nauwelijks een wetenschappelijke bewijslast. Wij kennen een aantal gemeentes die vanuit de WMO veel geld besteden aan deze vorm van kwakzalverij

Lees verder
23 juli 2017

SP vraagt aandacht voor de problematiek rond dementie

Wijk bij Duurstede - Het aantal mensen met een vorm van dementie zal in de Wijkse samenleving de komende jaren sterk toenemen. Er zullen meer mensen komen die problemen hebben met het deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken door dementie. “Het is een ingewikkelde materie”, vertelt SP-raadslid Jan Oechies. Oechies was zelf ruim 25 jaar werkzaam in de ouderen revalidatie en volgt de ontwikkelingen nog op de voet. “Door betere levensgewoonten en een minder hoge bloeddruk zie je een afname van – nieuwe patiënten -. De uitstekende huisartsenzorg waarbij de huisarts met een praktijkondersteuner de patiënten met risicofactoren volgt en zo nodig een behandeling instelt of bijstelt, draagt daar aan bij. Ook worden er medicijnen ontwikkeld op dit gebied. Aan de andere kant blijven slechte levensgewoonten het proces versnellen. De Amsterdamse Neuropsycholoog Erik Scherder noemde zijn boek niet voor niets – Laat je hersenen niet zitten -. De levensverwachting van mensen stijgt waardoor ook mensen met dementie langer leven”, vervolgt Oechies.

Lees verder
16 juli 2017

Bouwactiviteiten Hof van Wijk herstart.

Foto: Jan Oechies

 

Wijk bij Duurstede - Het was het eerste bericht dat de kersverse wethouder na zijn aantreden kreeg, was dat van der Maazen Bouwbedrijf B.V.  de aannemer die het project Hof van Wijk zou gaan bouwen, failliet was verklaard. De Hof van Wijk, aan het einde van de Middelweg Oost naast de nieuwe brede school het Anker, omvat 29 koopwoningen voor eenentweepersoons huishoudens. Op die dag zouden de eerste heipalen worden geslagen.

Lees verder

Pagina's