h
19 januari 2020

SP idee parkeren nog bekeken

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De besluiten zijn genomen. Het college voert deze uit. Er was wel slecht gecommuniceerd. Dat was de boodschap voor raadsleden bij de bespreking over parkeren op het Walplantsoen. ´Maar het college kijkt wel naar ons idee voor parkeren  van vergunninghouders op het Kerkplein. Dat levert compensatie op en is goedkoper dan een weitje huren. Zo houden we geld over voor echte oplossingen´, meldt SP-er Frans van der Tol.

Lees verder
9 januari 2020

SP kijkt op van VVD verhalen

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE - Hoewel het bericht uit de lucht kwam vallen, is het vertrek van VVD-wethouder Willem Joustra voor de SP niet verrassend. Fractievoorzitter Jeroen Brouwer zag de kleine politieke problemen zich opstappelen. ´Voor de persoon is het natuurlijk nooit leuk om zo te stoppen. Maar we hoorden al veel organisaties klagen. Ook in de raad nam de wrijving toe. Gek dat het dan net wordt gedaan of het aan windmolens lag. Joustra was gewoon niet de juiste persoon, op de juiste tijd op de juiste plek. Laten we hopen dat Eric Balemans dat wel is´, bekijkt de SP-er.

Lees verder
12 december 2019

Geen meerderheid voor moties Bosscherwaarden

Foto: Jan Burger

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad debatteerde bij de laatste vergadering voor het eerst over project rond de Bosscherwaarden. Twee moties kregen hier geen meerderheid. De meeste partijen spraken wel twijfel uit en zijn inmiddels tegen slibstort. ´We verschillen wel van mening of zandwinning nodig is voor ontwikkelingen. En of boeren nog in het gebied mogen blijven. Wij blijven tegen afgravingen en willen landbouw naast natuur mogelijk houden´, legt SP-er Frans van der Tol uit. Hij zag een met de PCG en CDA ingediende motie stranden.

Lees verder
9 december 2019

SP doet navraag over verkeer

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse college trekt 55 duizend euro uit voor een onderzoek rond rotonde De Geer. In de begroting rekent zij vanaf 2023 op een flinke investering. De betere doorstroming en veiligheid zijn hiervoor de argumenten. De SP heeft hier vragen over gesteld. ´De provincie investeert flink bij Bunnik en past de  snelheid na de rotonde Cothen past. Veiligheid staat daar op de agenda. De vraag is of dat lokaal ook zo is´, vertelt Jeroen Brouwer.

Lees verder
5 december 2019

Toetsingskader niet goed genoeg voor SP

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse SP heeft tijdens de laatste raadsvergadering het toetsingskader voor zonneweiden afgekeurd. Hierin staan de regels waaraan ondernemers moeten voldoen als zij een weiland vol willen leggen met zonnepanelen. ´We zijn echt voor duurzaamheid. Maar we wilden maximaal 45 hectare grond opofferen in plaats van 60, zoals in het plan staat. Er kan nog ingezet worden op daken van huizen en bedrijven om de doelen te halen. Met het CDA wilden we in 2021 kijken hoe de duurzaamheid loopt en of er extra ruimte nodig is. Zo kunnen we inspelen op toekomstige ontwikkelingen zonder dat er nu al landbouwgrond verloren gaat´, legt Frans van der Tol uit.

Lees verder
5 december 2019

Stappenplan voor vernieuwing Wijkse Werkplaats

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad heeft afgelopen week de nieuwe strategische kaders aangenomen voor het werk van de RSD. Lokaal de mensen bijstaan is hierbij het blijvende motto. De Wijkse raad nam unaniem drie SP-ideeën over. ´Ten eerste blijft de huidige werkwijze voor de benadering van de cliënten. Ten tweede komt er meer budget voor lokaal investeringen. En ten slotte gaat de Wijkse Werkplaats verder ontwikkeld worden. Zo moeten er binnen de gemeente meer werkplekken komen en krijgen lokale bedrijven en organisaties meer ruimte om mee te blijven helpen om mensen te laten deelnemen. Dat is goed voor de mensen die in de bijstand zitten. Want daar gaat het om´, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Lees verder
26 november 2019

Vragen over handelwijze college

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Parkeren rond de binnenstad staat al enige tijd op de agenda van de Wijkse gemeenteraad. In maart van dit jaar kwam het college naar de raad om enkele opties te bespreken voor het compenseren van het verlies van parkeerplekken op de Markt.  ´Wethouder Joustra vroeg hoe de raad dacht over enkele alternatieven. De raad bleek verdeeld te zijn. Maar het college beloofde terug te komen met een voorstel. Nu blijkt echter dat er een besluit ligt. Dat mag. Maar voor een college dat zo graag samenwerkt met partijen, is dat vreemd. Daar hebben we met Duurzaam Wijk vragen over gesteld´, legt Frans van der Tol uit, die samenwerkte met Jos Soons.

Lees verder
15 november 2019

Sp idee investeringen in samenleving meegenomen

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse college gaat bekijken hoe zij het SP-idee voor drie fondsen kan invullen. Fractievoorzitter Jeroen Brouwer vroeg via deze weg extra geld voor de jeugd, wonen en sociaal ondernemen. De socialisten wilden hier in eerste instantie de begroting voor wijzigen door minder te investeren in duurzaamheid, onderzoeken of camera´s. ´Daar bleek een meerderheid echter niet voor te vinden. Gelukkig stak het college bij monde van Hans Marchal wel zijn hand uit en gaat hij onderzoeken hoe dit wel ingevuld kan worden. Er is de laatste jaren vel bezuinigd op vele zaken. Onze keus is dan om het budget ook te investeren in de jeugd, de lokale economie en wonen´, bekijkt Brouwer, die bij de bespreking van de begroting de hele raad achter een SP-motie kreeg.

Lees verder
15 november 2019

Participatie integraal opgepakt

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het meedoen van inwoners, burgerparticipatie, staat hoog op de politieke agenda. Het Wijkse college trekt hier in de plannen voor komende jaren geld voor uit, waarmee het beleid van de vorige colleges wordt doorgezet. De SP roept hierbij wel op om dit vooral integraal op te pakken. ´Het is goed dat dit wordt verder loopt. Inwoners kunnen zo meer invloed krijgen over de inrichting van hun eigen buurt en straat. Juist omdat de bedragen bij verschillende afdelingen staan, willen we wel dat er steeds gekeken wordt naar de samenhang. Als de gemeente de wijk ingaat kunnen ze zodoende verschillende zaken in oppakken. En dat moet je dan ook direct goed oppakken. Vandaar dat we daar als politiek bij verdere besprekingen de vinger aan de pols willen houden´, legt Brouwer uit. Zijn oproep werd door de hele raad gesteund.

Lees verder
16 oktober 2019

Wijkse politiek wil einde aan verhuurdersheffing

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een overgrote meerderheid van de Wijkse politieke partijen roept de wethouders op om bij het kabinet en andere instanties op te roepen te stoppen met de verhuurdersheffing. De SP en GroenLinks namen hiervoor het initiatief. Op de VVD en D66 na steunden alle partijen de oproep. `In onze gemeente is duidelijk welke gevolgen deze zinloze belasting heeft. De huurders van Viveste en WS Cothen betalen honderden euro´s, terwijl de organisaties zelf nu geen geld hebben voor investeringen´, melden initiatiefnemers Rob Willems en Jeroen Brouwer.

Lees verder

Pagina's