h
15 november 2019

Participatie integraal opgepakt

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het meedoen van inwoners, burgerparticipatie, staat hoog op de politieke agenda. Het Wijkse college trekt hier in de plannen voor komende jaren geld voor uit, waarmee het beleid van de vorige colleges wordt doorgezet. De SP roept hierbij wel op om dit vooral integraal op te pakken. ´Het is goed dat dit wordt verder loopt. Inwoners kunnen zo meer invloed krijgen over de inrichting van hun eigen buurt en straat. Juist omdat de bedragen bij verschillende afdelingen staan, willen we wel dat er steeds gekeken wordt naar de samenhang. Als de gemeente de wijk ingaat kunnen ze zodoende verschillende zaken in oppakken. En dat moet je dan ook direct goed oppakken. Vandaar dat we daar als politiek bij verdere besprekingen de vinger aan de pols willen houden´, legt Brouwer uit. Zijn oproep werd door de hele raad gesteund.

Lees verder
16 oktober 2019

Wijkse politiek wil einde aan verhuurdersheffing

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een overgrote meerderheid van de Wijkse politieke partijen roept de wethouders op om bij het kabinet en andere instanties op te roepen te stoppen met de verhuurdersheffing. De SP en GroenLinks namen hiervoor het initiatief. Op de VVD en D66 na steunden alle partijen de oproep. `In onze gemeente is duidelijk welke gevolgen deze zinloze belasting heeft. De huurders van Viveste en WS Cothen betalen honderden euro´s, terwijl de organisaties zelf nu geen geld hebben voor investeringen´, melden initiatiefnemers Rob Willems en Jeroen Brouwer.

Lees verder
7 oktober 2019

Partijen willen geen slib in de Bosscherwaarden

Foto: Jeroen Brouwer / Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – Wijkse politici zien geen heil in grootschalige zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. Het CDA, de PCG en SP willen ruimte voor andere ontwikkelingen maken, waarbij het betrokken partijen zoals omwonenden, agrariërs en grondeigenaren optimaal gehoord worden. De drie fracties dienen hier de komende raadsvergadering een motie over in. ´We willen hier geen jarenlange activiteiten met  onvoorziene risico´s’. We verliezen belangrijke agrarische gronden, terwijl we met slib grote risico´s lopen. Zeker met de huidige plannen van het kabinet is het tijd om natuur en landbouw hier op een andere manier in evenwicht te brengen´, leggen de drie partijen gezamenlijk uit.

Lees verder
6 oktober 2019

SP actief voor betaalbare woningen

Foto: SP

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse SP staat aankomende zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur op de Markt. De dag staat in het teken van woningbouw. Inwoners kunnen ook vragen stellen aan de fractieleden. ´Aedes, de landelijke vereniging van de woningbouworganisaties roept het kabinet op om te stoppen met de verhuurdersheffing. Door deze extra belasting gaan miljoenen euro´s van WS Cothen en Viveste naar Den Haag, geld dat zo niet lokaal geïnvesteerd kan worden. We doen mee aan acties tegen deze zinloze belasting´, aldus organisator Jeroen Brouwer. Hij is zaterdag 12 oktober tussen 10.00 uur en 12.00 uur ook aanwezig op de Markt.

Lees verder
18 juli 2019

GVVP niet voldoende voor SP

Foto: Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – De grote ontevreden over het gebruik van de klankbordgroep,  te weinig duidelijke acties en het feit dat er geen structureel bedrag voor is vrijgemaakt. Dat waren voor de SP, en het CDA, redenen om tegen het nieuwe gemeentelijke verkeer en vervoersplan te stemmen. ´Het is als visie geen slecht stuk. Maar we missen nog concrete voorstellen om het verkeer veiliger te  maken voor alle gebruikers in de dorpen en wijken. Er ligt voor tienduizenden euro´s klaar voor onderzoeken, maar er is geen budget voor maatregelen. Zonde´, vertelt SP-er Frans van der Tol.

Lees verder
18 juli 2019

Geen commissie Stiekem meer

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE - Meer transparantie en openheid zijn onderwerpen die veel politieke partijen naar voren brengen. SP-er Jeroen Brouwer vond het dan ook vreemd dat hij met zijn collega fractievoorzitters nog steeds achter gesloten deuren vergaderde. ´Als een commissie Stiekem. En dat terwijl zijn vergaderen over onderwerpen die helemaal niet zo geheim horen te zijn. Soms ontkom je er niet aan, maar vaak hoeft het helemaal niet´. bekijkt hij. Het SP idee voor een openbare overleg werd door de meerderheid van de raad goedgekeurd.

Lees verder
18 juli 2019

SP en PCG zetten zandwinning op agenda

Foto: Jan Burger

WIJK BIJ DUURSTEDE – Enkele weken geleden maakte een onafhankelijke MER Commissie gehakt van het eerste rapport rond de zandwinning in de Bosscherwaarden. Op vele belangrijke punten zijn nog onduidelijkheden, is het onderzoek onvoldoende of gedaan met verouderde wetgeving en informatie. De SP stelde hier schriftelijke vragen over aan wethouder Hans Marchal. ´Nu hebben we de antwoorden bekeken en hebben we nog meer vragen. Vandaar dat we met de PCG hier met de raad om tafel willen zitten´, vertelt Jeroen Brouwer, die met PCG-er Jan Dirk de Bruijn dit op de agenda heeft gezet.

Lees verder
12 juli 2019

Oud beleid redt resultaat Wijks College

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE - In het jaar 2018 hield de gemeente meer dan 9 ton over en dat vooral dankzij een miljoenen winst door de huizenbouw. ´Het Wijks college roept het niet hardop. Maar dankzij de bouwzaken die door onze wethouders zijn opgezet in de vorige periodes, kunnen de wethouders pronken met een positieve jaarrekening. En ook de komende jaren levert dat nog flinke bedragen op. Dus de VVD, GroenLinks en de PCG mogen ons wel dankbaar zijn, vertelt raadslid Frans van der Tol lachend. De raad keurde de jaarrekening afgelopen week goed.

Lees verder
20 mei 2019

Vragen over ongelukken Wijkerweg

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE - De afgelopen maanden zijn er meerdere ongelukken gebeurd op de kruising van de Wijkerweg en de Landscheidingsweg. De lokale website ditiswijk.nl maakte hier meerdere keren melding van. Hierbij viel naast blikschade helaas een aantal slachtoffers te betreuren. ´En een ongeluk is nooit en te nimmer plezierig om mee te maken. Zeker gezien het feit dat deze buitenwegen in de zonnige maanden populair zijn bij wandelaars en fietsers, lijkt het nodig om in te grijpen´, legt Jeroen Brouwer uit. Hij stelde hier namens de SP schriftelijke vragen over.

Lees verder
16 mei 2019

Samenwerking voor betere biodiversiteit

WIJK BIJ DUURSTEDE – Er zijn veel simpele en betaalbare manieren om het milieu te verbeteren. De lokale afdelingen van de PvdA, D66, GroenLinks en de SP houden op dinsdag 4 juni gezamenlijk een bijeenkomst over biodiversiteit. ´Landelijke en lokale deskundigen vertellen hier wat mensen in elke tuin of op elk balkon kunnen doen. Bezoekers kunnen tevens vast een steen uit eigen tuin komen ruilen voor een plantje. Zo maken we direct een goede start´, legt initiatiefnemer Lodewijk Bergsma namens de organisatoren uit. De bijeenkomst, die onder leiding staat van Dieter de Vroomen, start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De deuren van het Huis van de Gemeente, aan Karel de Grotestraat 30, gaan om 19.30 uur open voor koffie en thee.

Lees verder

Pagina's