h

Verkeersplan aangehouden

9 mei 2019

Verkeersplan aangehouden

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse raadsfracties hebben het nieuwe Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan, kortweg GVVP, aangehouden. De meeste fracties schaarden zich achter een oproep van de SP om eerst de voor dit plan ingestelde klankbordgroep eens te horen. ´De namen van de leden staan nadrukkelijk in het stuk. Maar een groot deel van de mensen staat inhoudelijk niet achter de plannen, of vindt dat de ideeën niet goed meegenomen zijn. Daar willen de meeste fracties meer over weten´, legt Frans van der Tol uit. Alleen de VVD bleef volledig achter het plan van de eigen wethouder, Willem Joustra, staan.

Het proces van het GVVP is een proces van een lange termijn. Bij de raadsvergadering van april zette veel partijen al vraagtekens. ´Niet zo zeer over de inhoud, als wel bij de gevolgen bij dat wat opgeschreven is. We wonen weliswaar in een van de veiligste gemeenten, maar verkeersveiligheid gaat ons allemaal wel aan het hart. Als SP hebben we bij het lokale veiligheidsplan van de politie niet voor niets al extra aandacht en inzet gevraagd voor verkeersveiligheid. Daar stemde de rest van de raad al mee in. We wonen immers in een redelijk veilige gemeente en willen dat graag zo houden´, begint Van der Tol.

Het college kwam nu met 25 prioriteiten. Veel partijen vragen zich af of daar uberhaupt wel geld voor beschikbaar is. Ook de SP heeft daar een hard hoofd in. ´De VVD, PCG en GroenLinks hebben afgesproken om geld te stoppen in de rotonde bij de Geerweg. Verder vraagt wethouder Joustra tienduizenden euro´s voor extra onderzoeken. De vraag is dan wel hoe we al de prioriteiten en plannen die uit de onderzoeken voortkomen moeten gaan betalen. Komen de andere zaken dankzij die miljoenen investering voor één rotonde niet onder druk te staan?´ vraagt Van der Tol zich af.

Tussen de raadsvergaderingen door kregen de politieke partijen een mail van een deel van de leden van de klankbordgroep. Deze uit achttien inwoners bestaande groep puzzelde tijdens enkele bijeenkomsten met de ambtenaren mee aan het rapport. Hoewel duidelijk was gemaakt dat zij niet mee konden schrijven, vinden deze leden nu dat er inhoudelijk wel heel weinig van hun opmerkingen zijn teruggekomen. ´De meeste partijen willen daar meer over weten. Gelukkig namen zij het dreigement van wethouder Joustra, dat alles dan verder uitloopt, voor lief en komt er extra overleg´, aldus de SP-er.

De SP is benieuwd of deze zaken inhoudelijk nog wat gaan betekenen. Zelf ziet zij in dat het plan soms best scherper had gekund. ´Iedereen ziet de drukte rond bijvoorbeeld de binnenstad. De raad heeft altijd unaniem gezegd dat we nog meer mensen willen trekken. Dan moet er echt gekeken worden hoe we met verkeerstromen omgaan. Waar willen we wel auto´s en waar niet. Want dat maakt heel veel uit hoe we met wegen en straten omgaan en waar we willen parkeren. Maar daar gaan we ongetwijfeld nog naar kijken´, besluit Van der Tol.

U bent hier