h
8 januari 2017

Fractieberaad SP

Wijk bij Duurstede - Donderdag 12 januari bespreekt de fractie van de SP in de fractieleeskamer in het huis van de gemeente (ingang Steenstraat), de agendapunten van de komende raadsvergadering.

Lees verder
17 december 2016

Blog: Doorbelasting Precario Vitens

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft 12 november 2013 besloten om over te gaan tot het heffen van precario voor de aanwezigheid van waterleidingen van Vitens in gemeentegrond. De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag unaniem besloten om het college de opdracht te geven terug te komen op dit besluit, en de mogelijkheden tot afschaffing te onderzoeken. De SP is hier blij mee. Destijds is het ingevoerd omdat er door Rijksbezuinigingen een tekort was. Nu er wellicht extra geld vanuit Den Haag komt, is het goed om te kijken of er ook iets aan de lasten gedaan kan worden.

Foto: Elton Wollenberg

Wel kan het verhaal dat Vitens u per brief vertelt wat nuance gebruiken.

Lees verder
16 december 2016

Jeroen Brouwer geïnstalleerd als tijdelijk wethouder

Foto: Gert de Heus

 

Wijk bij Duurstede – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 december is Jeroen Brouwer voor de komende 16 weken geïnstalleerd als wethouder. In deze periode vervangt hij Jan Burger, die helaas wegens ziekte zijn functie niet kan uitvoeren. Bij monde van raadslid Gert de Heus deed de SP haar voordracht. De raad steunde zijn voordracht unaniem. “We zijn zo in ieder geval in het college weer op volle oorlogssterkte”, meldt De Heus.

Lees verder
11 december 2016

Veel steun voor Zorgfonds op kerstmarkt

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede – Ondanks het druilerige weer was het druk bij de kraam van het Nationaal Zorgfonds op de kerstmarkt Kerst bij Duurstede zaterdag 10 december. “Veel mensen maken zich zorgen om hoe het huidige zorgstelsel werkt. Ook spraken we een paar mensen die soms niet naar de dokter gaan vanwege het eigen risico van 385 euro per jaar. Dat kan er dus voor zorgen dat behandelingen uiteindelijk alleen maar duurder worden,” concludeert Elton Wollenberg, organisator van de Wijkse campagne van het Nationaal Zorgfonds.

Lees verder
29 november 2016

SP wethouder Jan Burger tijdelijk teruggetreden

Foto: Hans Dirksen

Wijk bij Duurstede – Na medisch onderzoek hebben de SP en hun wethouder Jan Burger besloten dat de laatste zich tijdelijk terug zal trekken als wethouder. Fractievoorzitter Jeroen Brouwer zal vanaf 13 december zijn taken officieel overnemen, terwijl Jan Oechies de plek als fractievoorzitter opvult.  “De eerste onderzoeken wijzen uit dat hij niet de volle honderd procent kan geven.  Hij gaat verder onderzocht worden, waarbij definitief vastgesteld kan worden wat er aan de hand is en wat de prognose is. Nu heeft hij rust nodig”, leggen Brouwer en afdelingsvoorzitter Frans van der Tol uit.

Lees verder
28 november 2016

SP stelt vragen over slijterij in de nieuwe Jumbo

Foto: E

Wijk bij Duurstede  - De  SP-fractie heeft het college vragen voorgelegd over de vestiging van een slijterij in het pand van de Jumbo. Sedert enkele weken is de Jumbo aan de Langbroekseweg  geopend. “Het is een prachtige winkel met een heel groot assortiment. Maar tot onze verbazing is hier ook een slijterij in gevestigd. We vragen of dat wel past binnen de huidige nota detailhandel of het bestemmingsplan”, meldt Jan Oechies namens de socialisten.

Lees verder
27 november 2016

Wijkse SP’ers bij landelijke manifestatie Nationaal Zorgfonds

Foto: Jan Oechies

Den Haag/Wijk bij Duurstede – Op het Haagse Spuiplein was afgelopen zaterdag de  landelijke aftrap van de 100-daagse campagne voor het Nationaal Zorgfonds. Daar waren ruim drieduizend mensen op afgekomen. Ook waren er Wijkse SP’ers aanwezig. “Wij maken ons grote zorgen over het feit dat veel mensen noodzakelijke zorg mijden omdat ze het eigen risico van 385 euro niet kunnen betalen,” vertelt het Wijks SP-bestuurslid Elton Wollenberg.

Lees verder
12 november 2016

Raad keurt begroting unaniem goed

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - De Wijkse gemeenteraad keurde afgelopen dinsdag voor de tweede keer de begroting 2017 unaniem goed. Het laat volgens SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer zien het gevoerde beleid goed is “Alle partijen zien in dat dit college de zaken goed voor elkaar heeft. Wij zijn als SP trots op hoe de samenleving meegeholpen heeft de klappen van de economische crisis en de decentralisaties heeft opgepakt. Het toont de weerbaarheid van onze inwoners”, aldus Brouwer.

Lees verder
12 november 2016

SP oproep voor lokale aanbestedingen unaniem gesteund

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - In het voorjaar van dit jaar heeft de Rijksoverheid het aanbestedingsbeleid aangepast en zijn regels rond lokaal aanbestedingen verruimd. Een SP motie om deze nieuwe regels te verwerken, werd door alle partijen gesteund. “Hierin hebben we ook opgedragen om het beleid echt goed ter hand genomen en een register bij te houden zodat we het beter kunnen controleren”, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Lees verder
11 november 2016

Kinderen ontbijten met burgemeester Poppens en wethouder Burger

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede - In totaal 25 kinderen van basisschool De Wegwijzer hielden vanmorgen (donderdag) een ontbijt samen met burgemeester Tjapko Poppens en wethouder Jan Burger in het Huis van de Gemeente. Het werd gehouden in de raadszaal. “De kinderen gaven zo het goede voorbeeld voor een gezonde start van de dag,” vertelt wethouder Jan Burger. In zo’n 245 andere Nederlandse gemeenten gebeurde hetzelfde vanmorgen tijdens de week van Het Nationaal Schoolontbijt.

 

Lees verder

Pagina's