h
18 februari 2019

SP Hulpdienst woensdag in E en E Gasthuis

WIJK BIJ DUURSTEDE – De SP-Hulpdienst zit elke derde
woensdag van de maand klaar voor mensen die hulp nodig hebben bij
problemen.  Komende woensdag, 20 februari, staat het team vanaf 19.15 uur klaar, in een van de zalen van het EenE Gasthuis, Gansfortstraat 4 Wijk bij Duurstede. ´We kijken zo met de mensen mee wat zij aan hun problemen kunnen doen en kunnen hen daar waar nodig doorverwijzen naar een organisatie of instantie die hulp kan anders de juiste hulp kan bieden´, legt Gert de Heus namens de Wijkse afdeling uit. Na 20.00 uur schuiven ook enkele raadsleden aan, voor eventuele vragen over zaken die spelen in de Wijkse politiek.

Lees verder
18 februari 2019

Woningmarkt voor grote steden?

Foto: Ekton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De woningbouw wil maar niet uit de crisis komen. Hoewel het college onder aanvoering van wethouder Hans Marchal zich net als in de vorige periode in blijft zetten voor extra woningen, vraagt de SP zich af of betrokken instanties wel oog hebben voor de Wijkse situatie. ´Aan de ene kant horen we een wethouder uit Nieuwegein, met Gedeputeerde van de Provincie roepen dat er 7000 middendure woningen bij komen. Maar die moeten vooral in de zone langs de snelwegen komen. Gemeenten die niet in die rand liggen, komen nog niet aan bod. Een gemiste kans´, bekijkt Jeroen Brouwer.

Lees verder
11 februari 2019

Ron Meyer brengt nieuw elan

Foto: Jeroen Brouwer / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – In het kader van een nieuw begin trapte de Wijkse SP afgelopen vrijdagavond af met een avond met Ron Meyer, sinds 2016 de voorzitter van de partij. Hij kwam aan de hand van zijn boek Grip uitleggen wat de problemen zijn in de hedendaagse maatschappij. ´Het grappige is dat zelfs oud-politicus en schrijver Jan Terlouw het een van de belangrijkste politiek boeken noemt. Hij roemt Ron´s visie op de problemen die het kapitalisme veroorzaakt. Maar door samen te werken kunnen we er wat aandoen´, meldt afdelingsvoorzitter Frans van der Tol na de succesvolle avond.

Lees verder
27 januari 2019

SP-voorzitter Ron Meyer naar Wijk

Foto: Jeroen Brouwer / SP

WIJK BIJ DUURSTEDE - SP-voorzitter Ron Meyer zal vrijdag 8 februari Wijk aandoen. Tijdens een openbare avond in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, spreekt Meyer over de staat van de Nederlandse samenleving. De deuren aan de Gansfortstraat 4 gaan om 19.30 uur open. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. ´Onlangs publiceerde Ron zijn boek, Grip. Aan de hand van honderd gesprekken, met wetenschappers, kunstenaars en maatschappelijk leiders, bekijkt hij de maatschappelijke veranderingen. Op deze avond bespreekt hij dit boek´, vertelt Frans van der Tol, voorzitter van de lokale SP-afdeling.

Lees verder
17 januari 2019

SP maakt van verkeer prioriteit

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad behandelde afgelopen week het Integraal Veiligheidsplan, kortweg IVP. Hierin worden de belangrijkste punten voor het veiligheidsbeleid benoemd, waarmee de politie in de regio vervolgens aan de slag gaat. De raad stemde met de lokale prioriteitenlijst in. ´Wij hebben hier ook het verkeer als prioriteit in laten opnemen. Dit item blijft veel klachten opleveren en vinden veel inwoners belangrijk´, meldt SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Lees verder
17 januari 2019

Kwaliteit blijft uitgangspunt voor de lokale zorg

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad nam afgelopen week de verordening voor de Wmo en Jeugdzorg aan. Hierin staan de regels voor het aanvragen van voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp of een rollator. ´Dit is een heel technisch stuk, met allerlei voorwaarden. Sommige voorwaarden kunnen echter, als ze letterlijk gehanteerd worden, leiden tot verslechtering van zorg. Dat vinden wij onwenselijk en dus hebben we een oproep gedaan om vooral de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg voorop te blijven zetten. Gelukkig ging wethouder Wil Kosterman en de raad hierin mee´, vertelt SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Lees verder

SP Hulpdienst inloopavond

Maandelijkse inloopavond SP Hulpdienst. Elke derde woensdag van de maand.
(Wijkhelpt)

Gert de Heus en Mieke Spronk zitten voor u klaar. Uiteraard zijn individuele afspraken mogelijk kom gerust kennis maken.

Lees verder

Nieuwjaarsborrel SP wijk

Zo aan het einde van 2018 kijken we als SP vast naar 2019. Een ding is hierin al vast duidelijk; we gaan strijdend richting een nieuw tijdperk. Kom dus vast meedoen op onze nieuwjaarsborrel, op
10 januari, bij Frans van der Tol, Hoogstraat 64, Wijk bij Duurstede.

Lees verder
15 december 2018

Oppositie tegen volgende lastenverhoging

Foto: Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – De volledige oppositie stemde afgelopen week tegen de eerste begrotingswijziging van het college van VVD, GroenLinks en PCG. Het coalitie verhoogde wederom de lasten van de inwoners. Dit keer gaan de leges voor bouwwerkzaamheden omhoog. ´Die waren de laatste jaren laag gehouden. Of  inwoners worden gemaand stukjes groen te kopen, terwijl bijvoorbeeld de nieuwe school in de Heul weer is uitgesteld. Gemeenten krijgen nog steeds geen extra geld krijgen voor tekorten en veel nieuwe maatregelen´, zucht Jeroen Brouwer, die namens de SP, en samen met D66, tevergeefs een amendement hiertegen indiende.

Lees verder
15 december 2018

SP en CDA oproep over economische agenda overgenomen

Foto: Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 ingestemd met de Economische Agenda. Hierin heeft het college het raamwerk neergelegd voor de acties voor meer bedrijvigheid en banen. Ook de SP stemde voor. ´Het concept van deze agenda is al door het vorige college en een klankbordgroep samengesteld. Dat was dus geen nieuw verhaal voor ons. Wel jammer dat de uitvoeringsagenda, met de acties, nog niet klaar is. Gelukkig gaan we daar begin volgend jaar over praten´, meldt Jeroen Brouwer.

Lees verder

Pagina's