h

Partijen willen geen slib in de Bosscherwaarden

7 oktober 2019

Partijen willen geen slib in de Bosscherwaarden

Foto: Jeroen Brouwer / Jeroen Brouwer

WIJK BIJ DUURSTEDE – Wijkse politici zien geen heil in grootschalige zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. Het CDA, de PCG en SP willen ruimte voor andere ontwikkelingen maken, waarbij het betrokken partijen zoals omwonenden, agrariërs en grondeigenaren optimaal gehoord worden. De drie fracties dienen hier de komende raadsvergadering een motie over in. ´We willen hier geen jarenlange activiteiten met  onvoorziene risico´s’. We verliezen belangrijke agrarische gronden, terwijl we met slib grote risico´s lopen. Zeker met de huidige plannen van het kabinet is het tijd om natuur en landbouw hier op een andere manier in evenwicht te brengen´, leggen de drie partijen gezamenlijk uit.

Jan-Dirk de Bruijn van de PCG, Gerard Migchels van het CDA en SP-er Frans van der Tol vonden elkaar de laatste weken in hun verzet tegen grootschalige zandwinning en slibstort in het gebied rond de Bosscherwaarden. De partijen zijn vanaf dag één al kritisch geweest. ´Er is altijd een mooi eindplaatje neergelegd, met eventuele compensatie. Maar over zaken als tijdsduur of wat voor soort afval er moest komen, werd vaag gedaan. Keer op keer kregen we maar mondjesmaat antwoord op onze vragen. Maar vooral het rapport van de Wijkse Rekenkamer  en publicaties in de media over slibstort hebben ook andere ogen geopend dit bleek tijdens de voorbespreking over deze kwestie 1 oktober jl. aldus Van der Tol.

Een deel van de achterban van de PCG morde al een tijdje. De Bruijn; ´Het gebied is voor enkele agrariërs nu eenmaal belangrijk. Hier hebben wij nog de ruimte om het vee te laten lopen. We hebben steeds gevraagd welke compensatiemogelijkheden er waren. Het is ons duidelijk geworden dat deze er eigenlijk niet waren. Voeg daar alle nieuwe verhalen over stikstof en verduurzaming van de landbouw bij en dan wordt de druk voor de boeren wel erg groot. Onwenselijk wat ons betreft.´

De kennis van CDA-er Migchels kwam hier van pas. Als wetenschapper van de universiteit Wageningen stond hij vooraan bij de zoektocht naar oplossingen voor een toekomstige duurzame landbouw en natuurontwikkelingen. ´Boeren zijn niet voor niets naar Den Haag gegaan. Het toont dat problemen in de breedte moeten worden aangepakt., zeker als we kijken naar maatregelen die de natuur en landbouw beter combineren. Het kabinet gaat voor duurzame landbouw geld vrijmaken. En ook bij de provincie is een pot voor andere duurzame ontwikkelingen. Hier liggen kansen om bij de Bosscherwaarden op een andere manier voor meer natuur te zorgen. Die kansen willen we graag benutten´, bekijkt hij.

Met de recente kennis op zak durven de drie partijen het aan naar andere ideeën te kijken om meer natuur toe te voegen in de Bosscherwaarden. We willen vooral kijken naar andere mogelijkheden die minder impact en aantasting geven voor het landschap en de omgeving. Is er een geschiktere manier met minder ruimtelijke gevolgen om te komen tot dat wat we allemaal willen; een betere verdeling tussen natuur en landbouw. Daarvoor is op grote schaal zand winnen en slibstort niet nodig. En zo krijgen omwonenden en andere betrokken meer zeggenschap over dat wat mogelijk is. Die dubbele winst willen we graag bekijken´, klinkt het eensgezind.

Reactie toevoegen

U bent hier