h
30 mei 2017

SP komt naar binnenstadbewoners

Foto: Jan Oechies

Wijk bij Duurstede – De SP stond enkele weken geleden al voor het eerst bij Ganzenman met een enquête over de binnenstad. Daarna is er ook steekproefsgewijs bij mensen aangebeld.  Tijdens de laatste raadsvergadering bleek echter weer eens hoe graag mensen hun verhaal over de binnenstad kwijt willen. “En dus is het nu echt tijd om op nog meer plekken in de binnenstad eens naar meningen te vragen over wat men wel of niet hier wil”, bekijkt voorzitter Frans van der Tol. Aankomende zaterdag,  3 juni, staat de SP-afdeling daarom van 11.00 uur tot 13.30 uur op de Markt voor de kerk.

Lees verder
28 mei 2017

Coalitie past plannen binnenstad aan

Foto: Jan Oechies

Wijk bij Duurstede – De Wijkse raad besprak afgelopen week de Visie bestemmingsplan binnenstad, met hierin de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan van de binnenstad. Het leverde een bomvolle tribune op. “Veel mensen zien zaken komen waar ze niet blij mee zijn. Voor het opstellen van het bestemmingsplan, dat de komende maanden plaatsvindt, hebben we nu al het college enige opdrachten meegegeven voor met name de Oeverstraat en omgeving”, zeggen SP'ers Harold Hunneman en Jan Oechies.

Lees verder
27 mei 2017

SP wil openbaarheid wachtlijsten Jeugdzorginstellingen

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - Over wachttijden in de Jeugdzorg zijn al in 2000 heldere afspraken gemaakt tussen de zorgverzekeraars en de zorginstellingen, de zogenaamde treeknormen. Voor de geestelijke gezondheidszorg betekent dat: maximaal vier weken wachttijd tussen verwijzing en intakegesprek. En de behandeling moet uiterlijk tien weken na de intake beginnen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren gemiddeld twee weken te lang moeten wachten, maar in sommige gevallen zelfs meerdere maanden. Gert de Heus, raadslid van de SP  wil weten hoe het er in Wijk bij Duurstede voor staat.

Lees verder
21 mei 2017

SP blij met Wijks jaarresultaat

Wijk bij Duurstede  – “Natuurlijk gaat niet alles goed. Waar gewerkt wordt vallen immers spaanders. Maar we kunnen nu echt wel zeggen dat Wijk er goed voorstaat.” Aan het woord is Jan Oechies. De SP-fractievoorzitter reageert hiermee op diverse cijfers die de laatste tijd over de gemeente zijn binnen gekomen, waaronder een positieve jaarrekening. “Het geeft een beeld hoe we op een sociale manier uit de crisis zijn gekomen, dat de basis goed is en dat er nog werk aan de winkel is”, vindt de SP-er.

Lees verder
28 april 2017

Het is uw stad

Vanaf 2005 is de SP aan de slag gegaan met zaken.  Elf collegejaren later zijn we trots op onze politieke kroonjuwelen; goede voorzieningen in zorg en welzijn, sportvoorzieningen in de drie kernen, bouwactiviteiten en aandacht voor lokale bedrijvigheid. Mensen kunnen niet zeggen dat er niks gebeurt. Een ander belangrijk item, is wel het meedoen van inwoners, organisaties en bedrijven.

Foto: SP
Lees verder
17 april 2017

Binnenstad onder SP-loep

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede – De Wijkse binnenstad kent een rijke historie, dat vaak graag gevierd wordt. Het afgelopen jaar werd de komst van de Engelse missionaris Bonifatius naar het oude Dorestad herdacht, omdat dit één van de belangrijkste handelscentra was in die tijd. Voor de toekomst krijgt wellicht het museum een prominente plek op de Markt. “Daartussen ligt natuurlijk een hele geschiedenis. Juist omdat het college hard werkt aan de toekomst van de binnenstad, willen wij bekijken hoe de mensen dit zien”, meldt SP-fractievoorzitter Jan Oechies. Zijn partij staat aankomende zaterdag, 22 april, tussen 13.00 uur en 15.00 uur bij  de Veldpoortbrug. SP-raadsleden zijn ook aanwezig voor allerlei andere vragen.

Lees verder
15 april 2017

Hans Pouw stopt als raadslid

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede - Hans Pouw is sinds het prille begin betrokken geweest bij de Wijkse SP. Zo werd hij in 2005 de eerste voorzitter en in 2010 lid van de fractie. Hij maakte de groei en bloei, van nul tot vijf zetels, van zeer dichtbij mee. Hij merkte van dichtbij hoe intensief het ren-en-vlieg-werk was. Maar aan dat rennen maakt hij per 1 mei aanstaande een einde. Pouw stopt met zijn raadswerk. “Vooral de beginjaren waren inspirerend omdat wij als partij de sleutel voor veel positieve veranderingen in handen hadden, Met Jan Burger hadden wij een prima man, die dat voor ons en vooral met ons gestalte heeft gegeven”, vertelt hij.

Lees verder
9 april 2017

Vrijlating vrijwilligersvergoeding wettelijk verhoogd

Foto: Jan Burger

De Tweede Kamer heeft besloten de vrijlating van de vrijwilligersvergoeding voor iemand met een bijstandsuitkering per 1 april 2017 vast te stellen op 150 euro per maand. In Nederland werden verschillende bedragen gehanteerd, deze bedragen zijn nu gelijk gesteld. Voor mensen met een bijstandsuitkering en een vrijwilligersbaan met een vrijwilligersvergoeding is dat goed nieuws.. Het voordeel kan dus oplopen tot 55 euro per maand.

Lees verder
2 april 2017

Meer inwoners uit de bijstand

Foto: Elton Wollenberg

 

Wijk bij Duurstede - De gemeente Wijk gaat 59 inwoners extra begeleiden bij het vinden van passend werk. Deze mensen ontvangen nu nog een bijstandsuitkering. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel van SP-wethouder Jeroen Brouwer, om de Regionaal Sociale Dienst extra middelen toe te kennen. ‘We stellen extra middelen beschikbaar om deze mensen uit hun uitkering te halen. Naar ons idee kunnen we nog meer voor deze mensen betekenen dan nu het geval is”, meldt de wethouder.

Lees verder
2 april 2017

Jeroen Brouwer ondertekent noodkreet over Participatiewet

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede – Wethouders uit 209 gemeenten hebben vorige week een manifest ondertekend, waarmee zij een noodkreet loslieten over de financiering van de door het vorige kabinetten ingevoerde Participatiewet. Ook de Wijkse wethouder Jeroen Brouwer tekende. De bestuurders vinden dat met deze wet het gemeenten financieel onmogelijk wordt gemaakt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. “Het is weer een voorbeeld hoe de laatste jaren bezuinigingen verkeerd uitpakken, voor juist de verkeerde groepen”, meent de Wijkse SP'er.

Lees verder

Pagina's