h

Vragen over inkomen kwetsbare inwoners

1 april 2020

Vragen over inkomen kwetsbare inwoners

Foto: SP

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het Wijkse college heeft enkele maatregelen genomen ter bestrijding van de coronacrisis. De opvang van schoolgaande kinderen is bijvoorbeeld goed opgepakt en ook de regeling voor ondernemers zoals zzp-ers is door de RSD snel ingevoerd. ´Het kabinet pakt dat ook goed aan. Waar we nog wel eens klagen, geven we nu ook complimenten hiervoor. Maar we willen nu weten in hoeverre het college de kwetsbare mensen in deze tijden ondersteunt. Want we lopen allemaal al gezondheidsrisico´s. Laten we dan de financiële positie wel proberen sterk te houden´, meldt SP-er Jeroen Brouwer.

De SP ziet dat het college hard werkt aan de coronacrisis. Lokaal ziet zij andere organisaties, bijvoorbeeld Binding en de Voedselbank, acties loskomen. En het kabinet stelt veel in werking om de economische gevolgen voor veel mensen te beperken. ´Ze staat voor de zorg helden. Dat mag eens gezegd worden´, bekijkt Brouwer, ´Gemeenten leveren soms verdergaande maatregelen, om de zorg zo goed mogelijk te houden, of mensen van inkomen te voorzien. Hopelijk is het een teken om blijvend extra in zorg te investeren.´

De socialist las een oproep van de Landelijke Armoedecoalitie. Hierin zitten allerlei organisaties die bezig zijn met kwetsbare mensen. Brouwer; ´Vanuit hun ervaring weten ze wat een dergelijke crisis betekent voor die groep. Zij roepen samen op om extra maatregelen te nemen zodat deze mensen in ieder geval geen, verdere, financiële problemen krijgen door deze crisis. Lokale ondernemers en ZZP-ers worden gelukkig ondersteunt. Winkeliers krijgen gelukkig hulp. Hopelijk vinden flexwerkers en mensen met een nul-ren contract die ook. Maar we hebben geen zicht op deze groep, terwijl de maatschappelijke en sociale zorgen zijn groot.´

De SP-er ziet het college zich goed inzet voor de Wijkse samenleving. Hij heeft echter maar weinig inzicht over hoe de mensen . ´Het is ook lastig natuurlijk. Dagbesteding is vaak opgeschort en dus blijven mensen thuis. Wat betekent dat nu of straks voor mantelzorgers? Of als een flexwerken nu weken thuis zit, wat doet dat met zijn of haar inkomen? We vragen daar genoeg aandacht voor. De zorgen voor ieders gezondheid staat natuurlijk voorop. Maar laten we als gemeenschap, ook verder kijken. Samen staan we nu eenmaal sterk´, besluit Brouwer.

U bent hier