h

Partijen vragen aandacht voor Gravenbol

29 april 2020

Partijen vragen aandacht voor Gravenbol

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE  - Bij veel organisaties staat het gebied tussen de Stadshaven en de Gravenbol in de schijnwerpers. Zo ligt er een initiatief voor een Dorestrand en is de Provincie bezig met natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard. Zelf is de gemeente bezig om via de Omgevingsvisie de hele gemeentelijke leefomgeving te bekijken. De SP en GroenLinks willen dat allemaal eens goed onder de loep nemen met betrokkenen. ´Nu kunnen we nog goed kijken hoe we dat gebied echt integraal kunnen oppakken. Als een soort Visie Rivierfront 2.0´, menen Rob Willems van GroenLinks en SP-er Jeroen Brouwer.

De komende maanden staat de ruimtelijke indeling op de verschillende politieke agenda´s. Vanuit het regionale samenwerkingsverband U10 komen stukken naar de Wijkse gemeenteraad, terwijl het college net als de Provincie bezig is met een Omgevingsvisie, de nieuwe werkvorm voor bestemmingsplannen. ´Dat zijn allemaal stukken waarin de toekomst van onze omgeving, van woningen tot bedrijven en van natuur tot recreatie wordt meegenomen´, legt Willems kort uit.

Wat volgens Brouwer opvalt is dat toerisme en recreatie in de Provincie vooral toegespitst wordt op de Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. Historisch gezien vindt Brouwer dat wel terecht. Maar hij ziet meer. ´Onze gemeente heeft een oud centrum, prachtige kastelen en een historisch fruitgebied. En wij hebben iets wat de provincie weinig kent; een prachtige Blauwe Zone. Iedereen kan hier goed en veilig aan het water recreëren´, vindt hij.

Bij al die nieuwe ontwikkelingen willen de twee politici kijken of en hoe dat nog steeds past in de Visie Rivierfront, die in 2011 voor het laatst in de raad besproken. Door vele veranderingen en bezuinigingen is deze visie nooit helemaal uitgewerkt. ´We wilden vooral toegankelijke natuur ontwikkelen, de levendige rivier als drager voor recreatie en de haven als knooppunt tussen de stad en de rivier. Die uitgangspunten voldoen nog steeds´, aldus Willems

Deels bekijken de twee fractievoorzitters de ontwikkelingen van een andere kant. GroenLinks staat vooral voor de natuurontwikkeling, terwijl de SP ook oog houdt voor toerisme en recreatie op het water. Willems en Brouwer kijken samen naar een integrale visie. ´De vele ideeën staan teveel los van elkaar zo lijkt het. Met de Visie Rivierfront werd juist de samenhang benadrukt. Ik hoor betrokkenen van de jachthavens dan zeggen dat we een natuur- én recreatiegebied van kaliber kunnen krijgen. We stellen voor om daar met de raad eens goed naar te kijken´, eindigt Brouwer.

U bent hier